Saturday, May 16, 2015

درس 94: چند نکته مهم برای پاکسازی و پالایش معنویچند نکته مهم برای پاکسازی و پالایش معنوی

از: یوگانی - تاریخ: 24 ژانویه 2004

به اعضای جدید توصیه می شود که از درس های اول شروع کنند، چون درسهای قبلی پیش نیاز این درسها هستند. درس اول این است: این بحث برای چیست؟

هدف "تمرینات پیشرفته یوگا" این است که مهم ترین روشهای یوگا را به ساده ترین شکل ارائه کند تا همه بتوانند تمرینات معنوی را جزء برنامۀ روزانۀ خود قرار دهند، بدون آن که زندگی آنها از روال عادی خارج شود. روش ما شبیه روش استفاده از آجر برای ساختن یک عمارت است ،  که در آن ما بسته به استعدادمان و زمانی که در اختیار داریم تصمیم می گیریم چه موقع یک جزء دیگر را به بنای خود اضافه کنیم.  هر آجر در واقع به خودی خود یک تمرین ساده است، و وقتی که دو،  سه، چهار یا ده جزء را رویهم بگذاریم باز هم بکار گرفتن آن ها ساده است بشرط آنکه ما خیلی با سرعت این اجزاء تمرین را اضافه نکرده باشیم.  هدف ما این است که هم در انجام تمرینات راحت باشیم و هم در زندگی روزمره، در حالی که سرورآگاهی خالص و اکستسی الهی مستمراً در ما جریان می یابد تا به یک تجربه شبانه روزی تبدیل شود.

کاری که ما در این تمرینات می کنیم این است که به سیستم ایمنی خود این فرصت را می دهیم که گرفتگی های قدیمی جمع شده را - که جلوی تجربۀ حقیقت درونی و سرور دائمی را گرفته است - پاکسازی کند.

این یک خانه تکانی و پالایش است که در سیستم عصبی ما صورت می گیرد.  تجربیاتی که ما در طول این پالایش ها پیدا می کنیم می تواند بسیار جذاب و دیدنی یا کسالت بار و خسته کننده باشد.  مهم نیست که این تجربیات چیست.  این خانه تکانی تا وقتی که ما تمرینات روزانه خود را به طور مرتب انجام دهیم ،  ادامه خواهد یافت. این خیلی مهم است که ما بین تمرین وتجربیاتی که در طول تمرین پیدا می کنیم فرق بگذاریم.  این امر بخصوص از این جهت مهم است که ما داریم در طول تمرینات خود کندالینی را تحریک می کنیم ، وممکن است که حس های زیبای اکستاتیک داشته باشیم گاهی الهاماتی حیرت انگیز به ما بشود ویا موجودات روحانی را ببینیم.  بنابراین لازم است که در اینجا به نکاتی اشاره شود تا بدانیم که اگر در طول تمرین چنین تجربیاتی پیدا کردیم باید چکار کنیم.

اگر در موقع تنفس ستون مهره ای ، وقتی که در موقع دم به نقطۀ چشم سوم خود می رسید، آرمان یا موجود ایده آل شما (عیسی،  موسی، محمد، کریشنا، الهۀ مادر و مانند آنها) در حالی که سوار بر ارابۀ طلایی است چهار نعل به سوی شما بیاید و از شما بخواهد که سوار بر ارابه شوید وبه گردش بروید،  چکار می کنید؟ هیچ، به سادگی بازدم می کنید و عصب اسپاینال را از بالا به پایین دنبال می کنید.  به بیان دیگر، شما جانب تمرینی را که دارید انجام می دهید می گیرید .  اگر آن ارابه طلایی در حالیکه انسان آرمانی شما بر آن سوار است با شما عصب اسپاینال را تا پایین دنبال کرد که چه بهتر، اما اگر نکرد باز هم اشکالی ندارد.  ما این تصاویر معنوی رااز ذهن خود دور نمی کنیم،  اما اصراری هم به ماندن آن نمی کنیم.  فقط جانب تمرینی که داریم انجام می دهیم را می گیریم.  اگر این تصاویر معنوی واقعی باشند برای مدت طولانی، هم موقع تمرین وهم در خارج تمرین با شما همراه خواهند ماند. موجودآرمانی شما درک می کند که شما در حال تمرین هستید،  و خوشحال خواهد بود که بعد از تمرین شما را به گردش ببرد. همیشه به خاطر داشته باشید که تمرینی که شما انجام می دهید امکان چنین تجربیاتی را در سیستم عصبیِ در حال گسترش معنوی شما فراهم آورده است. پس اجازه ندهید که این تجربیات حواس شما رااز تمریناتی که داشتن این تجربیات را برای شما تسهیل کرده است پرت کند.  اگر شما در تمرینات خود ثابت قدم بمانید،  تجربیات شما بزرگتر وبزرگتر(بهترو بهتر) می شود ، تا موقعی که نهایتاً هرگز شما را ترک نخواهد کرد.  شما خواهید دید که موجود آرمانی شما با گروهی از فرشتگان در طول روز شما را دوره کرده اند. این تجربیات نیستند که تجربیات بزرگتر را بوجود می آورند.  این تمرینات شماست که چنین کاری می کنند. اگر وقتی که دارید یانی مودرا کامباکا انجام می دهید، لبریزاز نور الهی شوید که از درون چشم سوم شما وارد می شود، و نور بیشتری همچنان به آمدن ادامه دهد،  وشما بخواهید که تعداد بیشتری یانی مودرا کامباکا انجام دهید تااحساس خوبی که داشتید برای مدت بیشتری ادامه یابد،  آنوقت چکار باید بکنید؟ شما باید به تعداد دفعاتی که معمولا یانی مودرا انجام می دهید بچسبید. خوب شاید اشکالی نداشته باشد اگر احساس کردید که خیلی تجربه زیبایی است، یکی به آن تعداد اضافه کنید. اما به یاد داشته باشید که همیشه خیلی آسان است که به خاطر بدست آوردن چنین تجربیاتی در انجام تمرینات زیاده روی کنید.  بعد اتفاقی که می افتد این است که چند روز از درون کباب شوید برای اینکه زیادی تمرین انجام داده اید. سیستم ایمنی تنها می تواندسطح معینی از پالایش را در هر زمان تحمل کند.  اگر قبل از اینکه سیستم عصبی شما آمادگی داشته باشد آنرا در برابر مقدار زیادی پالایش قرار دهید، ممکن دچار حالت گُر گرفتگی و سوختگی از درون بشوید.  درست مثل این که درون آتش باشید. این آتش جهنمی نیست ،  گرچه ممکن است چنین احساسی را به شما بدهد.  این فقط آزاد شدن بیش از حد انرژی در حالی است که هنوز برای شما خیلی زود است.  فقط همین. خیلی تدریجی به پالایش بپردازید.  آنوقت خواهید دید که از یک سفر بسیار لذت بخش بر خوردار می شوید،  و توانایی خود را برای انجام تمرینات پیشرفتۀ یوگا در زمان طولانی به خطر نخواهید انداخت.  تنها یک برنامه تمرین حساب شده در یک دوره طولانی می تواند ما را به روشن بینی هدایت کند.  آنگاه همۀ نور و سرورها بدون سوختن حضور خواهد داشت. آتش گرفتن در نتیجۀ (پالایش) سریع اتفاق می افتد- باید دانست که در امر پاک سازی هیچ اتفاقی یک شبه نمی افتد.

با اینکه مدیتیشن معمولا پروسه سرور آمیز و نسبتاً ملایمتری است که سیستم عصبی رادر سکوت عمیق مستقر می کند و گرفتگی ها را به طور عمومی بر طرف می کند،  با این وجود گاهی در مدیتیشن هم تجربیات قدرتمندی پیش می آید.  اگر ما فکر داشته باشیم ، حس های فیزیکی داشته باشیم، نور های مختلفی بینیم، احساس لذت کنیم، بی قراری و عواطف منفی داشته باشیم،  یا چیزهایی به ما الهام شود، هر چه که باشد بسادگی جانب مانترا را می گیریم وبه تکرار مانترا می پردازیم.  ما به خاطر این مدیتیشن نمی کنیم که تجربیات خاص داشته باشیم ما فقط مدیتیشن می کنیم تا مانترا را تکرار کنیم، بنابراین هر وقت مانترا را از دست دادیم و متوجه شدیم، به آرامی به آن بر می گردیم. این مهم نیست که وقتی مانترا را از دست دادیم چه تجربه ای پیدا می کنیم اگر در موقع مدیتیشن ساکنان بهشت بیایند و چشم درون ما را از وجود خود پر کنند، وما متوجه شویم که توجهمان از مانترا پرت شده، چکار باید بکنیم؟ باید به آسانی به مانترا برگردیم. اگر ما روال سادۀ مدیتیشن را در تمرینات خود پی بگیریم،  می توانیم هر وقت که بخواهیم توجه خود رابه این موجودات آسمانی معطوف کنیم، چه موقعی که داریم غذا می خوریم ، یا داریم دوش می گیریم، قدم می زنیم یا هر جای دیگر. . . بجز در موقع تمریناتمان.  اگرما آنها رادر موقع تمریناتمان ببینیم و متوجه شویم که حواسمان از مانترا، تنفس ستون مهره ای،  یا شمارش در یانی مودرا کامباکا پرت شده بهترین کار این است که به تمرینی که داریم انجام می دهیم بر گردیم.

یکی از کلماتی که اغلب در موقع بحث دربارۀ تمرینات به میان می آید " انتظار داشتن"است. ما همه انتظاراتی داریم.  همه آرزوهایی داریم .  آرزوهای ما همیشه خواهان بیشترند. می خواهند که به این یا آن برسند.  ما ممکن است گرفتار این شویم که انتظار یک تجربه خاص را داشته باشیم. اگر ما از تکنیک "باکتی" استفاده کنیم، می توانیم انرژی انتظارات خود را دگرگون کنیم و آنها را در جهت اشتیاق به انجام تمرینات روزانه هدایت کنیم. اگر در موقع تمرینات خود متوجه شدیم که انتظار دیدن چیزی، الهام ،  یا هر چیز دیگر داریم به سادگی به تمرینی که داشتیم انجام می دادیم برمی گردیم.

از این طریق است که می توانیم عمل پالایش را به بهترین و موثرترین وجهی انجام دهیم.  ما با پی گیری کردن تمرینات هیچ چیز را از دست نمی دهیم و همه چیز بدست می آوریم.

 استاد در درون شماست.

No comments: