Monday, May 9, 2011

درس 58: قدم به قدمقدم به قدم

پرسش: سؤال من در ارتباط با ترکیب کردن متدهایی که شما پیشنهاد کردید، با روش هایی است که من از قبل به آنها عادت داشته ام. آیا آنها همدیگر راکامل می کنند، یا آنکه تأثیرات یکدیگر را خنثی می کنند؟ در ارتباط با جدیدترین تمرین اضافه شده- سامباوی- تنها چیزی که می توانم بگویم اینست که "واو!" شما قطعاً می توانید بگویید که من هنوز مبتدی هستم، اما توانایی اینکه عضلۀ مقعدی را منقبض کنیم، قفسۀ سینه را بالا ببریم، با صدای هیس در بازدم نفس بکشیم، چشمانمان را چپ کنیم تا به چشم سوم برسیم، وهمۀ اینکارها را همزمان انجام بدهیم کار خیلی سنگینی است . آیا بهتر نیست که این کارها را در یک وضعیت ریلکس تر انجام بدهیم؟

پاسخ: البته هر تمرینی که شما انجام می دهید انتخاب خود شماست. اگر شما یک آموزش منسجم را دنبال می کنید، ما دوست نداریم که با آن تداخل کنیم. در این صورت می توانید به این درسها بعنوان غذای فکری نگاه کنید.

اما اگر خودتان علاقمند باشید که تمرینات مختلف را باهم جمع کنید، دراین صورت توصیه های داده شده برای شما مفید وسازنده است.

اصل اول در تمرینات معنوی اینست که هرچه تعداد  تمرین ها کمتر باشد ثأثیر آنها بیشتر است. سادگی مهمترین اصل است. سعی در جمع کردن اجزاء مختلف از منابع مختلف، و انجام همزمان آنها کمک چندانی به شما نمی کند، مگر اینکه شما در مراحل پیشرفته باشید و به کمک این اجزاء بخواهید شکاف موجود بین تمرینات کنونی خود را پر کنید. بنظر نمی رسد که شما هنوز به چنین مرحله ای رسیده باشید. اما اگر برای مدت طولانی به تمرینات خود ادامه دهید، در آینده به چنین مرحله ای خواهید رسید.

به شما توصیه می کنم که تمریناتی را که دارید انجام می دهید ساده کنید. اگر می ینید که در انجام تمرینات تثبیت شده اید و از آنها لذت می برید، بدانید که در سطح درستی قرار دارید. ما اگر حس می کنید که دارید با انجام تمرینات زیاد خود را از پا درمی آورید، معلوم است که در سطح درستی قرار ندارید. مهمترین وسیلۀ ارزیابیِ استقرار در تمرین احساسی است که در طول روز دارید. اگر در طول روز احساس کسالت می کنید، بهتر است که به عقب برگردید و تمرینات خود را درسطحی نگهدارید که برایتان راحت باشد. همیشه بیاد داشته باشید که بعد از مدیتیشن به  اندازۀ کافی استراحت کنید.

 بیاد داشته باشید که ما داریم روی تواناییهای طبیعی ارثی مان در درون سیستم عصبی کار می کنیم. راههای درون بسیار حساس وظریف اند، و اگر ما بدون توجه آب را گل آلود کنیم، آنها کار نخواهند کرد. این تواناییهای طبیعی عبارتند از:

1- توانایی ذهن ما برای اینکه آرام بگیرد، وسیستم عصبی ما را به روی حوزۀ بی نهایتِ سرورآگاهیِ خالص بگشاید.

2- توانایی توجه و تمرکز ما برای آنکه عصب درون ستون مهره ها را پرورش دهد، وزمین سیستم عصبی ما را برای رشد سرورآگاهیِ خالص آماده کند.

3- توانایی انرژی جنسی ما برای آنکه بالا بیاید وبا حیات بخشیدن به عصب ستون مهره ای، آنرا به یک هادیِ اکستاتیک تبدیل کند تا اکستسی را در همۀ سیستم عصبی ما و ورای آن گسترش دهد.

4- توانایی حواس ما برای آنکه پالایش یابد و با رفتن به درون در مسیرهای متعددِ تجربۀ اکستاتیک حرکت کند.

5- تواناییِ سرورآگاهیِ خالص برای اینکه در درون و ورای بدن ما گسترش یابد و با رساندن خود به سطح حوزۀ  واحدِ آگاهی، همۀ هستی را دربربگیرد. آنگاه ما درمی یابیم که ما "آن" هستیم.

ما می خواهیم این قابلیتها را تحریک کنیم تا به طور طبیعی بروز کنند. این راه رسیدن به روشن بینی است. اما ما نمی توانیم از اول همۀ این تمرینات را باهم شروع کنیم. رُم در یک روز ساخته نشده است . ما باید از سطوح پایین شروع کنیم وبعد از اینکه دریک سطح از تمرین تثبیت شدیم به مرحلۀ دیگر برویم. این کار مثل بکار بردن هر دانش دیگر است. تا وقتی که مقدمات را خوب یاد نگرفته باشیم واستفاده از آنها برایمان عادی و آسان نشده باشد به  سراغ مراحل پیشرفته تر نمی رویم. اول قدم اول را برمی داریم، وقتی که خوب در آن استقرار یافتیم، قدم بعدی را برمی داریم. اگر بخواهیم قدم اول تا دهم رایک مرتبه برداریم شانس موفقیت مان خیلی کم می شود. تمرینات معنوی مثل دروس علمی است. باید کلاس های مختلف را یکی پس از دیگری تا مراحل نهایی دنبال کرد

تفاوت کار ما در اینجا با تحصیلات آکادمیک درین است که ما درینجا دروس را به سرعت عرضه کرده ایم، خیلی سریع تر از آنکه کسی بتواند آنها را بکار بگیرد. برای آگاهی بیشتر از چگونگی بنیاد گذاشتن تمرینات خوب است که به عقب برگردید و درس "برنامۀ زمانی شما چیست؟" را دوباره بخوانید.

اگر می خواهید که تمرینات پیشرفتۀ یوگا را به عنوان راهنمای اصلی تمرینات خود بکارببرید، به شما پیشنهاد می کنم که درین مرحله متدهای دیگر را با آن همراه نکنید. به آهستگی اول با مدیتیشن شروع کنید.اول آنرا خوب یادبگیرید. وقتی که که برایتان جا افتاد و انجام آن برایتان راحت شد، بعد پرانایامای مقدماتی را به آن اضافه کنید. وقتی که با آن راحت شدید، می توانید تمرینات دروس بعد را یکی یکی به آن اضافه کنید. همه را همزمان شروع نکنید. این نکته بارها در دروس تذکر داده شده است.

چالش اول در طی طریق معنوی دسترسی به دانش است و چالش دوم بکار بردن منظم آن است. دانش در اختیار شماست.آن را با درایت بکار بگیرید.


استاد در درون شماست.


No comments: