Monday, May 9, 2011

درس 80: پرسش و پاسخ - یوگا و تناسب اندامپرسش و پاسخ – یوگا و تناسب اندام

پرسش: چه رابطه ای بین یوگا و تناسب اندام وجود دارد؟ من فکر می کنم که بدنسازی که در بین جوانان خیلی محبوبیت دارد با یوگا چندان سازگار نیست.

پاسخ: تناسب اندام از نظر افراد مختلف متفاوت است. باید دید که هرکس زیبایی را در چه می داند.

تناسب اندام در تمرینات معنوی یعنی انعطاف بیشتر، هم در درون و هم در بیرون. اینکار را می توان یا با پیاده روی روزانه یا ورزش سوئدی سبک و اروبیک انجام داد، ولی آنهایی که می خواهند عضلات قوی داشته باشند می توانند از وزنه استفاده کنند. آساناهای یوگا بخصوص و همچنین تای چی که رابطۀ خوبی بین ابعاد فیزیکی و معنوی ما برقرار می کند هم برای اینکار مناسب هستند.

برای افرادی که هدفشان بدنسازی است، یا ورزشکاران که می خواهند قدرت جسمی خود را افزایش دهند، و از عضلات خود استفاده کنند، آساناهای یوگا کافی نیست. تمرینات ورزشی باید براساس نیازهای فرد انتخاب شود.

برای تمرینات معنوی، آساناهای یوگا یا تمرینات ورزشی سبک کافی است. برای معانی دیگر تناسب اندام ممکن است چیزهای دیگری لازم باشد.

اما هیچ قانونی وجود ندارد که یک ورزشکار تناسب اندام یا هر ورزشکار دیگری نتواند یک یوگی بشود. در هیچ کجا گفته نشده است که کسی نمی تواند بدنسازی و پرورش معنوی را باهم داشته باشد. اگر کسی علاقمند به تمرینات معنوی باشد می تواند هردوی آنها را باهم دنبال کند. به اعتقاد من همۀ افراد حق انتخاب دارند و هرکس خودش مسؤول زندگی خویش است. من سعی می کنم که درین دروس این اعتقاد را مبنای انجام تمرینات قرار دهم.

برای همین است که در انتهای همۀ دروس گفته می شود:

استاد در درون شماست.


No comments: