Monday, April 4, 2011

درس 38: برنامۀ زمانی شما چگونه استبرنامۀ زمانی شما چگونه است

ما در اینجا یک با یک مشکل جدی روبرو هستیم، و آن مشکل زمان است. بعد از درس مدیتیشن اکنون ما آماده هستیم که بحث را به حوزه بعدی تمرینات پیشرفتۀ یوگا بکشانیم. اما سؤال اینجاست که آیا شما آماده اید؟

مطمئناً پاسخ شما مثبت است. شمامی خواهید که آنرا بخوانید.

مشکل درینجا خواندن مطلب نیست، مشکل بکارگیری دانش است و اینکه با آن چکار کنید.

درسهای ارائه شده درین سایت نتیجۀ چند دهه تجربه در یوگاست. این حداقل شش ماه طول می کشد تا مهمترین تمرینات پیشرفتۀ یوگا بطور کامل برای شما شرح داده شود، و تأثیرات آن برروی شما توضیح داده شود. وقتی که همۀ نوشته ها آماده شد، شما می توانید در چند روز آنها را بخوانید. البته من به شما توصیه نمی کنم که همۀ تمرینات را به محض اینکه خواندید انجام دهید. این ممکن نیست. هر یک از تمرینات  نیاز به یک دورۀ زمانی طولانی برای یادگیری و جا افتادن دارد، تا فرد بتواند با موفقیت وارد مرحلۀ بعدی شود. اگر کسی سعی کند قبل از آنکه راه رفتن را بخوبی یاد بگیرد شروع به دویدن کند، به احتمال زیاد از پادرمی آید. این در مورد تمرینات پیشرفتۀ یوگا هم صادق است. پیشرفت تدریجی یک چیز لوکس نیست ، یک ضرورت است.
بنابراین مشکل اینجاست که وقتی شما اطلاعات مربوط به همۀ این تمرینات قدرتمند رایکجا بدست بیاورید، چطور می خواهید که بمرور زمان تمرینات خود را بروشی مناسب  افزایش دهید. مسئله این است که هرکس بسته به خط سیر زمانی ویژۀ خود و سرعت پیشرفتش با دیگران متفاوت است. افراد استعدادهای متفاوتی در زمینۀ بکارگیری تمرینات تازه دارند. شما باید سرعت ویژه و خط سیر زمانی ای را که باعث پیشرفت تدریجی و در عین حال با ثبات شما می شود پیدا کنید. روشمند پیش بروید و تمرینات متعدد را باهم شروع  نکنید.  

در گذشته چالش اصلی  دسترسی به دانش معنوی بود. اما در اینجا  چالش  بکارگیری دانش با سرعتی است که به انجام آن تشویق می شوید بدون آنکه زیاده روی کنید و بقول معروف از آن سوی بام بزمین بیفتید.

در زمانهای قدیم اعتقاد بر این بود که اگر تکنیک های معنوی مؤثر وپرقدرت چندین زندگی دیرتر دریافت شود بهتر از آنست که چند دقیقه زودتر در دسترس  قرار گیرد. تمرینات خیلی کم کم و در مدت زمان طولانی براساس وضعیت فردی آموخته می شد. این تفکر با عصر سرعت وبازار همگانی اطلاعات که ما در آن زندگی می کنیم و در آن کاربردهای جدید دانش هر چند سال یکبار جانشین روشهای قدیم می شود، چندان سازگاری ندارد.

اکنون لازمست که  دانش معنویِ تمرینات پیشرفتۀ یوگا با سرعت بیشتر یکپارچه شده و در اختیار همگان قرار گیرد. لازم است که  این تمرینات ساده شود و از حالت اسرارآمیز خود بیرون آید تا بتواند مورد استفادۀ همۀ مردم این عصر علمی قرار گیرد. آنها بایستی در دسترس مردم قرار گیرد و خود آنها تصمیم بگیرند که چطور از آنها بنفع نسل های کنونی و آینده بهره برداری کنند. باید این اتفاق بیفتد وگرنه متدهای انتقال این دانش در عصر جهالت باقی خواهد ماند و عدۀ کمی  از آن بهره خواهند برد. دنیا بیش از این نمی تواند از دسترسی آزادانه  به روشهای مؤثری که طبیعت درونی بشررا آشکار می کند محروم بماند.

بعضی می گویند، "مروارید را نباید جلوی خوک انداخت". شاید دو هزار سال پیش این توصیۀ خوبی برای دارندگان دانش معنوی بود. اگرآنها در آن موقع می خواستند براحتی دربارۀ این امور صحبت کنند، مورد تهاجم تودۀ خشمگین و افراد خرافاتی قرار گرفته و کشته می شدند.

 امروز ما به دیدگاه بازتری نیاز داریم. ما در یک زمان حساس تاریخی قرار داریم. آیا می توانیم به کناری بنشینیم و نژاد بشری را بصورت عوام الناس یا خوک درنظر بگیریم، وفکر کنیم که آنها شایستگی دریافت دانشی که آنها را دگرگون می کند ندارند؟ نه. بشریت بیش از اینست، وشایسته آنست که ابزارهایی را در اختیار داشته باشد که بوسیلۀ  آنها بتواند طبیعت حقیقی خود را تجربه کند. اکنون زمان تغییر است.

ما در مرز یک تغییر جهت عظیم در آگاهی بشری قرار داریم. نتایج آن بسیار عظیم تر ازکشف علمی چند قرن پیش مبنی بر گرد بودن زمین و قرار داشتن خورشید در مرکز منظومۀ شمسی است. اکتشافی که در زمان حاضر صورت می گیرد اینست که درون انسان مرکز تجربۀ الوهیت، حقیقت و خداست. جای دیگری نیست. تجربیات بیرونی چه الهی بنظر برسند یا نه، تنها آینه ای هستند که تجربۀ درونی انسان را منعکس می کنند. هر انسانی دریچه ایست از این جهان بروی نامحدود، و از نامحدود بروی این جهان.

این دروس مهمترین ابزارهای دگرگونی را در اختیار شما می گذارد. ابزارهایی که درهای درون شما را می گشاید. تصمیم گیری در مورد اینکه کدامیک از این تمرینها را بکار بگیرید با خود شماست.  بکارگیری آنها فرقی با استفاده از دانشهای دیگر ندارد همۀ ما یاد گرفته ایم که چطور با احتیاط و بطور مؤثر از تکنولوژیهای قدرتمندی مانند اتومبیل، لوازم برقی، داروهای مدرن، برق، و اطلاعات نا محدود اینترنتی استفاده کنیم. ما می توانیم کاربرد این چیزها را در مدت زمان معقولی یاد بگیریم واز آنها بطور مؤثر استفاده کنیم. این دروس دستورالعمل تمرینات پیشرفتۀ یوگا است. تمرین کنندگان خردمند می دانند که با آنها چه کنند. دیگران بی توجه از کنارآنها می گذرند، و آنها بانتظار زمان مناسب باقی می مانند. این هم بخشی از روند بیداریست.

دانش در اینجا موجود است. به شما پیشنهاد می شود که از آن بهره بگیرید. اما همه را یکمرتبه بکار نگیرید. قدم به قدم پیش بروید. قبل از اینکه در یک تمرین مهارت پیدا کنید و با آن راحت باشید، به تمرین بعدی نروید. اینکارها زمان می برد.

ما اخیراً چهارزانو نشستن را به تمرین مدیتیشن معمول خود افزوده ایم. آیا شما پیشرفت خوبی داشته اید؟  امروز می خواهیم قدم جدیدی در راه این سفر معنوی برداریم- پرانایاما. پرانایاما یک تمرین ترکیبی است که از اجزاء گوناگون تشکیل شده و تأثیر بسیار قابل ملاحظه ای بر روی سیستم عصبی ما دارد. ما با قدمهای ساده ومنطقی پیش می رویم تا بتوانیم بتدریج آنرا بصورت کامل یاد بگیریم. با این وجود، اگر شما هنوز مهارت کافی در تمرین مدیتیشن خود کسب نکرده اید، و همزمان دارید سعی می کنید که چهارزانو بنشینید، شروع تمرین پرانایاما برای شما خیلی زود است. خیلی خیلی زود است. پس صبر کنید تا مدیتیشن و چهارزانو نشستن برایتان راحت شود ودر آن تثبیت شوید. شما ممکن است از چهارزانو نشستن صرفنظر کنید. اشکالی ندارد. اما هنوزقبل از آنکه تمرین پرانایاما را شروع کنید، باید مطمئن بشوید که انجام مدیتیشن برایتان راحت شده وبصورت یک روال عادی و مستمر درآمده است.

همچنانکه ما بمرور در درسهای آینده قدم به دریای بیکران دانش قدرتمند معنوی که برای گشودن مسیرهای درونی شما طراحی شده است می گذاریم ، این پیام بکارگیری تدریجی تمرینات بارها و بارها تکرار خواهد شد.   

اگر شما به قدرت و ظرافت این دانش احترام بگذارید و آنرا مسئولانه بکار بگیرید، مشکل زمان حل خواهد شد. توصیه می شود که با احتیاط به تمرینات منظم و باثبات بچسبید، و قبل از اینکه تمرین جدیدی را شروع کنید، خوب جوانب کار را در نظر بگیرید. اگر تمرین زیاد انجام دادید و دچار تزلزل شدید، به مرحلۀ قبلی تمرینات که در آن تثبیت شده بودید برگردید. آنجا می توانید تجدید قوا کرده و باندازۀ کافی بخود وقت بدهید تا ببینید چه زمانی برای پیشروی مناسبتر است.

مدیتیشن تمرین اصلی است انجام آن بتنهایی هم شما را به پیش می برد. بقیۀ تمرینات برای تسریع روند مدیتیشن، و افزایش جریان سرورآگاهی خالص در بدن ومحیط پیرامون است. اگر شما تنها به مدیتیشن علاقمندید، همان برای شما کافیست. اما اگر خواهان چیزی بیشتر هستید، در اینجا چیزهای فراوانی برای شما پیدا می شود.

استاد در درون شماست.


No comments: