Monday, May 9, 2011

درس 54: کندالینی یک کلمۀ رمزی برای انرژی جنسی (سکس)کندالینی یک کلمۀ رمزی برای انرژی جنسی (سکس)

 تعداد بیشماری از مجامع معنوی که امروزه  در سراسر جهان پراکنده شده اند ، به کرات از کلمۀ کندالینی استفاده می کنند.این از آن دسته کلماتی است که مانند دانش، قدرت، راز، صمیمیت، عشق، ماجراجویی، خطر، اکستسی وامثال آنها مردم را به خود جلب می کند. اما کندالینی واقعاً چیست؟

به زبان ساده می توان گفت که کندالینی پیوند بین نیروی جنسی و دگرگونی معنوی است.راههای زیادی برای توصیف آن وجود دارد، اما در نهایت همه در بسط کارکرد جنسی ما در حوزۀ معنوی، یعنی بالا رفتن این انرژی در سیستم عصبی خلاصه می شود. بعضی آن را دگرگونی کارکرد جنسی تعریف  می کنند، اما این تعریف بطور ضمنی دلالت بر این دارد که ما زندگی جنسی کنونی خود را پشت سر می گذاریم در حالی که چنین نیست. به همین جهت بسط کارکرد جنسی توصیف بهتری است.وقتی که ما آگاهانه از بُعدِ معنوی انرژی جنسی پشتیبانی می کنیم، ممکن است که امور جنسی دنیوی را ترک کنیم، یا نکنیم. این به انتخاب خودمان است. پشت سر گذاشتن زندگی جنسی یک پیش شرط برای ورود به تجربۀ معنوی پیشرفته نیست، نه درین دروس و نه در زندگی.

هزاران سال، سنت های معنوی می کوشیدند بر روی نیروی جنسی سرپوش بگذارند، واین اغلب به ضرر مریدانشان تمام می شد و گاه حتی به نتایج فاجعه انگیزی منجر می گردید. چرا؟ زیرا نیروی جنسی عظیم ترین نیروی بشری است. اگر این نیرو در جهت سازنده هدایت نشود، می تواند مخرب باشد. چون در گذشته ابزارهای مناسبی که بتواند نیروی جنسی را در خدمت دگرگونی معنوی قرار دهد، وجود نداشت، تمایل سنت های معنوی براین بود که سعی کنند جلوی آن رابگیرند. اما متأسفانه این تلاش در بیشتر مواقع بی ثمر بود. جن چراغ جادو برای همیشه در چراغ زندانی نمی ماند، و بالاخره راهی برای بیرون آمدن پیدا می کند. اگر نتواند بیرون بیاید تا بچه درست کند، خودش را به شکلهای دیگری مانندحمایت از خانواده، جمع آوری پول، هنر، فلسفه، علم، سیاست، ساختن امپراطوری، خیریه، جنگ، آزاررسانی، جرم و بسیاری چیزهای دیگرنشان می دهد. بسیاری از آنها خوبند، اما بعضی از آنها وحشتناکند. خوب یا بد، همۀ اینها بیانگر نیروی زندگی در انسان، و نشان دهندۀ پرانای انسانی هستند. مخزن عظیم پرانا در انسان در آناتومی جنسی اوست. راه درست برای کنترل نیروی جنسی در جهت معنوی جلوگیری از آن نیست ، بلکه هدایت آن به یک کانال طبیعی است که به درون آن برود و از طریق آن غریزۀ تکاملی خود را ارضاء کند. این امر نیاز به یک عمل آگاهانه دارد. ما به اهرم های بیشتری- به صورت تمرینات پیشرفتۀ یوگا- نیاز داریم تا بسط نیروی جنسی را در جهتی تازه و طبیعی تسهیل کند.  

 درین دروس تابه حال ذکری از نیروی جنسی به میان نیامده بود. ما از یک منبع عظیم پرانا در انتهای ستون فقرات صحبت کردیم و گفتیم که در موقع پرانایاما، پرانا "از ناحیۀ لگن به طرف بالا کشیده می شود". ما همچنین از تجربۀ اکستاتیک یاد کردیم و گفتیم که وقتی پرانا در عصب درون ستون مهره ها شروع به حرکت می کند، این حالت اکستاتیک در تمام بدن ما پخش می شود. ما در جای دیگر از سرورآگاهی خالص سخن گفتیم که درموقع مراقبه- در نتیجۀ پالایش سیستم عصبی بوسیلۀ پرانایاما- پدید می آید و ما را ازلذتی ناب لبریز می کند. در تمام این موارد از ذکر کلمۀ نیروی جنسی خودداری کردیم. می توانستیم این کار را وقتی که به تمرینات پیشرفته تر یوگا می رسیدیم- که مستقیماً کارکرد نیروی جنسی ما را به طرف بالا تحریک می کند، تا در جریان دگرگونی معنوی به گونه ای عظیم تر تجلی کند- هم  ادامه دهیم. اما ادامۀ سرپوش گذاشتن روی چنین موضوعی چه فایده ای دارد؟ مسلماً برای شما سودی دربر ندارد.

ما در یک عصر بسیارعلمی زندگی می کنیم. از همه مهمتر اینکه ما می خواهیم از حقایق امور آگاه باشیم تا بتوانیم از آنها برای بهبود زندگی خود و دیگران بهره برداری کنیم.

مسیح (ع) می فرماید:" شما حقیقت را خواهید دانست، و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد."

آیا ما این را نمی دانیم؟ ببینید دانش ( بکارگیری سیستماتیک حقیقت) در هریک از حوزه های تلاشهای بشری برای ما چه کرده است. آنچه که تاکنون بشریت با استفاده از حقیقت کرده است حیرت انگیز است. ما تنها در یک حوزه به نحو رقت باری عقب مانده ایم - به کارگیری سیستماتیک حقیقت معنوی، که به طور ذاتی در سیستم عصبی ما به ودیعه گذاشته شده است. موفقیت در بکارگیری حقیقت معنوی سریعاً روی مسائل اخلاقی و وجدانی  جهان اثر می گذارد، وبه احساس خلأ و نا امنی عمومی  که  بسیاری از ما حتی در شرایط رفاه مادی حس می کنیم خاتمه می دهد. زیانِ پنهان کردن حقیقت خیلی بالاست و ما نمی توانیم هرچیزی را که به بکارگیری دانش معنوی معتبر مربوط میشود پنهان کنیم.

پس آیا ما دربارۀ انرژی جنسی و ارتباط آن با پیشرفت معنوی صحبت خواهیم کرد؟ بله در این مورد بسیار سخن خواهیم گفت.

ما این کار را به روشی متین انجام خواهیم داد، و وقتی که وارد این بحث شویم، شما به چیزهای حیرت انگیزی برمی خورید، گویی وارد بلوغ دوم شده اید.

چیزهای بسیار زیادی هست که باید درارتباط با کندالینی، و بسط کارکرد جنسی و پویایی درونی آن گفته شود. ما در موقع خودش وقتی که دربارۀ تجربیات مستقیم صحبت می کنیم به آنها خواهیم پرداخت. فعلاً بگذارید جن از بطری خارج شود و به مسیری که دوست دارد- یعنی در درون سیستم عصبی ای که در اثر پرانایاما پالایش و پرورش یافته است- به طرف بالا برود.

این خانه و معبد اوست ( کندالینی مؤنث است). در آنجا کارهای زیادی دارد که باید انجام دهد، و ما به او کمکهای زیادی خواهیم کرد. ما از او خواهیم خواست که یک خانه تکانی حسابی برای ما بکند. او به علاوه در آنجا به دنبال معشوق خود می رود وما دامادش را هم برایش خواهیم آورد. بهتر است این کار را بکنیم وگرنه زندگی را برای ما جهنم می کند. ما دربارۀ این موضوع هم بعداً صحبت خواهیم کرد.

ما درینجا از یک استعارۀ ساده  استفاده می کنیم تا یک روند تکاملی کاملاً طبیعی را که در سیستم عصبی ما جای گرفته است توضیح دهیم. به محض اینکه ما چند چیز مشخص را در تمرینات روزانۀ خود انجام دهیم، طبیعت کنترل را به دست می گیرد. زبان استعاری کندالینی چیزی جز دینامیسم درونی سیستم عصبی ما نیست. بنابراین زبان استعاری تمام سنت های معنویست. این زبان همیشه دربارۀ سیستم عصبی انسان است. سیستم عصبی پل ارتباطی تمام سنت های معنوی است. چیزی است که از همۀ تفاوتها قراتر می رود، و دسترسی همۀ انسانها را به حوزۀ الهی به طور مساوی و بدون توجه به نژاد، مذهب، فرهنگ، تربیت و پایگاه فرد در زندگی امکان پذیر می کند.

هرکسی می تواند حقیقت درونی خود را حس کند، و و دریابد که چطور هریک از انسانها موجودی خاص است. ما همیشه در مرز شناخت ماهیت حقیقی خود هستیم. آنقدر به آن نزدیک هستیم که گویی بخشی از وجود ماست، اما ظاهراً دور از دسترس ماست. اما نه بعد از این. اگر شما واقعاً بخواهید می توانید حقیقت را بدانید، و آنطور که مسیح(ع) فرمود آزادشوید. جزء اصلی درین جریان اشتیاق شماست. اگر انتخاب بکنید می توانید دروازۀ وجود خود را بسوی بی نهایت باز کنید.

استاد در درون شماست.


No comments: