Saturday, December 25, 2010

درس 12: اشتیاق مهمترین عامل پیشرفتاشتیاق مهمترین عامل پیشرفت

همه می دانند که اگر بخواهیم در چیزی موفق شویم، هرچه که باشد، باید مرتباً آن را آرزو کنیم، و بخواهیم که در جهت برآورده شدن آن تلاش کنیم. اگر به افراد موفقی که می شناسید نگاه کنید، می بینید که همه در یک چیز مشترکند. اگر به زندگی آنها نگاه کنید می بینید که آنها برای رسیدن به تعالی در حوزۀ مورد نظرخود تلاش کرده اند. اما در پس تلاشهای آنها اشتیاق سیری ناپذیری برای کسب موفقیت وجود داشته که آنها را در جهت رسیدن به هدفهایشان به پیش برده و باعث شده است تا بر موانع غلبه کنند. آنها برای رسیدن به خواسته های خود سالها تلاش کرده اند.

این امر در مورد یوگا و مذهب یعنی رسیدن به وحدت الهی هم صادق است.

حضرت عیسی (ع) می فرماید: " انسانهای رستگار کسانی هستند که تشنۀ حقیقتند، زیرا آنانند که حقیقت را خواهند یافت". او همچنین می گوید: " بجویید، وخواهید یافت. در بزنید، و در باز خواهد شد".

این یک فرمول جادویی است. آرزو برای رسیدن به هدف مانند بذری است که در جهت رسیدن به هدف می کاریم. "اشتیاق مداوم مانند سوخت ( هیزم) است و تلاش روزانه مانند آتش". استمرار و هدف دو کلمۀ کلیدی هستند. بدون این دو عامل اساسی، آرزوها پراکنده می شوند واعمال ما بر چیزی متمرکز نمی شوند. اما با این دو همه چیز امکان پذیر می شود.

اگر ما اشتیاق را در خود ایجاد کنیم، و بطور مستمر و مداوم روی یک هدف خاص مانند رسیدن به وحدت الهی تمرکز کنیم، در اینصورت نوع خاصی از اشتیاق را در خود می پرورانیم که به آن سرسپردگی می گوییم. " سرسپردگی" جریان مداوم یک آرزو در مسیر یک هدف یا خواسته است. این کلمه ای است که بکمک آن راز موفقیت افراد موفق را توضیح می دهیم. مثلاً می گوییم " فلانی بسیار سرسپردۀ کارش است"، یا در مورد عرفای بزرگ می گوییم: "او بسیار به خدا سرسپرده است". این تصادفی نیست که سرسپردگی و بزرگی باهم در یکجا جمع می شوند. اولی بدون استثنا به دومی ختم می شود و دومی بدون اولی تحقق نمی یابد.

هر تصوری که شما از روشن بینی دارید، به هر آیین و سنتی که پای بند هستید، هر چیزی که الهام بخش شما در پیشرفت معنوی است، همان را در دل بپرورانید. اشتیاق موتور تمرین است. این همان چیزی است که به ما توان می دهد که تمرینات روزانه را هرقدر که طول بکشد ادامه دهیم. همین طور که ما تمرین می کنیم بمرور تجربۀ الهی ما رشد می کند، و با آن، سرسپردگی ما هم افزایش می یابد. با زیاد شدن سرسپردگی، پای بندی ما به تمرین افزایش می یابد، و هرچه بیشتر خود را وقف تمرین کنیم، تجربۀ الهی بیشتری بدست می آوریم. این امر باز خود منجر به سرسپردگی بیشتر می شود. پیشرفت به این صورت حاصل می شود. سرسپردگی ما را وادار به انجام تمرینات روزانه می کند، و این تمرینات منجر به تجربۀ الهی می شود، و تجربۀ الهی ما را در اشتیاقمان برای رسیدن به هدف مورد نظر بیش از پیش ثابت قدم  می کند.

 سر سپردگی با تمام توان و در حد اعلای خود بهترین دوست هر رهروی معنوی است.

اینگونه زیستن همیشه ساده نیست. تشنگی معنوی مدام انسان را آب می کند و به تحلیل می برد، اما نهایتاً فرد را در مسیر شکوهمند روشن بینی به پیش می برد. اشتیاق و سرسپردگی برای دگرگونی زندگی از طریق تمرینات پیشرفتۀ یوگا ما را مطمئن می کند که آنچه باید انجام شود، انجام خواهد شد.

در راستای آنچه باید انجام شود، بیایید تا در مورد قدم بعدی صحبت کنیم. بیایید یک عادت روزانه برای پرورش دادن سکوت عمیق ابدی در خود ایجاد کنیم. بیایید تا دربارۀ مدیتیشن صحبت کنیم.

استاد در درون شماستدرس 11: یوگا چیست؟ مذهب چیست؟
یوگا چیست؟ مذهب چیست؟

کلمات یوگا و مذهب تصاویر گوناگونی را به ذهن می آورند که بسیاری از آنها چندان روشن نیستند، وبعضی از آنها زیاد مثبت نیستند. ما در اینجا قصد نداریم که در مورد این تفاوتها صحبت کنیم و یا خودمان را درگیر اشتباهات بشری کنیم. فقط می خواهیم به اصول اولیه بپردازیم، زیرا از آنجا که کلمات در فرهنگ های مختلف بارهای معنایی متفاوتی پیدا می کنند بهتر است تمرینات معنوی از طریق اصول اولیۀ آنها شناخته شوند.

یوگا یعنی "به هم پیوستن" و مذهب (در زبان انگلیسی) یعنی "به هم گره زدن". این دو کلمه معانی تقریبا یکسانی دارند. اما منظور از بهم پیوستن و بهم بستن چیست؟ این سؤالی بنیادیست. از این کلمات چنین برداشت می شود که گویا ما دوچیز مجزا هستیم که باید دوباره به هم پیوند زده شویم. از یک طرف ما در دنیای "زمان" و "مکان" زندگی می کنیم، دنیایی که از طریق حواسمان آنرا ادراک می کنیم. از طرف دیگر مشاهده گر این دنیا هستیم. یعنی هم ورای آن قرار داریم و هم در درون آن هستیم. ما هشیار و آگاه هستیم، هم فاعل (مشاهده گر) هستیم و هم مفعول (مشاهده شده). این دو چیز از هم جدا هستند. اما آیا باید از هم جدا باشند؟ و آیا واقعاً از هم جدا هستند؟ یوگا و مذهب می گویند نه. بنابراین روند یکی کردن آنها (به هم پیوستن آنها) از همینجا آغاز می شود. شما ممکن است چیزهای دیگری شنیده باشید. اما حقیقت اینست که ماهیت واقعی یوگا و مذهب همین است. ولی چرا اصلاً این دو از هم جدا شده اند؟ اگر هردو واقعاً یکی هستند، پس چرا دو چیز متفاوت هستند؟ کمی درمورد خود بیاندیشید. شما کی هستید؟ بیشتر افراد در پاسخ به این سوال به بدن خود اشاره می کنند و می گویند: من این هستم. وگرچه همه ما چیزی بیشتر از این حس می کنیم، اما تنها کاری که می توانیم بکنیم اینست که به بدن خود اشاره کنیم و بگوییم: "من اینم". این بدن من است. اسم من جو است. من می توانم فکر کنم و حس کنم و این هم بخشی از من است. ممکن است کمی عجیب به نظر برسد اگر شما به کسی بگویید که "من ورای آنچه هستم که تو می بینی، ورای آنچه که فکر می کنم و حس می کنم، من آگاهی هستم". حتماً تعجب خواهد کرد، ولی علت اینست که ما هویت خودرا در این جهان از طریق مشاهدۀ ذهن و بدنمان بدست آورده ایم. این یک عادت است. عادتی که از هزاران سال پیش در بیولوژی و سیستم عصبی مان حک شده است و از آنجا که برطبق عادت، هویت خودرا از روی ذهن و بدن خود شناسایی کرده ایم، جهان پیرامونمان را جدا از خود می بینیم و بنابراین قسمتی از جهان را با بقیه بیگانه کرده ایم (جهان با خودش بیگانه شده است). از طریق هویت دادن ادراکی ما، یکی تبدیل به بسیار و وحدت به کثرت تبدیل شده است.

یوگا و مذهب می خواهند هویت آن آگاهیی را که مارا از یکی به بسیار تبدیل کرده است پاکسازی و پالایش کنند. این بدان معنی نیست که در نتیجه ی یوگا و مذهب دنیا ناپدید می شود، بلکه صورت حقیقی آن بر ما آشکار می گردد و ما در می یابیم که خود واقعی ما جریانی از یگانگیست، از آن به بعد دنیا مکانی دوستانه تر می شود. هدف واقعی همین است: یافتن خوشحالی و خوشبختی در همین زندگی دنیوی. از آن به بعد حتی اگر همه چیز در جهت جدایی ظاهری حرکت کند ما مجبور نیستیم که آنرا بدان صورت ببینیم. این وعده ایست که یوگا و مذهب داده اند. وعده ای که همه سنت های معنوی می دهند. این وعده خوبیست و برماست که این وعده را به کمک روشهای ارائه شده تحقق ببخشیم.

هدف از این پیوند تنها درک عقلانی وحدت نیست. اگرچه اینهم به خودی خود چیز خوبیست اما هدف دگرگون کردن عمیق ترین کارکردهای سیستم عصبی و بیولوژیک ماست. در نتیجۀ این دگرگونیها تجربیات ما تغییر می کند و از آن به بعد افکار، احساسات و اعمال ما دگرگون می شود و وجود ما ازعشق و رضایت خاطر لبریز می شود و این چیزیست که همه ما بدان نیاز داریم. از آن پس هویت قبلی ما به تدریج ناپدید می شود و چیزی شگفت انگیز از درون ما سر بر می کند. یوگا تنها یک روند عقلانی نیست، جسمی نیز هست. همانطور که هرکس که در کلاسهای یوگا شرکت کرده است می داند، تمرینات یوگا در سطوح گوناگون جسمی، ذهنی، عاطفی، نورولوژیک و ... و در کهکشانی از انرژی جذبۀ درونی عمل می کند.

راه رسیدن به وحدت تنها از طریق ایجاد تماس با خود درونیمان یعنی آگاهیمان آغاز می شود. همینکه ما جای پایمان را در آگاهی محکم کردیم، می توانیم از چیزهای دیگر برای پیشرفت کمک بگیریم. آگاه شدن از عمیق ترین سطوح آگاهیمان بطور روزانه آرامش بخش و لذت بخش است و می تواند بلافاصله آرامش و آسودگی را به زندگی شلوغ و پرمشغلۀ ما بیاورد. اینکار از طریق مدیتیشن صورت می گیرد. نوع خاصی از مدیتیشن که "مدیتیشن عمیق" نامیده می شود. این اولین تمرین پیشرفتۀ یوگاست که بایستی در راه برقراری اتحاد و یگانگی و در راه به هم پیوستن دوباره خودمان یاد بگیریم. این قدم بسیار کوچکیست و ما در ازای این تلاش روزانۀ اندک پاداش بزرگی را نصیب خود می کنیم. اما منظور از تلاش روزانه چیست؟ این چیزیست که در بخش بعدی از آن سخن خواهیم گفتم. زیرا بدون پایبندی به تلاش روزانه اینجا یا هرجای دیگری که بدنبال معنویت باشید وقت خودرا تلف کرده اید.

استاد در درون شماست.     درس اول: این بحث برای چیست؟این بحث برای چیست؟

هرکسی می داند که خودش موجودی خاص است. می داند که چیزی بیش از تولد، زندگی و مرگ وجود دارد. این آگاهی عمیقاً در درون ما طنین می افکند. ما در تمام طول زندگی خود تلاش می کنیم تا به چیزی ورای آنچه که هستیم برسیم، که چیزی بیشتر از آنچه هستیم بشویم. گاهی اوقات همه چیز را خراب می کنیم، بعضی وقتها پیشرفت می کنیم، اما بیشتر مواقع در اطراف پرسه می زنیم به این امید که دری به روی ما باز شود. با خود فکر می کنیم ای کاش دری به روی ما گشوده شود تا بی درنگ به درون آن برویم. ولی آیا چنین کاری می کنیم؟

این اولین قدم اساسیست، اینکه بخواهیم به درون آن چیز برتری که در اعماق وجود ما جای دارد برویم. و حقیقتا ًخواستار انجام آن باشیم. برای آن اشتیاق داشته باشیم و در به در به دنبال آن باشیم. من اینجا هستم چون خودم برای سالیان دراز یکی از آن افراد بوده ام و می دانم که باید کسان دیگری هم مثل من باشند. من می خواهم روشهایی را به شما  عرضه کنم که کار می کند و ابزارهای اینکار است. این تنها کاری است که من می توانم برای شما انجام دهم. بقیه اش با خودتان است.

ما در اینجا زیاد از فلسفه سخن نمی گوییم. بیشتر درباره تمرینات یوگا صحبت می کنیم و اینکه آنها چطور کار می کنند و چطور می توانیم آنها را انجام دهیم و اینکه چطور آنها را با هم ترکیب کنیم تا بصورت معجزه آسایی اهرم یکدیگر شوند. به همین دلیل شما عبارت "تمرینات ترکیبی" را در اینجا زیاد خواهید شنید. این ایده جدید نیست. یوگا سوترای پاتانجلی یک روش هشت بازویی را طراحی کرده است. بیشتر سنت های معنوی یوگا بر روی یکی دوتا از این بازوها تمرکز دارد. این کاملاً طبیعی است. مگر چند تا توپ را می توان همزمان در هوا نگهداشت؟ اما اگر شما واقعاً بخواهید که در این زندگی پیشرفت کنید، بایستی کوشش های خودرا بطور همزمان از کانالهای مختلف در جهت مورد نظر بکار اندازید. این در همه امور صادق است. امور معنوی هم با بقیه امور فرقی ندارند.

ما در اینجا به دفعات درباره راههای مختلف رفتن به درون صحبت می کنیم، راهای رسیدن به خود الهی تان. و اینکه چطور می توانیم این راهها را باز کنیم. پس آیا شما واقعاً آمادۀ آن هستید؟ آیا اشتیاق کافی دارید؟ همه بدین کار علاقمند نیستند. اما دیر یا زود همه خواستار آن خواهند شد. در واقع، کمی تمرین آتش اشتیاق الهی شما را شعله ور می کند. فقط کمی تمرین در را به اندازۀ کافی باز می کند تا شوق الهی شما از آن به بیرون فوران کند. بعد آتش درون ما شعله ور می شود و ما خواهان تمرینات بیشتر و راههای تازه تر برای رفتن به درون می شویم. این نوعی اعتیاد می شود. اعتیادی الهی. من اعتراف می کنم که به این بازی تمرینات معنوی معتاد شده ام. این یک نشئه روحانی مارپیچ است که مارا از ادراک محدود زمینی بالا می کشد. به زودی همه چیز متفاوت به نظر خواهد رسید. ابتدا فقط کمی و بعد بسیار متفاوت. بنابراین اگر شما خواهان الهی شدن نیستید، نمی خواهید به الوهیت معتاد شوید بهتر است از این راه دور بمانید. زیرا بهترین ابزارها و روشها در اینجا موجود است. اگر شما از دل و جان خواستار آن باشید می توانید موفق شوید. و بعد دیگر هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود. و شما وقتی که به حقایق درون پی ببرید با تمام وجود خواهید خندید.

این مبحث برای روانهای خردمند است. آنهایی که می خواهند و آماده اند هرکاری را که لازم باشد برای هر مدتی که طول بکشد انجام دهند. آیا فرزانگان قدیم کمتر از این متعهد بودند؟ البته که نه. ما از داستانهای جالب آنها که در کتابهای مقدس می خوانیم حیرت می کنیم. وضع شما هم دقیقا همین طور است. هرچه بیشتر تمرین کنید نتایج بهتری بدست می آورید. همیشه همین طور بوده است.ولی چرا باید زحمت این تمرینات معنوی را به خود بدهیم؟ زیرا حقیقتاً لذت های معنوی بهترین چیزیست که می توان تجربه کرد. لذتی ورای هر چیز زمینی. تجربۀ وجود الهی، خوشی و برکتی باور نکردنی و بی پایان است. یک سکوت آرامش بخش تزلزل ناپذیز.

اما تنها به گفته من اکتفا نکنید. بعضی از این روشها را امتحان کنید تا به چشم خودتان ببینید. همه این تجربیات در درون شما منتظر است. کافیست که ابتدا چند گام کودکانه بردارید و سپس به سرعت بیشتر به پیش بروید و به روی خود واقعیتان گشوده شوید.

و این با این فرض است که شما آماده باشید. و هرروز به دنبال تمرینات بیشتر بروید. به یاد داشته باشید که این تنها چیزی است که ما می توانیم از این زندگی با خود ببریم.

بعضی از تمریناتی که ما در اینجا توضیح میدهیم عبارتند از:

  • پرورش سکوت دائمی درونی از طریق مدیتیشن (مراقبه)
  • بازکردن عصب های ظریف از طریق پرانایاما (کنترل تنفس)
  • بر انگیختن انرژی الهی از طریق مانورها و حرکات بدنی پیشرفته
  • پرورش شوق الهی (باکتی) و عمل کردن مطابق آن
  • پرورش انرژی جنسی برای مقصودی تازه
  • پرورش آگاهی سکوت درونی و هدایت آن به بیرون به کمک روشهای قدرتمند


بعضی از این تمرینات آشنا به نظر می رسند، حال آنکه بقیه غیر معمول و انقلابیند. وقتی که این تمرینات را به روشی خاص با هم ترکیب کنیم به کمک هم یک سیستم قدرتمند یوگا را تشکیل می دهند. این روشها مفید تر از آن هستند که فقط در انحصار عده معدودی باشند. آنها به همه تعلق دارند. اگر شما هم خواهان دگرگونی معنوی هستید شایستگی آنرا دارید که به این تمرینات دسترسی داشته باشید و به مکان درستی آمده اید.

استاد در درون شماست.


مقدمه
تمرینات پیشرفتۀ یوگا

دروس آسان برای زندگی سرشار از اکستسی

به سایت تمرینات پیشرفتۀ یوگا (AYP) خوش آمدید. این وبسایت از سال 2003 شروع به کار کرده و به بیش از 300 درس آسان و قابل پیگیری در سایت تمرینات پیشرفتۀ یوگا (لینک سایت اصلی) گسترش یافته است. به هزاران نفر از افرادی که از این آموزشهای ساده استفاده می کنند بپیوندید و تمرینات قدرتمند و پیشرفتۀ یوگا را با روشی موثر و بی خطر به زندگی خود وارد کنید.

دسترسی به درسهای اینترنتی  AYP و انجمن پشتیبانی رایگان است.

در اینجا یک سیستم باز و منسجم از تمرینات یوگا پیشنهاد شده که لذت های معنوی طبیعی را برای ما به ارمغان می آورد. این روشها مستقیما از طریق قلب، ذهن، بدن، تنفس و سکس عمل می کند. تمرینات آموزش داده شده در این دروس شامل مدیتیشن (مراقبه عمیق) با استفاده از یک مانترای همگانی موثر، روشهای تنفس پیشرفتۀ ستون مهره ای (پرانایاما)، هاتا یوگا، کندالینی و تانترا می باشد. همه اینها برای ایجاد و گسترش سکوت درونی و روشن بینی از طریق تمرین روزانه است.

هرکس بسته به سرعت فردی خود می تواند به مرور تمرینات جدیدی را به برنامۀ روزانۀ خود بیفزاید. در این دروس توجه زیادی به شکل گیری و پرورش مهارت "تنظیم سرعت فردی" داده شده است. که هدف از آن اینست که به تمرین کنندگان کمک کند تا در تمرینات یوگا خودکفا شوند. میزان بهره گیری از تمرینات جدید بستگی به سرعت فردی تمرین کنندگان دارد. سوال و جوابهای زیادی که در متن درسها گنجانده شده، تجربیات بی شماری را که در یوگا بدست آمده مورد بحث قرار می دهد و تکنیک های جدیدی را ارائه می دهد و در صورت لزوم پیشنهاد هایی را برای تنظیم میزان تمرینات روزمره بنا به وضعیت شخص تمرین کننده عرضه می کند. شما همچنین می توانید اظهار نظر های مرتبط با این دروس و تمرینات را در صفحه "اظهار نظرهای دیگران" بخوانید.

نویسندۀ این مطالب، یوگانی یک محقق معنوی آمریکاییست. که سالهای زیادی را صرف درهم آمیختن متدهای یوگا با سبک زندگی جدید نموده است. در اینجا توجه اصلی بر روی تمریناتی است که نتیجه بخش است و دیدگاه مذهبی خاصی را القا نمی کند. همه افراد بدون توجه به زمینه فرهنگی و مذهبی و سطح مهارتشان در یوگا می توانند از این تمرینات بهره مند شوند. این دروس می تواند بصورت روشهای مستقل و خودمدار برای افراد مبتدی یا کسانی که از سیستم معنوی خاصی پیروی نمی کنند بکار برده شود و برای پیروان سیستم های معنوی دیگر نقش خوراک فکری را داشته باشد.

دروس اصلی با جمله "این بحث برای چیست" شروع می شود. آنجا بهترین جا برای شروع است. فهرست کامل موضوعات در وبسایت تدارک دیده شده تا به شما کمک کند درسهایی را جستجو کنید که نیاز شما را در جهت روشن بینی بهتر برآورده می کند. اگر آنها را در فهرست موضوعی نیافتید در بخش جستجوی سایت به دنبالش بگردید. اگر سوالاتی داشته باشید می توانید به انجمن پشتیبانی سری بزنید تا کمک مستقیم برای تمرینات یوگا در اختیار شما قرار گیرد. (این انجمن در حال حاضر به زبان انگلیسی بر روی سایت اصلی AYP موجود است). سؤالاتی که به کرات پرسیده شده را می توانید در بخش " پرسش و پاسخ یوگا" بیابید. در آنجا یک آرشیو عظیم قابل جستجو از سؤالات اعضا و پاسخهای دریافتی آنها در طی سالیان مختلف در دسترس جویندگان قرار دارد. انجمن پشتیبانی AYP جای مناسبی برای گفتگو کردن با تمرین کنندگان معنوی از مراحل ابتدایی تا پیشرفته در سراسر جهان است و در آنجا می توانید تجربیات خودرا با آنها در میان گذارید.


اگر علاقمند باشید می توانید به جلسات هفتگی مدیتیشن جهانی و سامیامای شفابخش که روزهای شنبه و یکشنبه انجام می شود بپیوندید. این جلسات از سال 2006 شروع بکار کرده و هدف از آن هماهنگ کردن زمانیِ تمرینات گروهی در سراسر جهان برای نفع عموم است. تأکید سامیامای شفابخش برروی کسانی است که نیازمند درمان هستند. لطفاً در صورت تمایل به پیوستن به هریک از این گروهها به لینک های داده شده سربزنید. همه تمرین کنندگان می توانند به این جمع بپیوندند.

منابع بیشتر: اطلاعات مربوط به کتابها، کتابهای الکترونیکی و کتابهای صوتیِ یوگانی، که شیوه های بکار بردۀ تکنیک هارا به تفصیل شرح داده است را می توانید در صفحه کتابها یا دانلودها بیابید. همچنین می توانید به لیست "کتابهای دیگر" که شامل بیش از 400 تیتر کتاب درباره یوگا، تانترا، تائویسم، سنتهای اسرارآمیز و مانند آنهاست مراجعه کنید. تذکر این نکته ضروریست که هرکس خودش مسئول پیشرفت معنوی خود و روشهایی که بکار می برد می باشد. استفاده ای که شما از اطلاعات داده شده در این سایت می کنید به خودتان مربوط است.

اطلاعات بیشتر درباره یوگانی: یوگانی مدت زمان درازی را صرف بکار گیری تمرینات پیشرفته یوگا نموده و علاقمند است که حاصل تجربیات این سالیان دراز را در اختیار همگان قرار دهد. و اطلاعات مفیدی از خود بجای گذارد. او در طی سالهای متمادی سیستم های معنوی مختلفی را مورد بررسی قرار داده و روشهای ترکیبی و به هم پیوستۀ مؤثری را به وجود آورده است. روش او یک روش علمی انعطاف پذیر است نه یک شیوه خشک و بی حساب و کتاب. امروزه همه روشهای معنوی باید مورد نقد و بررسی عموم قرار گیرند و روش یوگانی هم از این قاعده مستثنی نیست. او هیچ تمایلی برای کسب مقام "گورو" (استاد معنوی) ندارد. تنها می خواهد از لذت شناساندن این سیستم های معنوی به همگان برخوردار شود. او دوست دارد ناشناخته باقی بماند و از یک زندگی آرام غرق در تمرینات معنویش بهره ببرد. در AYP نویسنده مطرح نیست. این وبسایت متعلق به همۀ کسانی است که اشتیاق دریافت این دانش معنوی را دارند.

AYP از طریق فروش کتاب و کمکهای مالی و شخصی علاقمندان و داوطلبان حمایت می شود. امید است که شما نوشته های AYP را در سفر طولانی راه معنوی خود منبعی مفید بیابید و از آن برخوردار شوید. (در صورتی که علاقمند به کمک مالی به وبسایت AYP هستید به وبسایت اصلی که به زبان انگلیسی است مراجعه کنید. این وبسایت فارسی صرفاً از روی علاقۀ شخصی و بدون نیاز به کمکهای مالی اداره می شود)

استاد در درون شماست.