Saturday, May 16, 2015

درس 114: پرسش و پاسخ: کچاری" مسدود کردن گلو" : مرحله اول


 

پرسش و پاسخ: کچاری" مسدود کردن گلو" -  مرحله اول

به اعضای جدید توصیه می شود که دروس را از اول بخوانند زیرا دروس قبلی ممکن است پیش نیاز درس اخیر باشند.

سؤال : من یکی از آن کسانی هستم که زبانش به طرف عقب لوله می شود.  درس اخیر شما در مورد کچاری فوق العاده است،  واقعاً روشنگر است.  سؤال من مربوط به مشکلاتی است که دارم وقتی که زبانم به عقب می رود به سقف دهانم می چسبد.  در آغاز در گلویم احساس گرفتگی یا خفگی می کردم که حالا خیلی کمتر شده است.  گاهی اوقات وقتی در موقع مدیتیشن زبانم به عقب بر می گردد،  تنفسم به طور موقت قطع می شود.  آیا این تجربیات طبیعی است؟

پاسخ: این ها تجربیات مرحله انتقال است که در مرحله اول کچاری اتفاق می افتد.  من آنرا انسداد گلو می نامم.  این یک پدیده موقت است که بین مرحله اول و دوم اتفاق می افتد. 

چون در مرحله اول زبان نمی تواند از سقف دهان فراتر برود،  هر چه عقب تر برود،  بستر زبان بیشتر گرایش دارد که به گلو فشار بیاورد،  این می تواند موجب بسته شدن در عمق گلو بشود که یا باعث می شود که زبان کوچک راه ورودی هوا را مسدود کند.  زبان کوچک یک زبانۀ لوله مانند دارد که به ریشۀ زبان متصل است و وقتی که ما چیزی را می بلعیم یا وقتی که بصورت معمول نفس خود را نگه می داریم ، راه هوا را مسدود می کند .

هر کسی آناتومی فیزیکی متفاوتی دارد.  بنابراین بعضی ها ممکن است این تجربه را در دورۀ انتقال از مرحله اول داشته باشند و بعضی دیگر نداشته باشند.  به هر حال ،  این تجربیات بایستی موقت باشند.  با کشیده شدن [ دراز شدن] مخاط زیر زبان یا بریدن آن، زبان نهایتاً بایستی در مرحله دوم کچاری به پشت صفحه نرم برود.  وقتی که این اتفاق بیفتد گرفتگی گلو بایستی بطور طبیعی برطرف شود،  زیرا زبان به طرف بالا بدرون مجاری بینی وارد می شود.  و دیگر زیاد به طرف پائین به درون گلو فشار نمی آورد.  اینکه می گوئیم زیاد فشار نمی آورد برای این است که چون پردۀ مخاط زیر زبان هنوز به طرف پائین کشیده می شود،  ممکن است باز هم مقدار گرفتگی گلو در مرحله کچاری باشد،  اگر چه خیلی کمتر،  و کمتر احتمال دارد که گلو را ناراحت کند و باعث انحراف حواس از تمرین شود.  وقتی زبان بالاتر برود ،  پردۀ زیر زبان ادامه می دهد به کشیده شدن،  یا بریده می شود،  تمایل به گرفتن راه گلو از بین می رود.

همانطور که در مورد دلایل آناتومیک تذکر دادم،  فقط بعضی افراد علائم گرفتگی گلو را که شرح دادیم تجربه می کنند،  در حالیکه بقیه اصلاً چنین مشکلی نخواهند داشت در هر یک از این موارد این پدیده در حالت انتقالی رخ می دهد  یعنی وقتی که کچاری در ما تحول می یابد.

تجربیات و سرور اکستاتیکی که ما در مرحله دوم کچاری می یابیم بقدری زیادی است که به زحمت تحمل ناراحتی هایی که ما در طول راه حس می کنیم می ارزد. به کچاری وقت بیشتری اختصاص دهید.  بروش خود به آن نزدیک شوید.  وقتی موقع مناسب باشد باکتی شما ،  شما را بطرف بالا می کشد. 

استاد در درون شماست.

No comments: