Monday, May 9, 2011

درس 63: پرسش و پاسخ - جریانات سرد و گرم در تنفس ستون مهره ایپرسش و پاسخ – جریانات سرد و گرم در تنفس ستون مهره ای

پرسش: من فکر می کنم که از عهدۀ تنفس ستون مهره ای، مولاباندا و سامباوی برآمده باشم. تنفسم خیلی آهسته می شود، و گاهی بi خودی خود متوقف می شود. من خنکی عجیبی را که از قسمت پایین ستون فقراتم در موقع دم بالا می رود، و گرمیی را که در موقع  بازدم پایین می آید احساس می کنم. این چیست، و آیا چیز خوبی است؟

پاسخ: بله علامت بسیار خوبی است. در واقع این نقطۀ عطفی است در مسیر روشن بینی. وقتی که انرژی جنسی بالا می رود حالت خنکی در خودش دارد ، و گرمی بطرف پایین برمی گردد. پس شما تجربۀ مستقیم بیدار شدن کندالینی دارید. این حالتی است که در ابتدای بیدار شدن کندالینی تجربه می شود. راههای دیگری هم هست. همه در آغاز این طور شروع نمی کنند، ولی همه دیر یا زود این جریانهای خنکی و گرمی را حس می کنند.

ما می توانیم این حسهای خنکی و گرمی را تقویت کنیم تا اثر تمرین خود را افزایش دهیم. این مثل اینست که ما به کمک کندالینی خود را بالا بکشیم. این کار با کمک قدرت القاییِ تنفس امکان پذیر می شود. ما تابه حال هم از نفس استفاده کرده ایم تا جران پرانا را درعصب ستون مهره ای در جهت بالا و پایین حرکت دهیم. حالا می توانیم چیز دیگری را هم به آن بند کنیم. برآمدن و فرورفتن نفس می تواند حس های خنکی وگرمی خود را روی آن سوار کند. این دستگیره ای است که می توانیم بکار ببریم تا به کمک آن از مرحلۀ تجسم عصب ستون مهره ای به مرحلۀ عملاً حس کردن آن برسیم. برای کسانی که این بالا رفتن و پایین آمدن خنکی و گرمی را در ناحیۀ لگن خود حس نمی کنند، اضافه کردن این آگاهیِ حسیِ نفس می تواند به ایجاد آن کمک کند، و برای کسانی که این حس را دارند، این کار باعث افزایش آن می شود. حال می خواهیم بگوییم که این چگونه عمل می کند.

لبهایتان را جمع کنید و هوا را بدرون ریه هایتان بکشید (بمکید). آیا خنکی هوا را که از لبانتان عبور می کند، وارد دهانتان می شود و از طریق نای وارد ریه هایتان می شود حس می کنید؟ حالا برعکس عمل کنید و هوا را بیرون بفرستید. آیا گرمیی را که از ریه هایتان بالا می آید و به لبهای جمع شده تان می رسد حس می کنید؟ حالا این کار را با دهان بسته انجام دهید. همانطور که در پرانایاما انجام می دهید. سردی و گرمی بازهم از نای بالا و پایین می رود. این طور نیست؟ حالا بگذارید که در موقع دم، همانطور که در عصب ستون مهره ای بالا می روید، این حس خنکی که وارد نای شما می شود با توجهتان همراه شود. شما از نقطۀ پرینه (مقعد) شروع می کنید و به نقطۀ بین دو ابرو ختم می کنید. سردی هم در تمام این مسیر بالا می آید. چرخش به طرف جلو در وسط سرتان را فراموش نکنید. وقتی هم که بازدم می کنید، بگذارید حس گرمیی که از نای شما بیرون می آید با توجهتان همراه شود و تمام مسیر عصب را تا پایین طی کند. این کار را در جلسات تنفس ستون مهره ای خود انجام دهید. این کار می تواند مثل بقیۀ کارهای دیگری که در پرانایاما انجام می دهید بصورت عادت درآید و به سادگی در برنامۀ روزانه تان گنجانده شود. با کمی صبر و حوصله خیلی زود مرحلۀ مبتدی را پشت سر می گذارید و این کار برایتان بدون سعی انجام می شود. مانند همۀ تمرینات دیگر که شرح دادیم، تا زمانی که در تمرینات روزانۀ کنونی خود تثبیت نشده اید این تمرین را اضافه نکنید. هیچ عجله ای در کار نیست. اضافه کردن تمرینات زیاد در مدت کم هیچ کمکی بشما نمی کند.

اگر جریان سرد و گرمی را که از طریق عصب ستون مهره ای القاء می شود حس نمی کنید، نگران نباشید. همین که انرژی جنسی تان به مقدار قابل ملاحظه ای شروع به بالا آمدن کند آنرا حس خواهید کرد. در این فاصله می توانید از همۀ ابزارهایی که ما در اختیارتان می گذاریم استفاده کنید. این ابزارها بسیار زیاد هستند.

با گذشت زمان، خنکی انرژی جنسی که بالا می رود و گرمیی که پایین می آید تغییر می کند. این انرژی شروع به پخش شدن می کند ویک ذهن خاص برای خودش بوجود می آورد. می تواند داغ شود و به صورت ستونی از انرژیهای چرخان درآید. این کندالینی است که از درون بیدار می شود. وقتی که داریم تنفس ستون مهره ای انجام می دهیم، فقط به سادگی به تمرین خود ادامه می دهیم و تلاش نمی کنیم که حس خاصی برای به حرکت درآوردن انرژی در خود ایجاد کنیم. زمانی می رسد که متوجه می شویم که ما دیگر آنچه را که در درونمان اتفاق می افتد هدایت نمی کنیم. بجای آن با انرژیهایی که در درون ماست همکاری می کنیم و نیازهای آنها را برآورده می کنیم. تنفس ستون مهره ای درین رابطه نقش مهمی دارد، زیرا تعادل دوگانگی ای را که به کمک آن کندالینی می تواند مقصود خود را برآورد، فراهم می کند. تنفس ستون مهره ای انرژی های مذکر و مؤنث درون ما را متعادل می کند. مدیتیشن با   "آی اَم" هم (همان طور که در دروس پیشین گفتیم) همین کار را می کند. بدون تعادل این دو انرژی امور می تواند کمی خطرناک شود. کندالینیِ بیدار شده  اگر نتواند شوهر خود را پیدا کند، ممکن است دیوانه شود. حتی در ملایم ترین حالت بیداری کندالینی هم ممکن است بعضی علائم بیماری ظاهر شود. اگر بین انرژی های مذکر و مؤنث درونی عدم تعادل وجود داشته باشد، این علائم می تواند ناراحت کننده باشد. ما در دروس آینده دربارۀ علائم کندالینی، عدم تعادل های آن و راههای درمان آن توضیح خواهیم داد. هدف در این دروس اینست که سفر را تا آنجا که ممکن است آسانتر و راحت تر کنیم.

بدانید که شما در راه یک ماجراجویی بزرگ و حیرت انگیز هستید. یک سفر سرنوشت ساز بسوی سرچشمۀ الهی خود.

استاد در درون شماست.


No comments: