Monday, April 4, 2011

درس 37: مدیتیشن، پرسش و پاسخ - مدیتیشن گروهیمدیتیشن، پرسش و پاسخ - مدیتیشن گروهی

پرسش: من شنیده ام که مدیتیشن گروهی خیلی مفید است. اگر افراد دیگری پیدا کنم که همین تمرین را انجام می دهند، آیا می توانیم بطور جمعی مدیتیشن کنیم.

پاسخ: مراقبۀ گروهی کار خوبی است. هر تجمعی که به هدف یادگیری و تشویق در راه شناخت مسیرهای معنوی باشد برای شما خوب است. اگر شما بتوانید بطور مرتب با افراد دیگری که خواستهایی شبیه شما دارند جمع شوید، فواید زیادی عایدتان می شود، مخصوصاً درارتباط با الهام گرفتن از دیگران در اصرار به انجام تمرینات روزانه. شکی نیست که شما هم مشوق دیگران در انجام تمرین خواهید بود.

خوب است که یک مدیتیشن ده دقیقه ای یا بیشتر در ابتدا یا انتهای هر گردهمایی داشته باشید. شما می توانید در منزل خود جلسۀ بحث گروهی ترتیب بدهید یا در در بحث های گروهی که در منزل افراد دیگر تشکیل می شود شرکت کنید. آنها می توانند عمیق و نافذ باشند. وقتی که ذهن های آرام شدۀ افراد درهم اثر می گذارد، تأثیر آن قابل توجه است، واثر آن به بیرون و محیط اطراف منتشر می شود. بهتر است که همۀ اعضای گروه تمرین یکسانی انجام دهند، اما اجباری در کار نیست، مشروط بر اینکه همۀ افراد در یک زمان مشخص به آرامی تمرین کنند.

بعضی از افراد طرفدار "مدیتیشن هدایت شده" هستند.این سبک مراقبۀ گروهی با تمریناتی که از مانترا استفاده می کنند سازگاری ندارد، زیرا تمرین شما برای اینست که خیلی سریع و مؤثر به درون بروید. وقتی که مدیتیشن برای شما عادت شود، به محض اینکه چشمانتان را ببندید به درون می روید و یک راهنمای سخنگوی مدیتیشن برای شما غیرسازنده خواهد بود. همین امر در مورد مراقبه هایی که از موزیک، آواز خوانی ، طبل زدن وغیره استفاده می کنند هم صادق است. این روشها همه اهداف و منافع خودشان را دارند، ولی با تکرار مانترا ورفتن سریع به درون سرورآگاهی خالص هماهنگی ندارند. این بدان معنی نیست که شما نمی توانید در مدیتیشن های هدایت شده ، آواز یا چیزهای دیگر شرکت کنید. اما روال کار آنها بطور مشخص با روش تمرین روزانۀ شما که با استفاده از مانترا صورت می گیرد متفاوتست. شماحتماً می توانید از بین گروههای متعددی که در دسترس هستند کسانی را پیدا کنید که با شما هماهنگی بیشتری دارند.شاید بهتر باشد که شما خودتان یک گروه تشکیل بدهید و افرادی را که روش گستردۀ تمرینات پیشرفتۀ یوگا را دنبال می کنند دورهم جمع کنید.

مسیح (ع) می گوید: " وقتی دو یا سه نفر تحت نام من دور هم جمع شوند،من درمیان آنها هستم". این نقل قول از دیدگاه مذهبی مطرح نشده است، آن یک اصل را بیان می کند. وقتی افراد با یک هدف معنوی دور هم جمع می شوند، آگاهی برانگیخته شده و افزایش می یابد. این اقزایش بصورت سکوت عمیق و سرورآگاهی فراگیر تجربه می شود. این تجربه در هر سیستم اعتقادی و هر تجمعی که برای یک آرمان بالای معنوی شکل می گیرد، یا هر اجتماعی که برای حقیقت تشکیل می شود پیش می آید. تجربۀ گروهی سرورآگاهی ساکت فراگیردر طول مراقبۀ گروهی یعنی در جایی که ذهنهای متعدد بطور سیستماتیک به سوی مرحلۀ سکوت پیش می روند به حداکثر می رسد.

مدیتیشن های دسته جمعی جایگزینی برای مدیتیشن منظم دو بار در روز نیست. تمرین فردی شما تمرین اصلی شماست و همیشه باید باشد. این کار، علیرغم اوضاع و شرایط، سرنوشت معنوی شما را در دستان خودتان قرار می دهد. گروهها می آیند و می روند. مدیتیشن های گروهی می توانند عامل تقویت کنندۀ خیلی خوبی باشند. اما روی آنها بعنوان تمرین اصلی حساب نکنید. به آنها بعنوان پاداش نگاه کنید. زندگی در بیرون همیشه در حال تغییر است. یقین حاصل کنید که تمرین روزانۀشما بعنوان یکی از جنبه های درونی زندگی شما پابرجا باقی بماند، و تحت تأثیر حوادث بیرونی قرار نگیرد. ما قبلاً در مورد راهکارهایی برای تداوم مدیتیشن روزانه در شرایط غیرمعمول صحبت کردیم. بسیار مهم است که همچنانکه به امور فرعی زندگی مشغولید ، نظم و ترتیب را در تمرین روزانه حفظ کنید. هر چیزی را که نهایتاً بعنوان تمرین روزانه انتخاب می کنید، باید آنرا مقدس بدارید. این مسیر اصلی شما بسوی درون است. شما می توانید روی آن حساب کنید، زیرا شما متعهد شده اید که آنرا بدون هیچگونه کوتاهیی هرروز  انجام دهید.همۀ چیزهای دیگر مناظر در حال گذرند، گاهی اوقات الهام بخش اند، مواقع دیگر چندان شوق برانگیز نیستند. روی امور الهام بخش تکیه کنید، بگذارید که آنها  آتش اشتیاق شما را برای پیشرفت برافروخته کنند. بگذارید تمرینات روزانۀ شما به کار پالایش درونی خود ادامه دهند. در آینده تمرینات بیشتری ارائه خواهد شد و شما می توانید بر اساس آنها برنامۀ روزانۀ خود را تنظیم کنید. یک توالی روزانه بسیار خوبست و مطمئن ترین راه رسیدن به روشن بینی است.

گروههایی را بیابید ودر بحث هایی که در مورد دگرگونی معنوی در جریان است شرکت کنید. شما به یک حوزۀ شهروندی جدید وارد شده اید- شهروندی معنوی. سرورآگاهی خالص خود را به هر تجمع و جلسۀ مراقبۀ گروهی ببرید، و همیشه بیاد داشته باشید که شما دارید خانه تان را از سنگ سرورآگاهی خالص درست می کنید.

استاد در درون شماست.


No comments: