Monday, May 9, 2011

درس 71: آساناها یا حرکات ورزشی یوگا- یک صنعت یک بلیون دلاری بی نظیرآساناها یا حرکات ورزشی یوگا- یک صنعت یک بلیون دلاری بی نظیر

یک بیلیون دلار فقط یک حدس است. ممکن است بیشتر یا کمتر باشد.

هیچکس منکر این نیست که آموزش آساناهای یوگا( حرکات بدنی یوگا) یک تجارت بزرگ جهانی است، و این چیز خوبی است.

آنچه مهم است اینست که یوگا نظر عامۀ مردم را به خود جلب کرده و خیلی محبوبیت پیدا کرده است. اینکار فواید زیادی دربر دارد. زیاد مهم نیست که اول کدام شاخۀ یوگا مورد توجه قرار گرفته، رشد کرده، کند. همۀ شاخه های یوگا بهم مرتبطند. اگر شما با آساناها یا حرکات فیزیکی شروع کنید، بتدریج به پرانایاما و بعد به مدیتیشن گرایش پیدا می کنید. اگر با مدیتیشن شروع کنید، در نهایت بسوی انجام دادن حرکات بدنی یوگا جذب می شوید. سیستم عصبی ما به محض اینکه با چیز خوبی برخورد پیدا کند، آن را شناسایی می کند. کافیست که سیستم عصبی کمی بیدار شود تا خواستار چیزهای بیشتر شود. همۀ شاخه های یوگا در نهایت بسط و گسترش راههای طبیعیی است که به وسیلۀ آنها سیستم عصبی ما بروی تجربۀ الهی باز می شود. در واقع این سیستم عصبی ماست که تعیین می کند چه تمریناتی باید انجام شود نه خلاف آن. این تمرینات هروقت که ما به آنها نیاز داشته باشیم راهشان را بسوی ما پیدا می کنند. این در واقع قدرت باکتی ( اشتیاق برای یکی شدن با خالق) است. کمی باکتی کافیست مارا به حالتی برساند که راه را برای آنها باز کنیم. به همین سادگی.

عجیب نیست که تمرینات یوگا اینهمه محبوبیت پیدا کرده است. ما در دنیایی زندگی می کنیم که تجربیات انسانی بیشتر متکی به امور فیزیکی است. بایستی حواس ما به درون کشیده شوند، تا تجربیات درونی ما هم بهمان اندازه یا حتی بیشتر از تجربیات بیرونی واقعی بنظر برسند. بنابراین ما همیشه به دنبال یافتن راه حل های فیزیکی هستیم. تمرینات یوگا ما را از دنیای فیزیکی به تجربیات ظریفترِ انرژی الهی در سیستم عصبی می برند. بهمین دلیل است که آساناها اینقدر آرامش بخش هستند. این مهمترین علت کشش مردم به سوی آنهاست. مردم برای ریلکس شدن و به دست آوردن آرامش درونی به آنها روی می آورند. آساناهای یوگا برای اینکار بسیار مفیدند. آنها هم چنین در آماده کردن ذهن و بدن ما برای پرانایاما و مدیتیشن نقش مهمی دارند. ما درین دروس بیشتر به این جنبۀ اهمیت آساناها یعنی نقش آنها در آماده کردن ما برای پرانایاما و مدیتیشن منظم روزانه توجه داریم.

در مورد نقش آرامش بخشی یوگا استثناهایی هم وجود دارد. امروزه شما می توانید به یکی از کلاسهای یوگای قدرتی یا یوگای اروبیک بروید و یک ورزش حسابی بکنید. اینکار هم خوب است اما البته توصیه نمی کنیم که اینکار را درست قبل از مدیتیشن انجام دهید. درین زمینه ما برعکس عمل می کنیم، یعنی فعالیت کمتر در سیستم عصبی نه بیشتر.

آساناها بطور سنتی برای این طراحی شده اند که جریان پرانا را در بدن و خصوصاً در سوشومنا یا عصب ستون مهره ای تسهیل کنند. می توان گفت که آساناها وسیلۀ  بسیارخوبی برای آماده کردن بدن برای پرانایامای ستون مهره ای هستند.

 آساناها بخشی از یک سیستم وسیعتر یوگا به نام هاثا یوگا هستند. سیستم های دیگر یوگا هم شامل آساناها می شوند. آنها در انحصار هیچ سیستمی نیستند. در هاثا یوگا تمرینات بیشتری هست که مستقیماً روی حرکت پرانا در بدن تأثیر می گذارد.

یکی از متون مذهبی هندی به نام "هاثایوگاپرادیپیکا" بیشتر برروی این تمرینات تمرکز دارد. چنین حرکاتی در سیستمهای دیگر هم وجود دارند، مثلاً کندالینی یوگا و تانترا یوگا هم از آنها استفاده می کنند.

همۀ این مطالب مربوط می شود به موضوعی که در درس قبلی دربارۀ آن صحبت کردیم، یعنی برقراری تعادل کندالینی ( که  همان پیوستن انرژیهای مذکر و مؤنث یا شاکتی و شیوا در سیستم عصبی است). هاثایوگا یعنی "پیوند خورشید و ماه"، که همان انرژیهای مذکر و مؤنث هستند. ما به هریک ازین سنتها که وارد شویم به گونه ای به همین مسئله برخورد می کنیم، زیرا این یک ویژگی اساسی سیستم عصبی انسان است. تائویست ها به آن " یین و ینگ" می گویند. در مسیحیت آن را روح القدس و خدای پدر می نامند. اصولگرایان مسیحی سعی کرده اند تا روح القدس را دو جنسیتی کنند، اما مهم نیست که آنها چه می گویند. این امر ماهیت الهۀ درونی ما را تغییر نمی دهد.

بسیاری از تمرینات خیلی پیشرفتۀ هاثایوگا با آساناها تداخل دارند. بعضی از این تمرینات پیشرفته آسانا نامیده می شوند، در حالیکه به بعضی دیگر "مودرا" و "باندا" می گویند. آنها هرچه که نامیده شوند فرقی نمی کند، در هرحال آنهاتمرینات فیزیکیی هستند که حرکت پرانا و سرورآگاهی خالص را در درون ما تسهیل می کنند. ما قبلاً در مورد بعضی ازین روشها مانند "مولاباندا" و "سامباوی" سخن گفتیم، و حالا می خواهیم در مورد چند روش دیگر صحبت کنیم.

اما اول اجازه دهید کمی بیشتر در مورد آساناها صحبت کنیم. در اینجا ما بهیچوجه قصد نداریم طیف وسیعی از آساناها را بشما آموزش دهیم. اینکار چندان عملی نیست. اگر شما در نزدیکی شهرهای کوچک و بزرگ زندگی کنید، به احتمال زیاد یکی از کلاسهای آموزش یوگا در نزدیکی شما هست. اگر تابحال در چنین کلاسی ثبت نام نکرده اید، حتماً اینکار را بکنید. این کلاسها یک برنامۀ ورزشی روزانه برای تمرین در خانه به شما ارائه می کنند. اما در حدود پنج تا ده دقیقه آسانای ملایم قبل از پرانایاما و مدیتیشن، یک روش عالی برای شروع جلسات تمرین روزانۀ شماست. اگر شما علاقمند به انجام دادن آساناها نیستید یا وقت ندارید اشکالی ندارد. پیشنهاد می کنم درس " چگونه وقت خود را تنظیم کنیم" را در بخش هایی که در مورد مدیتیشن و پرانایاما صحبت کردیم مطالعه کنید. همین روال تنظیم وقت را می توانید در صورت افزودن آساناها به برنامۀ روزانه تان به کار بگیرید. وقتی زمان کوتاه است آساناها کمترین اهمیت را در لیست تمرینات دارند. اگر فقط وقت برای یک کار دارید، معمولاً بهترین انتخاب مدیتیشن است. اگر برای دوکار وقت دارید، پرانایاما و مدیتیشن انجام دهید. اگر وقت بیشتر داشتید آنوقت می توانید آساناها را قبل از پرانایاما و مدیتیشن انجام دهید. البته این بدان معنی نیست که یک تمرین از تمرین دیگر بهتر است. شما ممکن است بطور طبیعی مایل باشید که آساناها را انجام دهید و پرانایاما و مدیتیشن را از برنامه تان حذف کنید.اشکالی ندارد. گاهی حتی لازم است که در موقع عدم تعادل کندالینی، آساناها را در اولویت قرار دهید. آساناها می توانند به ملایم کردن جریانات درونی کمک کنند. اما اگر هیچ ضرورت جدیی در بین نیست، در این صورت بهتر است که مدیتیشن را در اولویت قرار دهید. مدیتیشن عمیق ترین تمرین است، زیرا ما را مستقیماً در تماس با سرورآکاهیِ خالص قرار می دهد.

 اگرشما در مکان دورافتاده ای زندگی می کنید، و علاقمند به یادگیری آساناهای یوگا هستید، کتابها و ویدیوهای خوبی درین زمینه وجود دارند. هریک از آنها را که بکار ببرید خوب است. برای هدفی که ما دنبال می کنیم، چند تمرین سادۀ خم شدن و کششی قبل از پرانایاما و مدیتیشن کافی خواهد بود. اگر شما بخواهید که بیشتر از پنج تا ده دقیقه آسانا انجام بدهید، اشکالی ندارد. بعضی ها دوست دارند که تمرینات بیشتری انجام دهند و بعضی دیگر فقط به همین اندازه اکتفا می کنند. اینهم اشکالی ندارد. هر تمرینی را که انتخاب می کنید فقط اطمینان حاصل کنید که می توانید یک برنامۀ ثابت روزانه و بدون مشکل برای خود ترتیب دهید. اگر بعد از تمرینات برای بقیۀ روز احساس خوبی داشتید بدانید که برنامۀ خوبی انتخاب کرده اید. از آن به بعد شما در موقعیت خوبی قرار دارید برای آن که اگر بخواهید بتدریج تمرینات پیشرفتۀ دیگری را به برنامۀ روزانۀ خود بیفزایید.

حالا ما می خواهیم نگاهی به چند تمرین پیشرفتۀ دیگر بیندازیم که جریان یافتن پرانا را در بدن تحریک کرده، به افزایش آن کمک می کنند.

استاد در درون شماست.


No comments: