Monday, May 9, 2011

درس 59: پرسش و پاسخ - نکاتی در بارۀ مانتراپرسش و پاسخ - نکاتی در بارۀ مانترا

پرسش: من چند سؤال دربارۀ مانترای آی اَم دارم. آیا اشکالی دارد اگر کسی مانترای خود را از کس دیگری گرفته باشد؟ آیا آی اَم همان تأ ثیر اوم را دارد؟ آیا من می توانم از مانترای آی ام برای ذکر ورقص وسماع استفاده کنم؟ آیا می توانم آنرا در طول روز وقتی که مشغول کار هستم بکارببرم؟ آیا می توانم آنرا وقتی که برای خوابیدن به رختخواب می روم تکرار کنم؟ شما  گفته بودید که آی ام را در موقع پرانایاما بکار نبرید. نظرتان در مورد استفاده از مانترای "سوهام" با نفس در موقع پرانایاما چیست؟ علاوه بر صبح وعصر آیا می توانم  در وسط روز هم با آی ام مدیتیشن کنم؟

پاسخ: اگر شما یک روش آموزشی دیگر را دنبال می کنید، و تمریناتتان به خوبی پیش می رود، به همان ادامه دهید. هم چنین در مورد مانترایی که به شما داده اند. درین صورت این دروس را به عنوان غذای فکری تلقی کنید.  هدف از این درس ها تداخل با سایر سیستم های تمرین  نیست. این دروس برای آن طراحی شده تا "یک سیستم باز" از تمرینات بهم پیوستۀ معنوی را عرضه کند، تا هرکس بتواند باندازه ای که می خواهد آنها را بکار ببرد. مبتدی ها می توانند ازمراحل ابتدایی شروع کنند و تا پایان این دروس را دنبال کنند. تمرین کنندگان با تجربه تر می توانند از هرجایی که هستند وارد شوند و تمریناتی را اضافه کنند.

اگر شما تصمیم گرفته اید که این دروس را به عنوان منبع اصلی تمرین خود بکار ببرید، برای شما بهتر است که هر تمرین دیگری را قطع کرده و این دروس را به دقت دنبال کنید. توانایی افراد محدود است و هرکس می تواند تعداد معدودی از کارها را همزمان انجام دهد. شما می بینید که درینجا تمرینات زیادی برای بکاربردن عرضه شده است، و اگر در اینترنت جستجو کنید تعداد خیلی زیادی از تمرینات پیشرفته را خواهید یافت. کار را آسان کنید و قدم به قدم پیش بروید. در اینجا هم چیزهای زیادی برای انجام دادن هست. ما هیچ مطلبی را ناگفته نمی گذاریم.

مانترای "آی ام" خیلی شبیه مانترای "اوم" است، اما کاملاً مثل آن نیست. بنابراین تأثیر آن ممکن است متفاوت باشد. آی ام هم کیفیت خطی دارد وهم کیفیت دایره ای. بنابراین چنانکه می بینید آی اَم چیزی بیشتر از اوم دارد. این چیز بیشتر چیست؟ آی ام یک کیفیت دوگانه دارد. معروف است که "اوم" صدای کندالینی(مؤنث) است که در درون بدن وسیستم عصبی حرکت می کند، و وقتی که جوهر جنسی به طرف بالا به چرخش درمی آید و بیولوژی جدیدی ظهور می کند، بیدار  می شود و به جنب و جوش درمی آید. بسیاری می توانند این صدا را بشنوند. "اوم" صدای مادرِ طبیعت در درون ماست، و اوووه ....... او سرور اکستاتیک است.

"اوم" مادر است، اما پدر کجاست؟ وقتی که ما به روشن بینی می رسیم، یک عشق الهی در درون ما اتفاق می افتد، یک پیوند و اتحاد. در مانترای "آی اَم"، آی طنین صدای پدر است، و اَم طنین صدای مادر. بیاد بیاورید که یوگا به معنی اتحاد است. این اتحاد در سطوح مختلف و به شکلهای مختلف بروز می کند. در مراقبه ما هرروز بارها وبارها طنین صوت مانترا را در سکون و سکوت وسرورآگاهی خالص تلطیف و پالایش می کنیم. با بکار بردن مانترای "آی اَم"، ما داریم سرورآگاهیِ خالص را به طور کامل در درون سیستم عصبی خود پرورش می دهیم،  و دوگانگی طبیعی ایی را که در درون ماست به جریان می اندازیم. ما با استفاده ازین مانترا کیفیت های مذکر و مؤنث الهی را به طور همزمان در درون خود به جنب وجوش در می آوریم. این امر رابطۀ مستقیم با پویایی های درون عصب ستون مهره ای ( سوشومنا) و پویایی های کندالینی دارد. بعداً درین مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. آنچه فعلاً باید بدانید اینست که آی اَم ویژگی های خاصی دارد. این ممکن است تا حدی تئوریک به نظر برسد، اما در موقع خودش  کاملاً  به تجربه در خواهد آمد. وقتی که تجربۀ شما پیشرفته می شود، متوجه می شوید که کیفیت موجی مانترا رابطۀ مستقیمی با تجربۀ اکستاتیک درونی دارد، که دوگانگی موجود در درون سیستم عصبی را به تحلیل می برد. ما در تمرینات روزانۀ خود این فرآیند پیچیدۀ خودبه خودی را برمی انگیزیم.

مدیتیشن خود را به صورت ساده و با آرامش ادامه دهید. تمام این تئوریها در مقایسه با روند سادۀ مدیتیشن هیچ نیست. وقتی که مراقبه می کنید، معنی آی ام را فراموش کنید. اگر معنای آن در طول مراقبه به ذهنتان آمد، با آن مثل هر فکر دیگر رفتار کنید. به سادگی به مانترا برگردید. به موقع خودش، آنچه را که درینجا توضیح دادیم در درون خود تجربه خواهید کرد.

اگر آی ام را در مدیتیشن روزانۀ خود استفاده می کنید، بکار بردن آن را در مناجات و سماع توصیه نمی کنیم. علت آن اینست که ما صوت آی ام را برای رفتن به درون ، رفتن به سکون ذهن وبدن بکار می بریم. مناجات وسماع یک فعالیت بیرونی است. ما می خواهیم عادت کنیم که با مانترا به درون برویم. زمانی می رسد که شما مانترا را یکبار فکر می کنید و به درون سرورآگاهی خالص می روید. سیستم عصبی شما عادت می کند که در زمانی کوتاه به درون شیرجه بزند. این تواناییِ حیرت انگیزی در این دنیای پر آشوب است. اگر مناجات را دوست دارید چیز دیگری برای ذکر پیدا کنید. مناجات و سماع فواید خودش را دارد، و مخصوصاً خوبست اگر به صورت گروهی انجام شود. مانترای آی ام را فقط برای رفتن به درون با روال ساده و قدرتمند مدیتیشن بکار ببرید. اگر دوست داشته باشید می توانید از آی ام در موقع خواب وقتی که دارید به خواب می روید استفاده کنید، اما آنرا در درون نگاهدارید و به یاد داشته باشید که این مانترا برای بسیاری از افراد حالت محرک دارد، مخصوصاً وقتی که کندالینی بیدار شده باشد. درین صورت ممکن است باعث بیدار ماندن شما بشود. استفاده از آی ام در موقع مکالمات روزانه اشکالی ندارد، زیرا در آن مواقع معنی لغوی آن مورد نظر است. مانترا درمدیتیشن ورای معنای لغوی و در سطح پالایش درونی امواج فکری، در جایی عمل می کند که قدرت بسیار زیادی دارد.

فکر کردن به مانترا در طول روز وقتی مشغول فعالیت هستید هم توصیه نمی شود. وقتی در جهان بیرونی هستید در جهان بیرونی باشید، و وقتی در مراقبه هستید در مراقبه باشید. فعالیت شما باعث استقرار سرورآگاهی خالص در سیستم عصبی می شود. اگر شما روزی دوبار مدیتیشن کنید، این امر به طور طبیعی اتفاق می افتد. به طور کلی مدیتیشن و فعالیت را از هم جدا نگهدارید. هردوی آنها هدف و مقصود خود را دارند. به همین ترتیب وقتی که پرانایاما می کنیم عمداً مانترا را تکرار نمی کنیم، و همین طور وقتی که داریم مانترا را تکرار می کنیم، پرانایاما نمی کنیم.

علت اینکه ما در موقع پرانایاما مانترا را تکرار نمی کنیم اینست که ما می خواهیم با پرانایامای ستون مهره ای خود عادت به تمرینات دیگری را ایجادکنیم. تنفس ستون مهره ای یک تمرین پیشرفته است، و ما با اضافه کردن تدریجی اجزاء دیگر به آن در طول پرانایاما آنرا پیشرفته تر می کنیم. مانتراهای دیگر مانند سوهام هست که بعضی از افراد در موقع پرانایاما بکار می برند. این کار در ابتدا که ما پرانایامای ساده انجام می دهیم اشکالی ندارد. چون درین دروس ما پرانایاما را با تنفس ستون مهره ای شروع کرده ایم، بخش ابتدایی تنفس با مانترا را حذف کرده ایم. بجای آن ما اول پرانایاما انجام می دهیم، بعد مدیتیشن. درین دروس ما هردوکار را باهم انجام نمی دهیم.

فرمول مدیتیشن اینست که آن را دوبار در روز انجام دهیم. اگر صبح و ظهربرای شما از صبح وعصر مناسب تر است می توانید صبح و ظهر انجام دهید. حتماً بعد از تمرین به اندازۀ کافی به خود استراحت بدهید تا برگشتن به فعالیت روزانه ملایم تر صورت بگیرد. مراقبه بیش از دوبار در روز شما را بدخلق می کند. اگر بخواهید می توانید تعطیلات آخر هفته یا روزهای تعطیل دیگر که مسؤولیت چندانی ندارید، برای یکی دو روز سه بار در روز مدیتیشن کنید، اما به خاطر داشته باشید که شما دارید تمرین بسیار قدرتمندی را که ناخالصی ها و گرفتگی های درون سسیستم عصبی شما را آزاد می کند انجام می دهید. اگر آنها خیلی سریع بیرون بیایند، می توانند ناراحت کننده باشند. برای همین است که ما بعد از مدیتیشن استراحت می کنیم، و بعد شروع به فعالیت می کنیم تا سرورآگاهی خالص را در سیستم عصبی خود تثبیت کنیم. یک برنامۀ مناسب برای خود پیدا کنید که بتوانید به طور مستمر آن را دنبال کنید. رمز پیشرفت در امور معنوی  نظم وپشتکار است. تمرینات فشرده  که گاه وبیگاه انجام می شود تغییرات چندانی ایجاد نمی کند. تغییر وقتی ایجاد می شود که شما  ماهها و سالها هر روز به طور مرتب مراقبه کنید. آنوقت سکوتِ سرورآگاهی خالص در درون شما بالا می آید و درهمۀ بخشهای زندگی شما منتشر می شود.  

استاد در درون شماست.


No comments: