Saturday, May 16, 2015

درس 101: پرسش و پاسخ - براهما چاریا چیست؟


 

پرسش و پاسخ - براهما چاریا چیست؟

از یوگانی

تاریخ  31 ژانویۀ 2004

 به  اعضای جدید توصیه می شود که دروس را از اول بخوانند زیرا ممکن است دروس قبلی پیش نیاز درس اخیر باشد 

پرسش: براهما چاریا چیست؟

پاسخ: براهما چاریا یعنی" راه رفتن در براهما" یا " راه رفتن درنیروی خلاق الهی".

این مفهوم معمولا به " تجرد" ترجمه شده،  اما فقط بدان معنی نیست . معنی واقعی آن ذخیره کردن و پرورش "نیروی زندگی ویا انرژی جنسی" است. که هم می تواند از طریق تجرد و هم از طریق روابط جنسی تانتریک باشد.  این دو روش ( و شیوه رفتاری) نتایج یکسانی ببار می آورد زیرا هر دوی آن ها از راه تمرینات پیشرفتۀ یوگا  باعث ذخیره و پرورش نیروی جنسی بطرف بالا شده منجر به بالا آمدن فرآیند های الهی در سیستم عصبی می شود.

در پرسش و پاسخ های گروه جدید تانترا پس از پرداختن به تکنیکهای اولیه،  روش های براهما بطور مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت.  اگر تا بحال به آنجا سر نزده اید لینک زیر در یافتن آن به شما کمک می کند.

http://aypsite.org/TantraDirectory.html
 

  استاد در درون شماست

No comments: