Thursday, December 6, 2012

درس 150 - تمرین سامیاماتمرین سامیاما

مدیتیشن فرایند آوردن توجه به درون، به سکوت، به سکوت درونی، به سرورآگاهی خالص، به مرحلۀ شهود، و سامادی است.  همۀ این کلمات جنبه های مختلف یک چیز را توضیح می دهد. ما یک روال مشخص مدیتیشن داریم که به مدت معین دو بار در روز باید انجام شود. این تمرین مانند ساعت عمل می کند و وقتی ما هرروز مراقبه می کنیم وبعد بیرون می رویم و فعالیت می کنیم ، سیستم عصبی ما به مرور زمان بطور طبیعی عادت می کند که سکوت درونی را تقویت کند و به بیرون بپراکند. بعد زندگی روزانۀ ما از درون آرام تر می شود، و ما کمتر از حوادث بیرون متأثر می شویم. این، ظهور اولین مرحلۀ روشن بینی است و بدین معنی است که سکوت درونی تمام شبانه روز و همۀ هفت روز هفته در زندگی ما حضور دارد.

همینکه ما کمی سکوت درونی داشته باشیم، حتی خیلی کم، این فرصت را خواهیم داشت که از همان سطح بی نهایت بالقوه ای که در درون ماست شروع به کار کنیم. هر چه که وجود دارد جلوه ای از اوست و ما  وقتی که او را بشویم می توانیم از آن منبع بی نهایت زندگی که در درون ماست بهره مند شویم.  بنابراین وقتی نوک انگشت پایمان در بی نهایت باشد، می توانیم از آنجا شروع به حرکت کنیم. (برای دگرگونی در جهت روشن بینی). 

همان طور که می دانید ما در مراقبه به مانترا یا یک صوت بی معنی فکر می کنیم، تا به ذهن خود اجازه دهیم که بطور سیستماتیک به سکوت برود. در این رها شدن از هر گونه محتوای معنایی، یا ذهنی است که ما بسادگی به مانترا فکر می کنیم. وقتی که زمان مدیتیشن تمام شد، قبل از شروع سامیاما استراحت می کنیم.  ما به سادگی با مرحله فکر نکردن شروع می کنیم، فقط در سکوت استراحت می کنیم. اگر فکر ها بیایند ما فقط می گذاریم بروند بدون اینکه بدانها توجه کنیم ( یا به آنها مشغول شویم). در تمرین سامیاما به مانترا هم سرگرم نمی شویم. ما با این شروع می کنیم که بهیچ چیز توجه نکنیم جز اینکه بسادگی در سکوت خود غرق شویم، هر چند که اکنون بخاطر اینکه تازه جلسۀ مدیتیشن خود را تمام کرده ایم و به خاطر ماهها وسالها مراقبه سکوت بیشتری در ما حضور دارد. سکوت،  نقطه آغاز سامیاماست.

پیش نیاز انجام سامیاما حضور قدری سکوت درونی است. برای بیشتر افراد این سکوت همانطور که در درس قبل گفتیم بعد از چند ماه تمرین روزانۀ مدتیشن عمیق حاصل می شود. 

حالا ما آماده ایم که تمرین سامیاما را شروع کنیم. روش انجام آن این است. با سامیاما ما معانی را به سکوت وارد می کنیم. ما این کار را به صورتی ساده، آسان و سیستماتیک انجام می دهیم. ابتدا انگیزۀ یک  معنی را در سکوت ایجاد می کنیم، و بعد می گذاریم که به درون سکوت برود. 

بیاید با عشق آغاز کنیم. این نقطۀ شروع خوبی برای سامیاما است. در سامیاما پیشنهاد می شود که زبانی را بکار ببرید که برای شما از همه قابل درک تر است، زبانی که از همه عمیق تر به قلب شما وارد شود. هر زبانی که باشد. 
در سکوت سادۀ خود، فقط یک بار محوترین حسی را که از کلمۀ عشق در زبان خود دارید بر گزینید سعی نکنید که عمداً تلفظ صحیح آنرا بیان کنید، یا تصویر ذهنی ای از این صحنه یا آن موقعیت که برای شما یادآور عشق است بسازید. فقط یک یاد آوری محو از عشق، وبعد آن را در سکوت درونی خود رها کنید. سکوت ساده ای که در موقع بر گزیدن معنی عشق دارید. در سامیاما به عشق فکر نکنید و آنرا تجزیه و تحلیل  نکنید. اصلاً به آن فکر نکنید. فقط یک بار به صورت محو و ظریف به آن آگاه شوید، و بعد آن را در سکوت رها کنید. این یک احساس ظریف از عشق است که ما به آن آگاه می شویم نه بیشتر، و بعد آنرا رها می کنیم. فقط همین.

وقتی یک بار به "عشق" فکر کردیم مدت 15 ثانیه در سکوت می مانیم. اگر هر گونه فکری آمد فقط به سادگی می گذاریم بگذرد. به ساعت نگاه نمی کنیم، با کمی تمرین ساعت درونی شما با دقت نسبتاً خوبی به شما خواهد گفت  که کی 15 ثانیه تمام شده است. فقط به آرامی 15 ثانیه در سکوت بمانید. بعد یک بار دیگر معنی محو و کدر "عشق"را برگزینید و دوباره آنرا برای مدت 15 ثانیه در سکوتِ خود رها کنید.

این دوبار تکرار سامیاما است.  دوبار انتخاب کردن "عشق" در ظریف ترین سطح فکر و دوبار رها کردن آن در سکوتِ درونی. حالا ببینیم که تأثیراین کار چیست ؟ چه اتفاقی می افتد ؟

هر چه معنی انتخاب شده به سکوت نزدیک تر باشد (در ظریف ترین سطح فکر باشد)، و با ملایمت بیشتری در سکوت رها شود، تأثیرآن بیشتر می شود. سکوت درونی، تقویت کننده (آمپلی فایر) بسیار قدرتمندی برای افکار محو و ظریف است. سکوت درونی تنها تقویت کنندۀ فکر است. آن سرچشمه فکر است. افکار ما معمولاً از سکوت بیرون می آیند  وبا آنچه در ذهن ناخود اگاه ما جای گرفته است برانگیخته می شوند.  بنابراین الگو های عادتی زیادی که در ذهن ناخودآگاه ما جای گرفته است و آنرا مسدود کرده است باعث انحراف و تضعیف جریان انرژی الهی ای می شود که از سکوت درونی ما می آید تا در زندگی روزانه ما جاری شود. ما با مدیتیشن گرفتگی های موجود در ذهن ناخودآگاه خود را پاک می کنیم و آگاهیِ شفافی از  سکوت درونی در خود ایجاد می کنیم. با سامیاما ما مستقیما" از طریق سکوت درونی خود عمل می کنیم تا تأثیرات مثبتی را که سیستم عصبی ما و محیط بیرونی را به به بهترین شکل پالایش می دهد از درون به بیرون به جریان بیندازیم.

گاهی در سامیاما احساس می کنیم که انرژی از سکوت ما به بیرون حرکت می کند. این امر می تواند به شکل فیزیکی ذهنی یا عاطفی احساس شود، یا ممکن است تا قبل از شروع فعالیت های روزانه متوجه چیزی نشویم اما بعد بدون هیچ دلیلی در بیرون مهربان تر و دوست داشتنی تر به نظر برسیم. ما داریم از درون تغییر می کنیم. سامیاما یعنی اینکه خواسته های ما از سطحِ الهیِ سکوتِ درونی مان بیرون می آید وتظاهر بیرونی پیدا می کند.
سامیاما همان کاری را می کند که دعا انجام می دهد وقتی که از اعماق وجود ما بیرون می آید و با بخش الهی درونی ما ارتباط برقرار می کند. دعای مؤثر در واقع بر اصول سامیاما که ما در این جا مورد بحث قرار می دهیم استوار است .

به هر فکر یا معنایی که در سامیاما استفاده می کنیم یک "سوترا"می گویند. در زبان سانسکریت سوترا یعنی "بهم گره زدن" ، دوختن. کلمۀ   suture که در زبان انگلیسی به معنی بخیه است از همین کلمه گرفته شده. در سامیاما ، سوتراها معنا هایی هستند که ما به سرور آگاهی خالص نامحدود می دهیم تا آنها را تقویت کند و به بیرون و به زندگی روزانۀ ما بفرستد، تا زندگی درونی و بیرونی ما را بهم گره بزند. بنابراین سوتراها تکه هایی از یوگا (وحدت درونی) ما هستند که ما می توانیم آنها را از طریق تمرین سامیاما آگاهانه در خود پرورش دهیم.

در بخش سوم کتاب "یوگا سوتراها پاتانجلی" یا قدرتهای ماورایی، سواترها از چیزهای مختلفی گرفته شده اند. همه این اطلاعات برای آن نیست که ما سریعاً به این قدرتهای ماورایی دست پیدا کنیم. اگر این طور بود، کمکی به افراد در جهت روشن بینی نمی کرد. اگر این قدرتها به آسانی به دست می آمد باعث انحراف اساسی از یوگا (وحدت ) می شد. خوشبختانه سامیاما همان طور که در درس قبل تذکر داده شد اخلاقاً بر خود نظارت دارد. بدین معنی که سکوت درونی (سامادی) پیش نیاز موفقیت در سامیاما است. اگر سکوت درونی داشته باشیم بنابراصلِ پیوسته بودن تمام هشت شاخۀ یوگا مسئولیت اخلاقی لازم یعنی انجام دادن کارهای درست و پرهیز از کارهای نادرست را هم داریم.
سامیاما عبارت است از داشتن سکوت درونی (سامادی)، و توانایی گزینش یک فکر ( توجه دارانا) و رها کردن آن به درون (مدیتیشن- دیانا).  بعد نتیجه سامیاما بطور خود به خودی از سکوت درونی بیرون می آید.  اگر ما این سه شاخۀ اخیر را داشته باشیم بقیه شاخه ها را هم خواهیم داشت، بنابراین نتایجی که از آن قدرتهای سامیاما عاید می شود الهی خواهد بود. با این همه، ما بایستی مثل همیشه نسبت به تجربیاتی که بدست می آوریم در برابر خود تمرین شفاف باشیم، و متوجه باشیم که خود را درگیر تجربیاتی که گه گاه در طول سامیاما بالا می آید نکنیم. وقتی که تجربه ای پیدا می کنیم، به سادگی به تمرینی که داریم انجام می دهیم بر می گردیم.

مثل همه تمرینات پیشرفته یوگا، فایده واقعی سامیاما در تمرین روزانۀ و دراز مدت یک سری از سوتراهای مشخص است. اگرهر روز یا هر هفته سوتراها را عوض می کنیم، ودر تمرینات خود بی نظم باشیم ، نتایج زیادی عایدمان نمی شود. اگر ما بخواهیم از زمینی آب بیرون بیاوریم، بایستی در یک نقطه به حفر کردن ادامه دهیم. در تمرینات پیشرفته یوگا ما می توانیم سامیاما را بعد از هر جلسه مدیتیشن و( در صورتی که یانی مودرا کامباکا انجام می دهیم)، قبل از انجام یانی مودرا و استراحت آخر تمرین کنیم .  سامیاما دنبالۀ تمرین مدیتیشن ماست. ما ابتدا با مدیتیشن به درون می رویم و سپس با سامیاما از مدیتیشن بیرون می آییم.

برای این منظور، یک سری متعادل از نُه سوترا در اینجا ارائه شده است. پیشنهاد ما این است هریک از سوتراها را مطابق لیست پایینی با همان نظم انجام بدهید، بدین صورت که هریک از سوتراها را دوبار انجام دهید و بعد از هر تکرار 15ثانیه سکوت کنید. پس از چند روز همه آنها را از بر خواهید شد و به حافظه خواهید سپرد و به آسانی می توانید مطابق روش سامیاما از هر سو ترا به سوترای بعدی بروید. با تمرین مرتب سامیاما می توانید هر روز عمیقتر از روز قبل به درون بروید.

سوتراها از اینقرار است:

1-    عشق                                     4- سلامتی                                  7- خرد
2-    تابش                                     5- قدرت                                    8- درونی شدن حواس
3-    وحدت                                   6- فراوانی                                  9- آکاشا سبکی هوا

هریک از سواترها باید به طور کامل با 15 ثانیه سکوت بعد از آن بکار گرفته شود. مثلاً "درونی شدن حواس" یک سوترا است با 15 ثانیه سکوت. این سوترا برای "پراتیاهارا"  یا رفتن حواس به درون است. "آکاشا- سبکی هوا" هم یک سوترا است که باید با 15 ثانیه سکوت بعد از آن همراه شود.
معنی سوتراها می تواند همان طور که در بالا ذکر شد به زبانی که از همه برای شما قابل فهم تر است یا زبان اول شما ترجمه شود. همه بجز "آکاشا" که یک کلمه سانسکریت است و به معنی "رقیق ترین اثیر، فضای درونی"  است. ما به واسطۀ فیزیک می دانیم که از جنس اِتر هستیم، یعنی از درون فضای خالی هستیم، در واقع هیچ چیز جامدی در ما وجود ندارد. بدن ما از آن است، ووقتی که ما روی "آکاشا سبکی هوا" سامیاما انجام می دهیم، احساس سبکی می کنیم.
اگر شما هر یک از این سوتراها را در جلسه سامیامای خود دوبار تکرار کنید، حدود 5 دقیقه از شما وقت می گیرد. اگر یک سوترای بخصوص هست که شما احساس می کنید به آن بیشتر احتیاج دارید، آن را در آخر اضافه کنید و مدت پنج دقیقۀ دیگر روی آن سامیاما انجام دهید.
تناوب یا سیکل انجام سوتراها همان 15 ثانیه باقی خواهد ماند، و ما فقط آنرا برای 5 دقیقه ادامه می دهیم، و به کمک ساعت وقت این 5 دقیقۀ آخر را تنظیم می کنیم. اگر سوترای مشخص دیگری مورد نظرتان نباشد می توانید سوترای آخر یعنی "آکاشا سبکی هوا" را  برای مدت پنج دقیقه انجام دهید. این سوترا خیلی قوی است، و یک تکنیک ذهنی کندالینی است که انرژی زیادی را در سیستم عصبی بالا می آورد. غیر عادی نیست اگر نشانه های فیزیکی مانند نفس نفس زدن (تنفس باستریکای اتوماتیک) و هاپنیگ (جست وخیز) در طول سامیاما با سواترای سبکی هوا در فرد ظاهر شود. اگر چنین چیزی برای شما اتفاق می افتد یقین حاصل کنید که روی یک سطح نرم مثل تشک نشسته اید. در موقع انجام سامیاما روی سوتراهای دیگر هم ممکن است نشانه های دیگری ظاهر شود. ما داریم سکوت بیکران درونی را بحرکت در می آوریم.  بنابراین تظاهراتی که از آن سر می زند می تواند خیلی قابل توجه باشد. پاتانجلی این تظاهرات را "قدرتهای فوق عادی" یا"سیدی" می نامد.

برای آنهایی که از اشتیاق (باکتی) برای رسیدن به روشن بینی سرشارند، تکرار سامیاما می تواند به چهار بار برای هر سواترا و ده دقیقه سوترای مورد نظر ( یا سوترای سبکی هوا) در انتها افزایش یابد، و بدین ترتیب تمرین سامیاما  برای آنها در مجموع بیست دقیقه بطول خواهد انجامید. بیاد داشته باشید که حتماً قبل از بیرون آمدن از برنامه تمرین روزانه به مقدار کافی استراحت بکنید، مخصوصاً وقتی که سامیاما انجام می دهید.  5 تا 10 دقیقه دراز کشیدن در پایان تمرین بسیار خوبست. مثل همیشه  از تکنیک " کنترل سرعت فردی" در تمرینات خود استفاده کنید. تکنیکهای ذهنی مثل مدیتیشن وسامیاما خیلی قوی هستند، بنابراین انجام بیش از اندازۀ آنها می تواند منجر به جریان ناراحت کننده انرژی شود. هریک از ما به محدودیت های خود آگاه هستیم و می توانیم سطح راحت خود را از طریق استفادۀ محتاطانه از تکنیک "کنترل سرعت فردی" تشخیص دهیم.
 سامیاما حضور ما را در سکوتِ سرور آگاهیِ خالص بنحو قابل ملاحظه ای تقویت می کند،  و به وحدتِ جنبه های درونی و بیرونی سیستم عصبی ما کمک می کند.  سامیاما سیستم عصبی ما را تحریک می کند تا پالایش یابد و بروی مراحل دوم و سوم روشن بینی باز شود، و هم چنین باعث افزایش سکوت درونی (مرحلۀ اول) ما درزندگی روز مره می شود. 

برای آنهایی که در سکوتِ سرور آگاهی خالص زندگی می کنند و عمل کردن بطور طبیعی از سطح بیکران زندگی برایشان عادت شده است، جریان مستمر "معجزات کوچک" امری عادی می شود.
تمرین سامیاما را بعد از مدیتیشن خود به مدت چند ماه انجام دهید و نتایج آن را بچشم خود ببینید سامیاما چیزی بیش از یک تمرین نشسته است. آن یک روش فکر کردن و عمل کردن است که در حالیکه ما داریم در مسیر روشن بینی سفر می کنیم در زندگی روز مرۀ ما ظاهر می شود.

استاد درون شماست

درس 149- سامیاما: ذوب کردن تاریکیسامیاما: ذوب کردن تاریکی

حالا وقت آن است که دربارۀ یکی از مهمترین و مؤثرترین تمرینات پیشرفتۀ یوگا یعنی سامیاما صحبت کنیم. سامیاما که پرورش قدرتهای ماورایی معروف یوگی ها از اثرات جانبی آنست عبارتست از حرکت از درون به بیرون در حالی که توجه ما در سرور آگاهی خالص است. قبل از آن که سامیاما را توضیح دهیم بگذارید اول دربارۀ  هشت شاخۀ یوگا سوتراهای پاتانجلی صحبت کنیم که تا بحال از آنها سخنی به میان نیاورده ایم .  سامیاما کاربرد عملی ترکیب سه شاخه آخری این هشت شاخه است و به پنج شاخه دیگر هم پیوسته است بنابرین الان زمان مناسبی برای صحبت کردن دربارۀ آنهاست.  باید دانست که همۀ بخش های یوگا بهم پیوسته اند. آنها همه از طریق سیستم عصبی انسان باهم مرتبطند. در واقع همۀ یوگا محصول سیستم عصبی انسان است .

زمان زیادی طول کشید تا انسانها باور کردند که زمین گرد است نه مسطح، و اینکه خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار دارد نه زمین. این امر نیازمند اثبات کردن بود. بعد از آن تقریبا همه  آنرا درک کردند وهجوم آوردند تا از فواید آن دانش بهره مند شوند.

حالا وقت آن است که ما به این حقیقت آگاه شویم که سیستم عصبی انسان مرکز همۀ تجربیات معنوی سرور الهی است.  هر چه که زود تر به این موضوع آگاه شویم که همۀ ما دروازۀ مستقیم رسیدن به الوهیت هستیم برای همه بهتر خواهد بود . این امر هم مثل پذیرش همه دانش های دیگر نیاز به اثبات دارد، با این تفاوت که در این مورد اثبات در درون خود شماست. با انجام بعضی تمرینات موثر یوگا چند در را در این طرف و آن طرف باز کنید تا ببینید که شما چه هستید.  بعد هجوم خواهید آورد تا تمام سیستم عصبی خود را باز کنید.  یک چهار چوب ذهنی (ذهنیت جدید) ،یک  پارادایم جدید متولد می شود.

اما باید بدانید که این امر چیز جدیدی نیست.  اجداد دیرینۀ ما همۀ این چیز ها را می دانستند. بسیاری از این حقایق نوشته شده بود، اما امکانات ارتباطی محدود بود و مردم بسیار خرافاتی بودند. حالا همه چیز متفاوت است. ما می توانیم هر گونه اطلاعاتی را که بخواهیم بدست آوریم.  درهای متعددی از دانش بروی ما باز است.  خرد قدیم دوباره دارد نو می شود.  سیستم عصبی انسان در طول این مدت عوض نشده است. او صبورانه، مانند صندوقچه گنجی که در آرزوی باز شدن بوده بانتظار نشسته است.  اکنون زمان آن فرا رسیده است.

کتاب یوگا سوتراهای پاتانجلی یکی از ارزشمند ترین کتابهایی است که تا بحال نوشته شده است این کتاب نه تنها به ما می گوید که چه هستیم،  بلکه هم چنین بما می گوید که  چگونه می توانیم دروازه های سیستم عصبی خود را باز کنیم. این کتاب هم چنین رابطۀ بین قواعد طبیعی باز کردن سیستم عصبی را که در ما وجود دارد برای ما ترسیم می کند. این کار از طریق هشت شاخۀ معروف یوگا انجام می شود.

از وقتی که ما تمرین های پیشرفته یوگا را شروع کرده ایم در درون این هشت شاخه در حال سفر بوده ایم.  ما با نظم این مسیر را دنبال نکرده ایم. شاید بعضی این کار را غیر سنتی بدانند.  ما به گونه ای در این مسیر حرکت کرده ایم که موثرتر و قابل درک تر است ،  بنابراین دلیلی برای عذر خواهی وجود ندارد . بعداً در این مورد بیشترصحبت خواهیم کرد،  ولی فعلاً بیاید مروری بر این هشت شاخۀ یوگا بیندازیم.

1- یاما- که به معنی "خودداری" است و شامل آهسیما (عدم خشونت)، ساتیا (صداقت)، استیا(دزدی نکردن)، براهما چاریا (ذخیره کردن انرژی جنسی و پرورش آن) ، وآپاری گراها(حریص نبودن) می باشد.

2 نیاما به معنی رعایت اصول اخلاقی است و شامل ساچا (خلوص و پاکیزگی)، سامتوسا (قناعت)،  تاپاس (گرما/ توجه/ زهد)، سوادیایا (مطالعۀ خود و کتاب مقدس)، و ایشواراپرانیدانا (تسلیم به خواسته الهی) می باشد. 

3- آسانا که به معنی حرکات نرمشی یوگا است ،  و شامل آن دسته از تمرینات ورزشی است که که ما آنها را می شناسیم و دوست داریم.  این دسته از تمرینات پیشرفته یوگا به منظور آماده سازی بدن برای پرانایاما و مدیتیشن بکار می رود.  آساناها به خصوص باعث تحریک و بالا آمدن کندالینی می شوند

4- پرانایاما که به معنی "نگه داشتن (حبس) نفس یا نیروی زندگی" است و شامل روش های تنفسی است که در بارۀ بعضی از آنها را قبلاً صحبت کرده ایم و بعضی دیگر در دروس آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.  پرانایاما زمین (خاک)سیستم عصبی را شخم می زند و آنرا برای مراقبۀ عمیق و تجربۀ الوهیت آماده می کند. انواع مشخصی از پرانایاما باعث بیداری و بالا رفتن کندالینی می شود.

5 پراتیاهارا- که به معنی به درون کشیده شدن حواس است. در این دروس پراتیاهارا هم علت است وهم معلول، و وقتی اتفاق می افتد که کندالینی بیدار می شود وبالا می رود و تجربیات اکستاتیک (جذبه ی) بطور طبیعی توجه ما را به درون می کشاند. از طریق پراتیاهارا ما خواهیم فهمید که تجربیات حسی ما تمام حوزۀ تجلیات را از اولین ارتعاشات سرور آگاهی خالص (اوم) تا دنیای فیزیکی در بر می گیرد.

6- دارانا- به معنی "توجه وتمرکز "است  و اولین قدم برای رفتن به درون از طریق مدیتیشن است.  در این دروس ،  ما توجهمان را برای مدت طولانی روی چیزی نگاه نمی داریم.  ما فقط بسادگی توجهمان را به یک شیِ (مانترا) می دهیم ، بعد می گذاریم که آن مانترا هر طور که می خواهد به پیش برود. این امر تقریباً فوراً توجه ما را به ورای ادراک اولیۀ آن شیِ می برد، و این همان کاری است که ما می خواهیم بکنیم.  ذهن ما در صورتی که به او فرصت دهیم ما را به درون هدایت خواهد کرد.

7 دیانا- یعنی مدیتیشن (مراقبه) ،  و به معنی جریان توجه به درون است،  این را می توان به گسترش (بسط) توجه به ورای اشیاء تعبیر کرد. در این دروس، مانترا به عنوان یک وسیله برای انجام این کار مورد استفاده قرار می گیرد. ما به سادگی به مانترا توجه می کنیم، بعد آنرا رها می کنیم و مانترا تغییر می کند و ناپدید می شود. توجه ما گسترش می یابد وبه سکوت، یعنی وضعیت طبیعی خود ش یعنی رهایی از هر گونه وابستگی می رسد.

8 سامادی یعنی "جذبه/ تعالی" (رفتن به ماورا)، و این وضعیتی است که ما در مراقبه روزانه تجربه می کنیم. این حس به مرور زمان گسترش می یابد، و نهایتاً وضعیت طبیعی ما در فعالیت های روزانه می شود. در این وضعیت ما سرور آگاهی خالص یا شاهدِ خاموشِ درون را تجربه می کنیم. سامادی درهریک از مراحل نمود خود تجربه خودِ جهانیِ ابدی است، و این همان چیزی هست که ما هستیم.

 شما ممکن است توجه کرده باشید که ما بجز در مورد یاما و نیاما و براهماچاریا، که با همان تعریف کلاسیک ارائه شده اند در بقیۀ بازوها با توجه به دیدگاه خود در "تمرینات پیشرفتۀ یوگا" تغییراتی داده ایم. در حقیقت ، هر یک از مکاتب یوگا روش خاص خود را در عرضۀ هشت شاخۀ یوگا دارد.

هشت شاخۀ یوگا بقدری منطقی و قابل درک است که در واقع بیشتر معلمین  یوگا مدعی تدریس آن هستند و این تا حد زیادی درست است، زیرا هشت بازوی یوگا هر چیزی را که می توان در یوگا انجام داد در بر می گیرد.  بنابر ین آنها یک نقشه کامل مسیریا یک طرح از پیش رسم شده ویک فهرست معنوی از راههای مختلفی که سیستم عصبی انسان را بروی تجربۀ الهی باز می کند ارائه کرده است.

 هشت بازوی یوگا مطابق سنت گذشتگان می بایستی پشت سرهم بکار گرفته می شد. زیرا اعتقاد براین بود که مردم قبل از اینکه کاربرد تمرینات معنوی را بیاموزند باید یاد بگیرند که درست رفتار کنند و از طریق پیروی جدی از اصول اخلاقی برای این کار آماده شوند.  همین که آنها یاد گرفتند که درست عمل کنند می توانند اول از جسم (با آساناها) شروع کنند، و بعد راه خود را با تمرینات تنفسی (پرانایاما) ادامه دهند، ودر نهایت خود را برای تمرکز(دارانا)، مراقبه (دیانا)، و سرور آگاهی خالص (سامادی) آماده کنند. با چنین روش سنتی ای راه خیلی طولانی می شد، مخصوصا" اگر استاد (گورو) می خواست شخصاً قدم به قدم مریدان را هدایت کند و طبیعتاً از آنها انتظار داشت که هر مرحله از راه  را با بالا ترین حد استاندارد پشت سر گذارند. حتی پاتانجلی وقتی که کتاب یوگاسوتراها را می نوشت چنین ترتیبی را در تمرین مد نظر داشت. هشت بازوی یوگا معیار بسیار خوبی برای تعیین میزان معنویت مذاهب و سنتهای معنوی است. مذاهبی که تعداد بیشتری از هشت بازو را در بر می گیرند از معنویت بیشتر و آنها که تعداد کمتری را در بر می گیرند از معنویت کمتری برخوردارند. این قسمت از ماجرا یعنی دنبال کردن هشت بازوی یوگا به ترتیب در طی زمان طولانی خیلی خوب نتیجه نمی دهد. این امر به خوبی در اجتماع یوگا تشخیص داده شده و پاتانجلی هم احتمالاً از این امر آگاه بوده است.  شاید در زمان او مثل امروز آسان نبوده که مردم بی مقدمه از قسمت های اولیه بگذرند و با تمرینات پیشرفته ای مانند مدیتیشن عمیق و تنفس ستون مهره ای شروع کنند.
در طی سالهای مختلف بعضی از اساتید یوگا بازوهای خاصی از هشت بازو را انتخاب کرده و مستقیماً از آنها استفاده کرده اند. بعضی با آساناها شروع کرده اند، بعضی با پرانایاما. بعضی اول روی سرسپردگی تمرکز کرده اند وسپس به مدیتیشن یا چیزهای دیگر پرداخته اند و بعضی اول مستقماً به سراغ مدیتیشن رفته اند و از طریق آن به بقیه بازو های یوگا رسیده اند. دروس تمرینات پیشرفته یوگا بر اساس دیدگاه آخر عرضه شده است. ما با مدیتیشن عمیق شروع می کنیم و بعد به سراغ پرانایاما و تکنیکهای فیزیکی و مانند آن می رویم، و در طی راه رسیدن به الوهیت توجه خاصی به نقش باکتی یا اشتیاق داریم.

چیزی که همه پیروان یوگا به آن آگاهی دارند اینست که این هشت بازو بهم مرتبطند، یعنی اگر ما از یک بازو شروع کنیم، دیگر بازو ها هم تحت تأثیر قرار می گیرند، و ما با پالایش و گسترش آگاهی، نهایتاً به همه بازو ها کشیده می شویم. کسانی که تازه به مدیتیشن گرایش پیدا کرده اند معمولاً به مطالعۀ متون معنوی علاقمند می شوند (سوادیایا)، به رژیم غذایی سالمتر و خاص تر گرایش پیدا می کنند (ساچا)،  ونسبت به رفاه دیگران حساس تر می شوند (اهیم سا). در حقیقت بهترین راه را برای پیشرفت در یاما و نیاما این است که از طریق مدیتیشن عمیق مستقیماً به سامادی برویم. بعد رفتار درست و هماهنگ به جای آنکه از خارج و با زور به فرد تحمیل شود بطور طبیعی از درون سر میزند و خود را نشان می دهد . این چیز ها نشان دهندۀ پیوسته بودن بازو های مختلف یوگاست. این امر در تمام سطوح تمرینات رخ می دهد .و گاهی به آن "فیض الهی" می گویند. زیرا برکت های معنوی به خودی خود شروع به آمدن می کنند. در حقیقت این برکات از طریق رسانایی معنوی که در سیستم عصبی ما ایجاد شده است در نتیجه کاری که ما روی یکی از هشت بازوی یوگا انجام داده ایم صورت می گیرد. حتی یک فکر صادقانه مثل " آیا چیزی بیش از این وجود دارد؟" یک تمرین قدرتمند یوگا است، و آنرا می توان در بازوی نیاما در تسلیم و اشتیاق پیدا کرد. همان طور که در دروس قبلی یاد گرفته اید وقتی که کندالینی شروع به حرکت می کند این رسانایی در سیستم عصبی"اکستاتیک" می شود. وقتی که این اتفاق بیفتد ما از هر جایی که شروع کرده باشیم به همۀ هشت بازوی یوگا متصل می شویم. اگر ما از ابتدا به شکل هماهنگ در چند بازو مشغول تمرینات موثر باشیم سیستم عصبی ما پالایش می یابد وبا سرعت بیشتری گشوده می شود.  این یک اصل مهم است که در استراتژی اصلی این دروس بکار گرفته شده است. ما با ترکیب کردن تمرینات مختلف این امکان را خواهیم داشت که همزمان از درون چند بازوی یوگا عمل کنیم.  سامیاما یکی از آن تمرینات ترکیبی بسیار مؤثر است وبا هر یک از تمریناتی که روی یک بازو برای پاکسازی و باز کردن سیستم عصبی مورد استفاده قرار می گیرد متفاوت است. در یوگا سوتراهای پاتانجلی سامیاما یک بخش کامل از کتاب را تحت عنوان "قدرتهای فوق عادی" بخود اختصاص داده است. 
در تعریف سامیاما می توان گفت که ترکیبی از سه بازوی آخری یوگاست که با (استفاده از یک هدف) بکار گرفته می شود. بنابراین استفاده از توجه (دارانا)،، مدیتیشن (دیانا) و سکوت عمیق درون (سامادی) با یک هدف یا چند هدف بگونه ای خاص ما را قادر می کند به اینکه قدرتهای ماورایی را در خود پرورش دهیم.  پاتانجلی به ما می گوید که سامیاما تمرین درونی تری است و ما را به "نور دانش" هدایت می کند. او همچنین می گوید که نباید سرگرم و مشغول تجربیاتی شویم که ممکن است در طول تمرین  سامیاما پیش بیاید. قبلاً هم در این دروس با این امر روبرو بوده ایم. ما ممکن است نور ببینیم یا تجربیات اکستاتیک داشته باشیم با این وجود به خود یادآوری می کنیم که به سادگی به تمرینی که داریم انجام می دهیم بر گردیم، زیرا این تجربیات به پیشرفت معنوی ما کمک نمی کند، فقط تمرینات این کار را می کند. همین امر در مورد سیدی ها (قدرتهای ماورایی) که ظاهر می شوند و به آنها دست پیدا می کنیم هم صادق است.  همان طور که قبلا" در درس 76 تذکر داده شد، ما سامیاما را برای بسط سرور آگاهی خالص و اکستسی در سیستم عصبی و فراتر از آن انجام می دهیم.

اگر شما تمرینات سامیاما را به انتظار بدست آوردن قدرتهای فردی انجام دهید چیز زیادی عایدتان نمی شود. زیبایی سامیاما در در همین است.  سامیاما از نظر اخلاقی خودش بر خود نظارت دارد و امکان سوء استفاده از آن وجود ندارد و پیشرفت آن بستگی به میزان حضور سکوت درونی دارد. اگر هیچ سکوت درونی نباشد، سامیاما تأثیری ندارد. امکان ندارد که این تمرین را بدون داشتن حداقل قدری سکوت درونی در سیستم عصبی انجام داد. سکوت درونی یا سامادی اولین مرحلۀ روشن بینی است.  اگر ما قدری سامادی داشته باشیم بعد خود به خود قدری یاما و نیاما خواهیم داشت.  هرچه سامادی بیشتری داشته باشیم، مقدار بیشتری یاما و نیاما و پیشرفت بیشتری در سامیاما خواهیم داشت.  بازوهای مختلف یوگا همیشه بدینگونه با هم مرتبطند.

سامیاما روی عمیق ترین سطح آگاهی درون ما عمل می کند. یک سری از کانالهایی که بتوان از طریق آنها درون سیستم عصبی حرکت کرد، آگاهی ما را تا مرحلۀ تجلی کامل پیش می برد. ما با سامیاما سکوت درونی را به حرکت در می آوریم. ما آنچه را که غیر قابل حرکت است به حرکت در  می آوریم،  ما صخرۀ آگاهی خالص را به حرکت در می آوریم. در واقع، ما صخره را گسترش (بسط) می دهیم. ما آن را از طریق سیستم عصبی خود بطرف بیرون گسترش می دهیم. در بیشتر تمرین ها  ما از بیرون به درون عمل می کنیم. در سامیاما بر عکس از درون بطرف بیرون کار می کنیم.  با بیشتر تمرین ها ما با خودِ (نفس) محدود خود شروع می کنیم و به درون می رویم . با سامیاما ما از درون با خودِ الهیِ جهانیِ خود شروع می کنیم و به بیرون می آییم.  تفاوت اصلی سامیاما با  تمرینات دیگر در همین است

همین که آگاهی از طریق سامیاما بطرف بیرون حرکت می کند، ما احساس گسترش و باز شدن می کنیم و همۀ تمرینات ما به سطح بالاتری پیش می روند. این برتری بسبب ترکیبی کردن تمرینات است. هر کاری که ما در یوگا انجام می دهیم به کارهای دیگری که در یوگا انجام می دهیم کمک می کند. از این نظر تمرینات یوگا مانند یک مارپیچ سرور اکستاتیک می شود که بالاتر و بالاتر می رود. بنابراین در حالیکه ما داریم به انجام تمریناتی که تاکنون یاد گرفته ایم ادامه می دهیم، این امکان را داریم که سامیاما راهم -- که سیستم عصبی ما را از طریق دیگری باز می کند -- به این تمرینات اضافه کنیم. پیش نیاز انجام سامیاما چندان زیاد نیست. چون این تمرین روند ذهنی دارد، بنابراین نیازی به هیچ پیش نیاز فیزیکی ندارد. مگر اینکه شما یکمرتبه شروع به پرواز در هوا بکنید که در این صورت بایستی اقدامات احتیاطی فیزیکی در نظر گرفته شود.

هر کسی که برای مدت چند ماه مدیتیشن کرده  و کمی سکوت درونی داشته باشد، می تواند سامیاما انجام دهد، و اثرات آن بستگی به میزان سکوت درونی ای دارد که در سیستم عصبی ذخیره شده است. سامیاما سکوت درونی ما را تثبیت می کند و افزایش می دهد،  بنابراین یک مکمل خوب برای مدیتیشن است. در درس بعدی، ما به ویژگی های تمرین سامیاما می پردازیم.

با هشت شاخۀ یوگا و سامیاما ،  ما تاریکی را در همه جا از بین میبریم

استاد دردرون شماست

Thursday, February 9, 2012

درس 93 – پرسش و پاسخ- دگرگونی زمانپرسش و پاسخ - دگرگونی زمان

پرسش: من حس می کنم که مدیتیشن دارد برایم به خوبی پیش می رود، و به تازگی تنفس ستون مهره ای را شروع کرده ام که هنوز خوب برایم جا نیفتاده است.همان طور که گفتید کمی طول می کشد تا بتوان از مرحلۀ مبتدی گذر کرد. شما در اینجا تمرینات زیادی را معرفی کرده اید که وقتی به آنها فکر می کنم احساس بدی پیدا می کنم. فکر این که اینهمه تمرین با ارزش هست ولی من قادر به انجام آنها نیستم مرا به شدت متأثر می کند.من شک دارم که ارزش انجام دادن آنها را داشته باشم. با این حال اشتیاق زیادی دارم که این راه را تا پایان ادامه دهم. ای کاش بیست سال پیش این تمرین ها را شروع کرده بودم. من از ناشکیبایی خودم خیلی ناراحتم، ولی می دانم که اگر زیادی به خودم فشار بیاورم ممکن است دچار مشکل بشوم. به نظر شما باید چکار کنم؟

پاسخ: شما دارید کار درستی می کنید که قدم به قدم پیش می روید. با اینکه اشتیاق شما برای الوهیت بسیار شدید است اما به خوبی می دانید چکار باید بکنید و به چه ترتیبی پیش بروید، و هر کاری را در چه زمانی انجام بدهید. مطمئن باشید که همۀ کارها به موقع انجام خواهد شد. فقط آنها را یکی یکی انجام بدهید تا دچار مشکل نشوید. به موقع خودتان خواهید دانست که چه وقت قدم بعدی را بردارید. شما از موهبت بزرگی برخوردارید که به بیماری اشتیاق شدید برای الوهیت مبتلا هستید. ایکاش همه چنین بیماریی داشتند. اگر این طور بود دنیا در یک نسل دگرگون می شد. من می دانم که این حرف ها تسلای خاطری برای ناشکیبایی شما نیست. ولی مسئلۀ باکتی یا اشتیاق این طوری است. وقتی که ما به خوبی از جدایی مان از الوهیت آگاه باشیم، دیوانه وار خواهان یوگا(وحدت) می شویم، دیوانه وار خواهان رسیدن به خدا می شویم. این موهبت بزرگی است. به مرور که تجربۀ شما از وحدت بیشتر شود وضعیت بهتر می شود، و این کار در نتیجۀ ادامه دادن تمرینات مرتب روزانه اتفاق می افتد.
با گذشت زمان باکتی در ما قویتر می شود. نیروهای قدرتمندی در کار هستند که نسیم معنویت را به وزش درمی آورند و ما را به کمک آن به حرکت وامی دارند. کاری که باید بکنیم اینست که با انجام مرتب تمرینات روزانه بادبانها را برافرازیم تا نسیم معنویت که  به طور مداوم به سیستم عصبی ما می وزد بقیۀ کار را انجام دهد.

حالا بیایید برای چند دقیقه نگاهی به تصویر عظیمی بیندازیم که همۀ ما بخشی از آن هستیم. ما در دورۀ بسیار جالبی زندگی می کنیم. در دهۀ 1960 باب دیلون آهنگ "زمانه دارد عوض میشود" را خواند. این آواز در آن موقع خیلی به واقعیت نزدیک بود، اما حالا از آن موقع هم به واقعیت نزدیکتر است. بر اساس دیدگاه های نجومی مختلف کرۀ زمین دارد وارد یک "عصرجدید" روشن بینی می شود. در زبان سانسکریت به این دوره ها "یوگاس" گفته می شود. شاید این عصرجدید از صد سال پیش شروع شده باشد، یا شاید تازه شروع شده باشد. این موضوع در زمانی که دیلون آن آهنگ را خواند بسیار محبوبیت داشت. شروع عصر جدید یک واقعۀ لحظه ای نیست، بلکه با یک تحول تدریجی طولانی شروع می شود، و با بالا رفتن شتاب آن بر سرعتش افزوده می شود. تا به حال هم چیزهای زیادی اتفاق افتاده است، و ما داریم به آرامی درین مسیری که دائماً رو به گسترش است پیش می رویم.

حوالی آغاز قرن گذشته، ویوه کاناندا، بهترین شاگرد راماکریشنا به غرب آمد و اولین بذرهای یوگا را در آنجا کاشت. از آنجا که محیط بارور و مناسب بود خیلی زود جوانه زد. بیست سال بعد، پارامانسایوگاناندا به غرب آمد و خیلی بیش از ویوه کاناندا مورد پذیرش واقع شد. و وقتی در دهۀ 1960 ماهاریشی ماهش یوگی به غرب آمد یک نسل جدید ماجراجو از قبل آماده شده بودند تا با جسارت وارد حوزۀ یوگا شوند، البته با کمی کمک از جانب بیتل ها. از آن زمان تاکنون صدها زن و مرد یوگی از هند به غرب آمده اند و هزاران یوگی نسل جدید وارد حوزۀ آموزش یوگا شده اند. اما امور در چند دهۀ گذشته کمی گیج کننده شده است. دیدگاه های متفاوت بسیار زیادی به نام یوگا عرضه شده است، و شناخت اینکه کدامیک از این دیدگاهها دیدگاه واقعی یوگاست یا اینکه اصلاً چیزی به نام "دیدگاه واقعی یوگا" وجود دارد یا نه کاربسیار دشواری است. اگر بپرسید کدامیک از آنها واقعی هستند تعداد زیادی از آنها قد راست می کنند. همیشه کسانی هستند که بخواهند ما را به دروازۀ بهشت راهنمایی کنند.

بنابراین در عرض یک قرن از وضعیت عدم آگاهی از دانش یوگا به وضعیتی در آمده ایم که تعداد زیادی دیدگاههای مختلف نسبت به یوگا وارد صحنه شده اند. این اشکالی ندارد. حتی می توان گفت که چیز خوبی است. واضح است که یوگا نمی تواند برای همیشه هزار تکه باقی بماند. دیر یا زود همۀ این دیدگاهها در یک یا چند دیدگاه خلاصه می شوند، به طوری که یک فرد متوسط علاقمند و آماده برای روشن بینی بتواند از آنها بهره مند شود. در دهه های آینده وضع تغییر خواهد کرد و همۀ این دیدگاهها در هم ادغام شده و در جهت یگانگی، تکمیل و ساده سازی پیش خواهند رفت. شما می توانید هریک از آنها را امتحان کنید و ایده ای دربارۀ آنها پیدا کنید، اما نهایتاً استفاده از یک روش علمی است که  می تواند عصارۀ دانش یوگا را بیرون بکشد و بکارگیری عملی آن را برای همگان امکان پذیر کند. 

وقتی که کامپیوترهای شخصی برای اولین بار به بازار آمد، شما نیاز داشتید که به یکی از زبانهای بیسیک یا داس آشنایی داشته باشید تا بتوانید با آنها کار کنید. کار با کامپیوتر مانند یک دنیای اسرارآمیز برای گروهی از افراد بسیارعلاقمند و باهوش بود.بعد ماوس و اینترفیس های گرافیک به بازار آمد و یکمرتبه درهای استفادۀ آسان از کامپیوتر بروی همگان باز شد. این یک انقلاب بود.

این ماجرا در مورد بکارگیری بسیاری از دانش ها در طول تاریخ صادق است. همیشه اول کار با تعدادی افراد علاقمند شروع می شود که زمینه را برای بکارگیری یک دانش خاص هموار می کنند. بعد، پس از مدتی تعدادی محقق راهی پیدا می کنند تا بکارگیری آن دانش را برای همگان آسان کنند.همیشه این کار از طریق ساده سازی اینترفیس کاربر وکنترل های اصلی صورت می گیرد تا همه بتوانند از دانش برخوردار شوند و به نتایج مطلوبی برسند. تکنولوژی مفید تکنولوژیی است که برای کاربر آسان باشد.

آیا برادران رایت را به یاد می آورید؟ هنری فورد وتوماس ادیسون را به یاد می آورید؟  همۀ آنها اینترفیس بین کاربر و بکارگیری دانش قدرتمند را ساده کردند.

این همان چیزی است که می خواهد برای یوگا اتفاق بیفتد. باید اتفاق بیفتد. میلیونها نفر وزش نسیم معنویت را که درین عصر جدید برخاسته است احساس می کنند، وبادبان های تمرین بایستی بالا کشیده شوند تا حرکت کشتی روشن بینی را تسهیل کنند. اکنون زمان آن فرارسیده است که طیف وسیع دانش یوگا برای استفادۀ همگان ساده سازی شود.

هیچ چیز در یوگا تازه نیست. همۀ اجزای تمرین از هزاران سال پیش وجود داشته است. اصول طبیعی هیچوقت عوض نمی شوند. سیستم عصبی انسان همیشه از قابلیت های یکسانی برخوردار بوده است. در گذشته هم عصرهای روشن بینی وجود داشته است، عصرهایی که در آنها یوگا شکوفا شده بود. در عصرهای تاریکتر، انسان دید روشنی از توانایی های خود نداشت. شک و تردید، خرافات و ترس بسیار شدت داشت. البته همیشه عده ای از افراد بودند که از کاربرد دانش یوگا مطلع بودند. آنها این دانش را در خفا بکار می بردند، چون اگر کسی از کوشش های آنها باخبر می شد و اسرارشان فاش می شد جانشان به خطر می افتاد. آنها همان اقلیت علاقمند به یوگا بودند. پیشگامانی بودند که سنت های اسرارآمیز را خلق کردند. ما به یوگی های بزرگ گذشته بسیار مدیون هستیم. آنها بذر دانش را که برای پیشروی سریع در عصر جدید  مورد نیاز است به ما دادند. حالا بستگی به این نسل و نسل های بعد دارد که اینترفیس های ساده شده و قابل بکارگیری برای سیستم عصبی انسان ایجاد کنند، و دانش یوگا را کاربردی کنند تا بسیاری از انسان ها بتوانند تمرینات یوگا را بکار گیرند و از ثمرۀ آن برخوردار شوند.

عصر جدید فقط در ارتباط با نسیم معنویت که از کیهان به سوی ما می وزد نیست. بازی روشن بینی یک واقعۀ ورزشی دیدنی نیست. ما بایستی خودمان هم وارد بازی شویم تا بتوانیم از فواید آن برخوردار بشویم. ما باید بادبانهای تمرین را برافرازیم و به حرکت درآییم. با این کار زمین روز به روز به مکان بهتری بدل می شود. وقتی که ما واقعیت سرورآگاهی خالص و اکستسی الهی را به زمین بیاوریم، همه چیز دگرگون می شود. آنگاه نور و عشق در همه جا به وفور افزایش می یابد. این یک مقولۀ ایدئولوژیک نیست، بلکه دگرگونی واقعی انرژی است که برای همۀ کسانی که در روی زمین زندگی می کنند ملموس خواهد بود. وقتی که سیستم های عصبی افراد در همه جا به  پخش کنندگان قدرتمند سرورآگاهی خالص و اکستسی الهی تبدیل شوند، دیگر هیچکس در تاریکی نخواهد ماند. شک و تردیدهای دیرپای گذشته از بین خواهد رفت. نسیم اشتیاق ما را برای همیشه به پیش خواهد راند. تنها کاری که باید بکنیم این است که بادبانهای تمرین روزانۀ خود را برافراشته نگاه داریم. سیستم عصبی ما بقیۀ کار را بدست می گیرد.

استاد در درون شماست.