Sunday, May 17, 2015

درس 95 – تثبیت شدن اکستسی


درس 95 – تثبیت شدن اکستسی
از یوگانی
به  اعضای جدید توصیه می شود که دروس را از اول بخوانند زیرا ممکن است دروس قبلی پیش نیاز درس اخیر باشد .

سؤال: نمی دانم چطور بیان کنم که چقدر از انجام تمرینات لذت می برم. از وقتی که سیدآسانا انجام می دهم سرور بسیار زیادی حس می کنم. گاهی تمام بدنم با انرژی مافوق تصوری پر می شود. چشم انداز من همه سرور است. گاهی خدای هستی بخش جهان را در همه جا می بینم. امروز وقتی داشتم رانندگی می کردم چنان احساس خوشی داشتم که دلم می خواست سرم را از پنجره ماشین بیرون بیاورم و فریاد بزنم و به همه بگویم که چقدر دوستشان دارم و از آنها بخواهم که این تمرینات را انجام بدهند. وقتی که به خانه رسیدم از فرط شادی و سرور می رقصیدم. سؤال من اینست که آیا بهتر است که فعلاً در همین مرحله متوقف شوم و از این حال و هوایی که دارم لذت ببرم یا اینکه تمرینات جدیدی را به تمرینات قبلی اضافه کنم؟ در حال حاضر این حالت سرور را گاهی بیشتر و گاهی کمتر حس می کنم. نمی خواهم کندالینی را زیادتر از حد تحریک کنم تا از دست من عصبانی شود.

پاسخ: خیلی خوشحالم که امور برای شما به این خوبی پیش می رود.

با توجه به حساسیتی که نسبت به تمرینات دارید ( که بسیار هم خوب است)، بهتر است که برای مدت یکی دو ماه یا حتی بیشتر در همین سطح کنونی باقی بمانید. شما در مدت بسیار کوتاهی نتیجه ی فوق العاده ای گرفته اید. اجازه دهید که کارها با ملایمت بیشتری پیش برود. مطمئن شوید که تمرینات و فعالیتهای روزانه با آرامی پیش می روند. هجوم شدید اکستسی ناشی از پالایش است. این حالت بسیار دلپذیر است، اما فقط پالایش است. بتدریج، اکستسی ناشی از پالایش  به دلیل اصطکاک کمتر تلطیف می شود و حالتی بسیار آرامش بخش و قدرتمند پیدا می کند، درست مثل اینکه تبسمی الهی بطور مستمر از درون شما به بیرون تابش می کند.

 وقتی که وضعیتی که در آن هستید هموارتر شود و هجوم اکستسی کمتر شود، خواهید دانست که برای رفتن به مرحلۀ بعدی آماده شده اید. یانی مودرا کامباکا تمرین بسیار قدرتمندیست. شما باید مطمئن  شوید که قبل از افزودن آن به تمریناتتان در وضیت کاملاً تثبیت شده ای قرار گرفته اید. وقتی مطمئن شدید، با احتیاط و به طور تدریجی شروع کنید. شاید یک یا دو بار تکراربرای هر جلسه  مدیتیشتن کافی باشد. ببینید چطور پیش می رود. خیلی حساب شده عمل کنید چون واکنش کامباکا ممکن است تاخیری باشد.  با توجه به استعدادتان پیش بروید.

در مورد تشویق دیگران به انجام تمرینات، اگر می بینید که خوب هستند حتماً این کار را بکنید. این دیدگاه غیرسنتی و باز انتقال تمرینات پیشرفته یوگا  تنها در صورتی پیشرفت می کند که تعداد زیادی از افراد آنرا بکار ببرند و نتیجۀ خوبی از آن بگیرند. بعد هیچکس نسبت به اعتبار آن شک نخواهند کرد. این یک آزمایش است برای اینکه ببینیم که همه تا چه حد برای بکارگیری یک دانش معنوی باز آمادگی دارند و چه وقت می توانند بتنهایی زمام امور معنوی خود را بدست بگیرند. زمان این را نشان خواهد داد.

استاد در درون شماستNo comments: