Monday, May 9, 2011

درس 64: پرسش و پاسخ - رشتۀ نقره ایِ اکستاتیکپرسش و پاسخ - رشتۀ نقره ایِ اکستاتیک

پرسش:  فکر می کنم که با مولاباندا از خود بی خود شدم. انجام آن خیلی لذت بخش است، مخصوصاً حرکت دادن آن به اطراف، بالا کشیدن آن و امثال آن. دلم نمی خواهد انجام آنرا متوقف کنم. دیروز وقتی داشتم در بیرون خانه قدم می زدم متوجه شدم که آن انرژیی که در موقع مولاباندا داشتم با آن بازی می کردم، در یک خط مشخص دارد بالا می رود، مثل اینکه یک رشتۀ لذت دارد از لگن خاصره و قسمت پایینی ستون مهره ها بالا می رود. در چشم ذهنی ام مانند نقره است یک احساس نقره ای داغ، و همزمان هم داغ است هم سرد. آیا این کندالینی است؟ دلم برای این تجربۀ تازه غش می رود.

پاسخ: بله. تجربۀ خوبی است. یک نقطۀ عطف. این هم  یکی از روشهایی است که کندالینی در مراحل اولیه خود را نشان می دهد، و به عصب ستون مهره ای هم وضوح می بخشد. پس مطمئن باشید که دارید خوب پیش می روید و در تمرین تنفس ستون مهره ای خود ازین روشنی و وضوح به نحو احسن لذت ببرید. شما بزودی متوجه خواهید شد که  آن رشتۀ نقره ای در تمام مسیر عصب ستون مهره ای تا نقطۀ بین دو ابرو بالا می رود، و مستقیماً با سامباوی پیوند می خورد. این، برخاستن رساناییِ اکستاتیک در عصب ستون مهره ای است.

 در ارتباط با میل به اشتغال به مولاباندا برای لذت بردن، هیچ ایرادی در این کار نیست. در واقع اگر این کار را به صورت موزون و  با یک ریتم مشخص انجام دهید - به آن آشوینی مودرا می گویند- آن هم تا زمانی که شما به یک میل طبیعی پاسخ می دهید خوبست. آیا هرگز در این دروس گفته شده که تمرین معنوی نباید لذت بخش باشد؟ درست برعکس. اگر لذت بخش باشد، کاملاً درست است. مسیر روشن بینی مسیر لذت است.

با این همه، اطمینان حاصل کنید که ساختار و روال تمرینات را با رؤیاهای شیرینِ اکستاتیک کاملاً مختل نکنید. به یاد داشته باشید که شما دارید برای چیزی بسیار با ارزش تر از تجریات اکستاتیک کار می کنید. اگر شما با جدیت به تمریناتتان ادامه دهید، تجربیات بطور مستمر افزایش خواهد یافت.

تمرین معنوی می تواند به دو بار جشن اکستاتیک در روز بدل شود. این طور خواهد شد، و تمام جوانب زندگی شما  را سرشار خواهد کرد. اما طوری عمل کنیدکه این جشن، جشنی با برنامه باشد. به انجام تمرینات پرانایاما و مدیتیشن به همان روش ساده اش ادامه دهید. بیاد داشته باشید که اشتغال بیش از حد به تجربیات، به قیمت قربانی شدن تمرینات معنوی شما تمام خواهد شد. اما وقتی که این تجربیات به زندگی روزمرۀ شما گسترش یافت دیگر به خودتان مربوط است که چطور از آن بهره ببرید.

بنابراین میهمانی به راه است، اما این کار را مسؤولانه انجام دهید. هنوز چیزهای خیلی بهتری در راه است. به شرط اینکه شما بدون توجه به اینکه تجربیات چقدر خوب پیش می رود به تمرینات خود ادامه دهید.

استاد در درون شماست.


No comments: