Monday, April 4, 2011

درس 24 - پرسش و پاسخ - آیا مدیتیشن بیماریها را درمان می کند؟پرسش و پاسخ - آیا مدیتیشن بیماریها را درمان می کند؟

پرسش: اگر من بیمار باشم، آیا مدیتیشن به بهبود من کمک می کند؟

پاسخ: می تواند، اما پیشگیری بهتر از درمان است. بتدریج که سیستم عصبی ما در طول زمان در نتیجۀ تمرین مرتب روزانه متعادل می شود، سیستم ایمنی بنحو خیلی مؤثرتری عمل می کند، و احتمال بیمار شدن را کاهش می دهد. دیگر تمرینات پیشرفتۀ یوگا که در اینجا موردبحث قرار خواهد گرفت، مقاومت بدن را در مقابل بیماریها افزایش می دهد. تعادل و پاکسازی(پالایش) بدن و ذهن بهترین عامل دفاعی بر علیه بیماریها می باشد. مدیتیشن و سایر متدهای یوگا درین مورد نقش مهمی را ایفا می کنند. می توان گفت که سلامتی کامل از جمله فوایدیست که در نتیجۀ انجام مرتب مدیتیشن در زمان طولانی عاید انسان می شود و پایه ایست که چیزی بس عظیم تر و ارزشمندتر یعنی روشن بینی  را بر روی آن بنا می کنیم.

در فرهنگ غربی گرایش براین است که، بجای آنکه از قبل حالتی از تعادل را در خود پرورش دهیم که عملاً امکان بروز بیماری را از بین ببریم، بعد از اینکه ماهها و سالها بطور ناسالم زندگی کردیم، بفکر چاره افتاده و به اصطلاح به مبارزه با بیماری بپردازیم. بهترین کار اینست که از طریق یک زندگی سالم  و متعادل از بروز بیماریها جلوگیری کنیم، اما اگر مریض بشویم، مدیتیشن می تواند به ما کمک کند. اگر بیمار بستری باشید، می توانید هرقدر که مایل باشید و برایتان ممکن باشد مدیتیشن کنید و آنرا جانشین خواب خود بکنید. بهتر است که این کار را خیلی راحت انجام دهید. تعدادی بالش پشت خود بگذارید و در یک وضعیت راحت مدیتیشن کنید. مدیتیشن به روند درمان کمک می کند، اما از آن انتظار نداشته باشید که معجزه کند و آن شرایطی را که بعد از مدتها زندگی نامتعادل منجر به بیماری شده است فوراً تغییر دهد. در عوض بفکر این باشید که روی بازگشت به عادات خوب روزانه نظیر مدیتیشن که در دراز مدت زندگی شما را بسوی تعادل سوق می دهد کار کنید. آنوقت خواهید دید که بیماری خیلی کمتر بسراغ شما خواهد آمد.

البته دیر یا زود بدنهای ما می میرد و از هم می پاشد. هر چه زمان بیشتری سرور آگاهی را در درون خود پرورش داده باشیم، مرحلۀ انتقال کمتر ما را دچار گیجی وسر در گمی می کند و از پای در می آورد، و این بزرگترین درمان است.

استاد در درون شماست.


No comments: