Monday, May 9, 2011

درس 60: پرسش و پاسخ - مزاحمت غیر منتظرهپرسش و پاسخ - مزاحمت غیر منتظره

پرسش: اگر در موقع تمرین مزاحمت غیرمنتظره ای پیش بیاید چه باید بکنیم؟

پاسخ: اگر کسی فریاد زد " آتش ! آتش!"، یا مادرزن یا مادرشوهرتان به سراغ شما آمد، هرکاری که لازم است بکنید.

وقتی مزاحمت برطرف شد، اگر توانستید به تمرین تان برگردید و از همانجا که قطع کرده بودید ادامه دهید. دوباره از اول شروع نکنید. اگر وقت کم داشتید فقط چند دقیقه مراقبه کنید و بعد استراحت کنید و به دنبال کارتان بروید. اگر به دلیل قطع مدیتیشن دچار حساسیت و زودرنجی شدید، کمی دراز بکشید و استراحت کنید تا آرامش پیدا کنید. دیگر مدیتیشن نکنید. شروع به فعالیت کنید و منتظر جلسۀ بعدی تمرین تان باشید.

اگر نمی توانید به تمرین تان برگردید و آنرا تمام کنید، بهتر است به آرامی و در سکوت استراحت کنید. استراحت بهترین درمان حساسیت و زودرنجی است. شما همچنین می توانید به نکاتی که در درس 15 " مدیتیشن- پرسش و پاسخ - بیقراری" تذکر داده شده توجه کنید، تا بتوانید از عهدۀ حس های فیزیکی ناراحت کننده ای که در شما ایجاد شده برآیید. خوشبختانه بعد از مدت طولانی تمرین، گرفتگی های درون سیستم عصبی کمتر می شود و این روند نهایتاً بسیار ملایم تر خواهد شد. بعد حتی اگر تمرینتان قطع شود هم مشکلی پیش نخواهد آمد و شما در تمام دقایق روز در سرورآگاهی خالص خواهید بود.

اما حتی آن موقع هم هدف باید این باشد که در موقع تمرین مرتب روزانه خلوت خود را داشته باشیم. این خیلی مهم است که ما این عادت را در خود ایجاد کنیم. موفقیت ما در یوگا وابسته به این امر است.

استاد در درون شماست.


No comments: