Monday, May 9, 2011

درس 74: پرسش و پاسخ - برای این زندگی و زندگی بعدیپرسش و پاسخ - برای این زندگی و زندگی بعدی

پرسش: من هفتادو سه ساله هستم و تنها زندگی می کنم، بنابراین وقت زیادی برای مدیتیشن دارم، اما به من گفته شده است که یک عمر طول می کشد تا انسان آن سروری را که مراقبه کننده ها بدنبالش هستند، تجربه کند، و من سالهای چندانی از عمرم باقی نمانده. آیا پیشنهادی برای من دارید؟

پاسخ: این که شما می خواهید از وقتی که برایتان باقی مانده حداکثر استفاده را در جهت پیشرفت معنوی بکنید بسیار الهام بخش است. همۀ ما باید بدون توجه به سن وسالمان چنین روحیه ای داشته باشیم.

 بله، حقیقت این است که اینکار به زمان زیادی نیاز دارد. اما این امر نسبی است. در بهاگاوادگیتا متن قدیمی هندی گفته شده که یکبار غوطه ور شدن در بیکران، سختی تلاشهای یک عمر زندگی مادی آینده را پاک می کند. بنابراین شما چه بیست و سه ساله باشید و چه هفتاد و سه ساله، اگر شروع به غوطه ور شدن در سرورآگاهی خالص بکنید، پیشرفت عظیمی خواهید داشت. اگر اعتقاد به تناسخ و زندگی دیگر داشته باشید، این یک عامل مشوق برای شماست. این شکلی از باکتی یا اشتیاق معنوی ماست. همۀ ما چه جوان باشیم و چه پیر، باید برای معنویت تلاش کنیم. حتی یک دقیقه هم تأخیر جایز نیست.

یک چیز را می توانم با یقین کامل به شما بگویم.هر پیشرفتی که در تمرینات معنوی به دست آورید گم نخواهد شد. بعدها دنبالۀ کار را از همانجا یی که رها کرده بودید آغاز خواهید کرد، و در مکانی دیگر به راهتان ادامه خواهید داد تا به روشن بینی برسید. این را نه تنها از هر استاد معنویی که ملاقات کرده ام شنیده ام، بلکه تجربۀ شخصی خودم نیز هست. من در حالی به دنیا آمدم که داشتم تمرینات معنوی انجام می دادم. چرا؟ این باید از یک جایی آمده باشد. شاید من یک مرد هفتاد وسه ساله بودم که تمرینات معنوی را زمانی در گذشته آغاز کرده بود. تنها چیزی که می دانم این است که من در حالی بدنیا آمدم که این چیزها در درون من درحال جوشش بود. این حقیقت که شما به اینکار علاقمندید نشان می دهد که چندان هم با تمرینات معنوی بیگانه نیستید. ما همه قبلاً در اینجا بوده ایم. هرکاری که در تمرینات خود انجام دهیم ما را به روشن بینی نزدیکتر می کند. هیچ چیز از بین نخواهد رفت.

همینطور که در درسها پیش می رویم تمرینات بی باکانه تر می شود. به شما توصیه نمی شود که همۀ آنها را دنبال کنید، این برای سن شما مناسب نیست و سختی و فشار زیادی به شما وارد می آورد. یوگای بی باکانه برای جوانترهاست. اما هنوز چیزهای زیادی هست که می توانید انجام دهید. تمرین مرتب مدیتیشن دوبار در روز بهترین پایه برای شروع کار است.این تمرین به تنهایی اثر شگرفی دارد. این همان غوطه ور شدن روزانه در بی نهایت است که قبلاً در موردش صحبت کردیم. کمی تنفس ستون مهره ای سبک هم قبل از مدیتیشن کمک خوبی به شما می کند، و اگر توانایی داشته باشید می توانید بعضی از حرکات یوگا را هم روزانه انجام دهید. کلاسهای زیادی برای آموزش یوگا به بزرگسالان وجود دارد. این سه چیز از همه مهمترند. اگر دراثر پرانایاما یا تمرینات دیگر احساس ناراحتی کردید تمرین خود را کوتاه کنید یا اینکه فوراً آنرا قطع کنید. آنچه مهم است این است که ببینید آیا می توانید یک برنامۀ منظم روزانه که ناراحتی و خستگی در شما ایجاد نکند برای خود ترتیب بدهید. با انجام روزانۀ اینکار شما کمک بزرگی به آیندۀ خود چه درین زندگی و چه در زندگی بعدی خواهید کرد.

من به حضور شما درینجا افتخار می کنم. من به حضور هرکسی درینجا افتخار می کنم. این برای من بسیار مقدس است. خیلی از شما متشکرم.

امیدوارم که همۀ انسانهای روی زمین در اینجا باشند. نه به خاطر من بلکه به خاطر اشتیاق صادقانه ای که در همه جا وجود دارد.

استاد در درون شماست.


No comments: