Monday, May 9, 2011

درس 81: پرسش و پاسخ - تندروی زیاد در تمریناتپرسش و پاسخ – تندروی زیاد در تمرینات

پرسش: اولاً می خواستم  از آموزشهای شما تشکر کنم. من روند یوگا و زیباییِ آن را حس می کنم. سؤال من در مورد سامباوی مودرا اینستکه در موقع انجام آن چشمانم درد می گیرد و در چشم سومم احساس تار شدن و درد می کنم. آیا دارم زیاد به خودم فشار وارد می آورم، یا اینکه این یک روند طبیعی در فعالیتهای کندالینی است؟ من همچنین وقتی تنفس ستون مهره ای انجام می دهم، با توجه به آنچه که شما در مورد پایین آوردن شیوا و ملاقات او با شاکتی گفته بودید، معمولاً در موقع پرانایاما مجسم می کنم که شاکتی در موقع دم بالا می رود تا شیوا را ملاقات کند، و شیوا در بازدم پایین می آید تا شاکتی را ملاقات کند. من معمولاً در هر دم و بازدم کمی مکث می کنم و می گذارم که آنها کمی باهم گرم بگیرند! هرچند که اینکار باعث می شود که حواسم پرت شود. این امر بخاطر خودخواهی احمقانه ام است که می خواهم یک رابطۀ عاشقانۀ الهی صورت بگیرد. من مرتب درسهای شما را می خوانم، و بطور جدی آنها را دنبال می کنم.

پرسش دیگرم اینستکه آیا اشکالی دارد که مدت مدیتیشن را کمی طولانی کنم؟ من بعضی وقتها بسته به احساس وحدتی که با روانم پیدا می کنم، این روند را تا چهل وپنج دقیقه یا بیشترهم ادامه می دهم، تا روحم را بیشتر تغذیه کنم.

پاسخ: شما دارید بخوبی در تمرینات خود پیش می روید، موفق باشید.

ناراحتی در چشم سوم ( یا هرجای دیگر) می تواند ناشی از فشار تمرین یا فشار کندالینی باشد. ممکن است گاهی ناشی از هردوی آنها باشد. لابد می دانید که چکار باید بکنید. میزان تمرین خود را تا حدی که شرایط برایتان راحت تر بشود کاهش دهید. اگر علائم ناشی از تمرین زیادهمچنان باقی بود، به درس " علائم کندالینی و راههای درمان آن" مراجعه کنید. در آنجا روشهای متفاوتی برای کم کردن علائم ناراحت کنندۀ کندالینی وجود دارد. تا وقتی که در یک وضعیت بخوبی مستقر نشده اید به خود فشار اضافی وارد نیاورید. شما مثل یک ورزشکار معنوی هستید. باید بتدریج ساخته شوید.

اما در مورد تجسم شیوا وشاکتی در پرانایامای ستون مهره ای، فکر می کنم که شما خودتان جواب خودتان را دادید. کار شما وارد کردن باکتی زیاد در روند سادۀ پرانایامای ستون مهره ای است. اینکار توجه شما را تقسیم می کند. همینطور در مورد اضافه کردن زمان مراقبه برای بدست آوردن تجربیات. همیشه بخاطر داشته باشید که ما این تمرینات را برای آن انجام می دهیم که نتایج آن را در زندگی بیرونی ببینیم. ما داریم کوههای بزرگی از موانع و گرفتگی های درونی را از بین می بریم، هرچند که  ممکن است خودمان متوجه نباشیم، چون در رودخانه ای از اکستسی شناور هستیم. این اشتیاق بیشتر و بیشتر تنها منجر به عدم تعادل کندالینی می شود، و در عین حال ممکنست میزان تأ ثیر تمرینات را هم کاهش دهد. بنابراین در تمرینات خود منظم و حساب شده عمل کنید. راهنمایی هایی که داده شده برای همین است. بستنی چیز خوشمزه ایست، اما آیا خوبست که در یک وعده دو گالن بستنی بخوریم؟

همۀ این تمرینات بسیار قدرتمند هستند، مخصوصاً وقتی که آنطور که درینجا به شما یاد داده ایم باهم ادغام شوند. بنابراین بایستی آسان و با دقت انجام شوند. اگر خیلی علاقمند به افزودن زمان تمرین خود هستید، اینکار را به آهستگی انجام دهید و ببینید که نتیجۀ آن چه می شود. خود را محدود کنید باینکه در هرماه بیش از پنج دقیقه به تمرینات خود اضافه نکنید. این یک روش کاملاً معقول است. حتی درآنصورت هم ممکن است که خود را گرفتار یک وضعیت تثبیت نشده بکنید. از عقل سلیم خود بهره بگیرید. اگر دیدید که فعالیتهای شما در خارج از زمان تمرین ملایم و طبیعی است، بدانید که دارید درست عمل کنید. اگر اینطور نباشد احتمالاً یا زیاد به خود فشار آورده اید، یا آنکه تمرینات خود را زیاده از حد طولانی کرده اید. این چیزها را همیشه بخاطر داشته باشید و در زندگی روزانه فعال باقی بمانید. فعالیت روزانه به اندازۀ تمرینات معنوی اهمیت دارد. این فعالیتها سروراگاهی خالص و اکستسی الهی را که در زمان تمرین بدست آورده ایم در ما تثبیت می کند.

شما با وجود اینهمه اشتیاق مثل کودکی که در یک مغازۀ آب نبات فروشی است عمل می کنید. این دروس برای امثال شما طراحی شده است. اینکارها بسیار هیجان آور است، اما خواهش می کنم در استفاده ازین دانش معنوی مسؤولانه عمل کنید. درین صورت هم من وهم شما از اینکه این چیزها را آشکار کرده ایم خوشحال خواهیم بود.

استاد در درون شماست.        


No comments: