Monday, April 4, 2011

درس 47: چاکراهاچاکراها

پرسش: من در مورد اهمیت چاکراها در تمرینات معنوی مطالبی خوانده ام. آنها چه هستند و درین دروس چه جایی دارند؟

پاسخ: چاکراها که به آنها مراکز انرژی معنوی هم می گویند، اجزاء ساختمان انرژی درونی هستند، که با بخش های مختلف سیستم عصبی ما در ارتباطند. آنها مکانیزم های (سازوکارهای) حیاتی داخلی هستند که از طریق آنها آگاهی ، بصورت پرانا در ما عمل می کند. از نظر فلسفی، آنها در مذاهب شرقی شناخته شده و معروف هستند، و در مسیحیت هم می توان آنها را یافت از جمله درکتاب "مکاشفه "( انجیل یوحنا).

اما میزان اهمیت چاکراها در تمرینات پیشرفتۀ یوگا چیست؟ آنها مهم هستند، اما نه آنکه لازم باشد که بطور عقلی و منطقی فهمیده شوند تا حداکثر پیشرفت معنوی صورت بگیرد.

چند لحظه به اتومبیل خود فکر کنید. وقتی که صبح سوار آن می شوید، برای براه انداختن آن به چه چیز نیاز دارید؟ فقط چند چیز. اینکه سویچ را بچرخانید، ماشین را توی دنده بگذارید، پا را روی گاز فشار دهید و حرکت کنید. بعد نیاز به چرخاندن فرمان وفشار دادن گاز وترمز دارید. رانندگی ماشین کاری است که بیشتر ما از عهدۀ آن برمی آییم. اما فرض کنید که ما برای رانندگی نیاز داشته باشیم که تمام جزئیات مربوط به ماشین و طرز عمل آن را بدانیم. فرض کنید لازم باشد که بنزین را از مخزن آن به موتور پمپ کنیم، شمع را جرقه بزنیم، مراقب بالا و پایین رفتن پیستونها باشیم، و حرکت میل لنگ را از جعبۀ دنده دنبال کنیم. و فرض کنید که مجبور باشیم همزمان متوجه کار دستگاه سردکننده، سیستم روغنکاری، سیستم  گرمایی و برقکاری و مانند آن هم باشیم.درآن صورت آیا می توانیم رانندگی کنیم.؟ احتمالاً نه. علت اینکه ما می توانیم باین سادگی رانندگی کنیم اینست که  می دانیم چطور از عهدۀ کنترلهای اصلی برآییم. بقیۀ بخش ها به طور خودکار در زیر کاپوت ماشین کار خود را انجام می دهند. ما حتی لازم نیست به آنها فکر کنیم. اتومبیل طوری طراحی شده که بتوانیم آنرا به آسانی برانیم،هر چند که تکنولوژی درونی پیشرفته ای دارد.
تمرینات پیشرفتۀ یوگا هم همین طور است. از دیدگاه معنوی، ما طوری طراحی شده ایم که به آسانی عمل کنیم. اگر ما کنترل های اصلی را بکار بگیریم، بقیه به خودی خود کارشان را انجام می دهند. ما نیازی نداریم که درگیر همۀ جزئیات شویم، زیرا بخش اعظم کار، کارکرد چاکراها، "زیر کاپوت" و زیر پوشش است. اما نوع بشر کنجکاو است و می خواهد از همه چیز سر در بیاورد. اشکالی ندارد اما این کار هیچ ربطی به  اشتغال به تمرینات معنوی مؤثرندارد، همچنان که دانستن طرز کار موتور برای رانندگی. این درسها عمدتاً برای رانندگی ماشین است و کارش تجزیه و تحلیل چیزهایی که در زیر کاپوت ماشین است نیست. با این وجود بیایید نگاه کوتاهی به تأثیر کنترل های اصلی که آموخته ایم بر روی چاکراها بیندازیم.

در مدیتیشن ما به سرعت موتور درونی را آرام می کنیم، و مستقیمآً بطرف سرچشمه یعنی سکوت ِسرورآگاهیِ خالص می رویم. بنابراین تأثیر مدیتیشن روی چاکراها آرام کردن و ساکت کردن آنهاست. در مراقبه  پالایش براساس اشکال منحصر بفرد گرفتگی ها در سیستم عصبی صورت می گیرد.چاکراها در این کار نقش دارند اما نقش آنها قابل پیش بینی نیست. پالایش همیشه در جهتی پیش می رود که مورد نیاز باشد، و تنها کاری که ما باید بکنیم اینست که روال سادۀ مدیتیشن را دنبال کنیم.

در پرانایاما، با تنفس، ما در درون سوشومنا از بالا به پایین و از پایین به بالا حرکت می کنیم. عصب ستون مهره ای یا سوشومنا، شاهراه اصلی سیستم عصبی است. همۀ اعصاب دیگر تحت تأثیر چیزی قرار می گیرند که درون این عصب اتفاق می افتد. این عصب فرماندهی هزاران عصبی را که در بدن پراکنده اند به عهده دارد. چاکراها در عصب ستون مهره ای ریشه دارند و از پایین به بالا پراکنده اند. بنابراین وقتی که ما به بالا و پایین می رویم عصب ستون مهره ای را پالایش می کنیم، و بدین طریق جریان پرانا را در سیستم عصبی افزایش می دهیم. ما در همان حال چاکراها را هم پالایش می کنیم، و آنها را به جنب وجوش و حرکت وامیداریم. این کار به طور خودکار انجام می شود.

 وقتی که در تمرینات پیشرفتۀ یوگا پیشروی بیشتری بکنیم، تحریک عصب ستون مهره ای را به روشهای خاصی افزایش می دهیم. ما با انجام این کاردر واقع چاکراها را تحت تأثیر قرار می دهیم. این کار از طریق تمریناتی صورت می گیرد که هم جنبۀ فیزیکی دارد و هم جنبۀ ذهنی. ما در تمرینات خود مستقیماً روی چاکراها تمرکز نمی کنیم، اما با استفاده از مرکز کنترل خود آنها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهیم. درین دروس گهگاه بسته به موقعیت و تجربیاتی که پیش می آید، ذکری از چاکراها به میان می آوریم، اما همانطور که با فکر کردن زیاد دربارۀ موتور ماشین رانندگی مان را مختل می کنیم، تمرکز زیاد روی چاکراها هم ذهن ما را از تمرینات  معنوی منحرف می کند.

ما تا اینجا هم با پرانایاما و مدیتیشن داریم کارهای زیادی روی چاکراها انجام می دهیم. اینکارها دارد خود به خود و در زیر پوشش انجام می شود. بنابراین آسان بگیرید و از رانندگی لذت ببرید.

استاد در درون شماست.  


No comments: