Monday, April 4, 2011

درس 48: پرانایاما، پرسش و پاسخ - پرانایاما و سلامتیپرانایاما، پرسش و پاسخ - پرانایاما و سلامتی

پرسش: آیا انجام پرانایاما تأثیری در سلامتی ما دارد؟ بنظر می رسد که داشته باشد.

پاسخ: بله، پرانایاما هم مثل مدیتیشن باعث پالایش سیستم عصبی ما می شود. از آنجا که پرانایاما یک روند فیزیکی دارد، تأثیر مستقیم بر بدن دارد به طوریکه ما با پیشرفت تمرینات خود متوجه آن می شویم. برای مثال پرانایاما تأثیر مثبتی برروی ریه ها، مغز، دستگاه هاضمه، قلب، و دستگاه تولید مثل دارد. این تمرین همچنین ذهن و عواطف را قوی و محکم می کند. وفتی که پرانا بطور فزاینده ای در بدن جریان پیدا می کند، انرژی نورانی ملموسی از پوست به بیرون تراوش می کند، و هاله ای از سلامتی و مقاومت ایجاد می کند که برای دیگران هم مفید است.

اما هیچیک از اینها یک شبه، یا از تمرین نامنظم یا افراط در تمرین پرانایاما بدست نمی آید، مخصوصاً اگر روزها یا هفته ها تمرینی صورت نگرفته باشد و یک مرتبه به قصد برداشتن یک قدم بزرگ برای پیشرفت فوری انجام شود. این طوری کاری صورت نمی گیرد. از این نظر، پرانایاما مثل همۀ تمرینات پرورش فیزیکی است. کمی تمرین دوبار در روز خیلی مؤثرتر از مقدار زیادی  تمرین است که چند روز یکبار یا یک هفته درمیان انجام شود. مورد اخیر علاوه براینکه کمکی به پرورش بدن نمی کند، می تواند برای سلامتی مضر هم باشد.

اگر ما تصمیم بگیریم که یک دوندۀ دوی استقامت بشویم، آیا با هفته ای یکبار یا هروقت که حال وحوصله داشته باشیم شروع می کنیم وسعی می کنیم که بدون آمادگی قبلی پنج تا ده مایل بدویم؟ البته که نه. اگر این کار را بکنیم، عمر دویدن ما خیلی کوتاه خواهد بود. برای بدست آوردن بهترین نتیجه باید با تمرین روزانه شروع کنیم و در اوایل کار هرروز مسافتی کوتاه بدویم و بعد به تدریج برمیزان مسافت طی شده بیفزاییم تا بعد از چند ماه به مقدار مسافت مورد نظر خود برسیم. پرورش جسم نیازمند تمرینات منظم و حساب شده است. این روشی است که ورزشکاران جدی برای تمرین کردن بکار می برند. 

تمرینات معنوی هم مانند کارهای ورزشی است یعنی ما باید بدن و سیستم عصبی خود را به تدریج پرورش بدهیم تا به خوبی عمل کند و میزان بسیار فزاینده ای از سرورآگاهی خالص را در اطراف پخش کند. سفر معنوی هدف بزرگی است که از طریق برداشتن قدم های کوچک بسیار در درازمدت به انجام می رسد. فواید چنین روشی روی هم جمع می شود و در طول راه به مقدار قابل ملاحظه ای می رسد. تمرینات پیشرفتۀ یوگا به پاکسازی و تعادل عمیق در درون سیستم عصبی کمک می کند، و بعضی از نتایج آن بلافاصله قابل مشاهده است. یکی از فوایدی که به سادگی قابل رؤیت است، بهبود سلامتی است. بنابراین در پاسخ به سؤال شما باید گفت که پرانایاما روند سلامتی را که با مدیتیشن شروع شده بود، تداوم می بخشد.

البته باید تأکید کرد که پرانایاما یک درمان معجزه آسا نیست که بتواند سریعاً بیماریهای ناشی ازسالها زندگی ناسالم را از بین ببرد. در واقع اگریک زندگی نامتعادل سلامتی ما را به خطر انداخته باشد، ممکن است تمرین بلافاصلۀ پرانایاما برای ما مفید نباشد. سطح معینی از سلامتی به خصوص در سیستم تنفسی برای تمرین پرانایاما ضروری است. ما هرگز نباید در این تمرین ازحد توانایی خود فراتر برویم. تمرین ما باید با توانایی های ما هماهنگی داشته باشد. اگر ضعیف باشیم تمرین پرانایاما باید در پایین ترین حد ممکن باشد یا اصلاً تمرینی انجام نشود. اگر قوی باشیم، می توانیم مقدار بیشتری انجام بدهیم. همیشه قبل از انجام یک سطح معین از پرانایاما این نکته را بخاطر داشته یاشید. مدیتیشن را هرکسی در هر سطحی از سلامتی می تواند بدون اینکه فشاری به بددن وارد شود انجام دهد. پرانایاما فرق می کند. این تمرین نیازمند سطح حداقلی از سلامتی است تا بتواند به طور مؤثر و بدون ریسک انجام شود. بنابراین حواستان به این مسئله باشد و همیشه میزان تمرین را با شرایط کنونی بدنتان تنظیم کنید تا بار بیش از اندازه بر بدن خود تحمیل نکنید. مثلاً در حالی که مراقبه در موقع بیماری می تواند مفید باشد، پرانایاما نمی تواند. به خصوص اگر شما از بیماریهای دستگاه تنفس رنج ببرید. وقتی که ریه ها بیمارند، نباید به آنها فشار وارد کنید. همانطور که در موقع بیماری نباید بیرون بروید و یک مایل بدوید.

اگر همیشه عقل سلیم را با تمرین پرانایاما همراه کنید، فواید زیادی عایدتان می شود که یکی از آنها بهبود وضعیت جسمی است.

استاد در درون شماست.  


No comments: