Monday, April 4, 2011

درس 25: مدیتیشن - پرسش و پاسخ - تأثیر برروی شرایط پر استرسمدیتیشن - پرسش و پاسخ- تأثیر برروی شرایط پر استرس

پرسش: من دارم شرایط مشکل طلاق را طی می کنم. آیا مدیتیشن برای گذشتن ازین وضعیت کمکی می کند؟

پاسخ: بله می کند، اما این را بخاطر داشته باشید که مدیتیشن مثل چسب زخم نیست که برای رهایی از بحران طراحی شده باشد. تمرین طولانی مدت آن منافع زیادی دارد. یکی از آنها بالا بردن ظرفیت بردباری در موقع استرس شدید است. بنابراین، مدیتیشن به وضعیت کنونی شماکمک می کند، اما هم چنین، با تمرین مرتب در طی زمان، شما را بطور دائم در برابر همۀ شرایط  پر استرس مقاوم تر می کند.

چرا اینطور است؟ این پدیده ای جالب و قابل مشاهده است که مربوط می شود به افزایش سرورآگاهی خالص در سیستم عصبی. وقتی که ما مدیتیشن می کنیم، با گذشت زمان در می یابیم که سکوت درونی بیشتری داریم. این بدان معنی نیست که ما در محیط بیرون ساکت می شویم. ما احتمالاً در نظر دیگران یکسان جلوه می کنیم، فقط شاید کمی خونسردتر بنظر برسیم. اما در درون خیلی آرامتر هستیم و باندازۀ قبل بطور تصادفی در اطراف افکار و احساسات و واکنشهای فیزیکی درونی پرسه نمی زنیم. کمتر قیل وقال راه می اندازیم. این تجربۀ سکوت درونی با ادامۀ مراقبۀ روزانه طی هفته ها، ماهها، و سالها به رشد خود ادامه می دهد. همچنان که این اتفاق می افتد، ما متوجه می شویم که اغتشاشات روزانۀ زندگی زیاد مارا پریشان نمی کند. چیزهایی که قبلاً ما را ناراحت می کرد، زیاد روی ما اثر نمی گذارد. ما از درون با ثبات می شویم. اگر یک اتفاق ناگهانی بیفتد، مثل یک صدای بلند، که قبلاً ما را از جا می پراند، ممکنست حتی تکان هم نخوریم. ما آنرا از جایی تجریه می کنیم که ازین امور متأثر نمی شود. کاملاً بدرون می رود و هیچ ردپایی از تنش بجای نمی گذارد.آیا این بدان معنی است که ما سرد و بی احساس می شویم؟ نه ابداً. ما بازهم احساس می کنیم. در واقع خیلی حساس تر می شویم، اما مثل قبل تحت تأثیر هیجانات قرار نمی گیریم.

این سکوت درونی، این تزلزل ناپذیری درونی عامل حیاتی برای از پا درنیامدن در شرایط پراسترس است.  در بیانات مسیح (ع) این امر از دیدگاه معنوی بخوبی شرح داده شده است: " انسان خردمند خانه اش را از سنگ بنا می کند. باران می بارد، سیل می آید، باد می وزد و به خانه می کوبد، ولی خانه از جای نمی جنبد، زیرا از سنگ بنا شده است."

اگر خانه تان را از سنگ سکوت درونی بنا کنید، هیچ چیز شما را از جای بدر نمی برد. برای همین است که مدیتیشن یکی از بهترین درمانهای استرس شناخته شده است. همانطور که بهترین وسیله برای حفظ سلامتی کامل پیروی از یک برنامۀ منظم روزانه است، بهترین راه برای پرورش سیستم عصبی انجام مرتب مدیتیشن است، تا قبل از اینکه طوفانهای درونی به ما روکند، تعادل و سکوت درونی را در ما تثبیت کند.

علاوه براین منافع عملی در زندگی روزمره، سکوت درونی همچنین زیربنای برخاستن جذبۀ (اکستسی) الهی در سیستم عصبی ماست و ادرک ما را از دنیای اطراف مان بگونه ای آسمانی تعالی می بخشد. برخاستن سکوت در سیستم عصبی اولین مرحله در روند روشن بینی است.

استاد در درون شماست.


1 comment:

hamidreza bayani said...

با سلام ،نویسنده محترم ایا اجازه می دهید از مطالبتون استفاده کنم ؟؟