Thursday, June 25, 2015

درس 98 : پرسش و پاسخ – یوگا و ازدواج


 
 
پرسش و پاسخ – یوگا و ازدواج

از یوگانی


به اعضای جدید توصیه می شود که دروس را از اول بخوانند چون ممکن است که دروس قبلی پیش نیاز درس اخیر باشند.


پرسش: آیا می توان ازدواج کرد و همچنان به تمرین مدیتیشن ادامه داد و به هدف مورد نظر رسید؟ ازدواج چطور می تواند باعث به تاخیر افتادن یا پیشرفت معنوی فرد بشود؟


پاسخ : ازدواج الزاماً با تمرینات معنوی مغایرت ندارد. ازدواج می تواند بخش مهمی از تمرینات معنوی باشد، زیرا می تواند با بودن در خدمت خانواده موجب رشد جنبه های عاطفی و عاشقانه ی ما بشود. جنبه ی جنسی هم نباید مانعی در جهت پیشرفت معنوی باشد. این امر بستگی به دیدگاه ما دارد.

 
من ازدواج کرده ام و فرزندان بزرگ دارم و بیشتر از همیشه به تمرینات یوگا می پردازم، و زندگی را سرشار از شادی می بینم.  بزرگترین چالشی که ازدواج و اداره ی خانواده با تمرینات معنوی دارد، برآورده کردن نیازهای همه ی افراد خانواده، و  پیدا کردن زمان کافی برای تمرینات است. این امر به تعهد و سرسپردگی بالایی نیاز دارد. باکتیِ قوی ای می خواهد. اگر کسی بتواند از عهده ی این کار برآید اجر زیادی خواهد داشت. بعضی ها ممکن است فقط روی پیشرفت معنوی خودشان تمرکز کنند. این کار هم چندان آسان نیست. تجرد می تواند دید افراد را محدود کند. فرد ممکن است با بی توجهی به دیگران و نادیده گرفتن آنها علیرغم تمرینات زیاد پیشرفت ناچیزی داشته باشد.


خدمت به خانواده به طور اعم به نوعی برای رشد معنوی انسان و باز شدن قلب فرد ضروری است. این خانواده می تواند همسر و فرزندان خود ما باشد یا همسایه ای باشد که به کمک ما نیازمند است یا کل اجتماع باشد. هر رابطه ای که بتواند ما را در خدمت دیگران قرار دهد خوب است، اگر این رابطه خانواده خود ما باشد که چه بهتر ، اگرنه بایستی چیز دیگری باشد که ما را در موقعیتی قرار دهد که نسبت به کسی بجز خودمان احساس مسئولیت کنیم. این قدیمی ترین بینش معنوی است و در تمام کتاب های آسمانی هم آمده است.


اما نهایتاً پیشرفت معنوی کمتر متکی به اوضاع بیرونی و بیشتر وابسته به حال و هوای درونی ماست. برای همین است که مدیتیشن بهترین وسیله برای رشد معنوی ماست، زیرا مدیتیشن درست به سراغ منبع اصلی می رود و بلافاصله شروع به ساختن احوالات درونی ما یعنی سرورآگاهی خالص می کند. وقتی که ما به این سکوت درونی دست یافتیم با آن چکار می کنیم؟ بهترین کار  این است که آن را بصورت خدمت به جهان عرضه کنیم. بعد ما مانند کانالی می شویم که از طریق آن سرورآگاهی خالص و اکستسی الهی جاری می شود و بسوی دیگران می رود.

 
با سرسپردگی برای ساختن این فضای درونی (تعهد برای پرداختن به تمرینات روزانه) ، همه ی فضاهای بیرونی به  حوزه های طبیعی خدمت بدل می شود. به این امر  "کارما یوگا" می گویند یعنی یوگای عملی در خدمت عاشقانه به بشریت. این وضعیت وقتی اتفاق می افتد که روح انسان در درون بسط یابد. همه ی یوگا بدین صورت به هم پیوسته اند. همه ی زندگی بهم پیوسته است. ما همه یکی هستیم که تکثیر پیدا کرده وبصورت تعداد زیاد تجلی پیدا کرده ایم.


پس بیایید تمرینات پیشرفته یوگا را انجام دهیم و وقتی از اتاق مدیتیشن بیرون آمدیم ببینیم چطور می توانیم به دیگران کمک کنیم. با این کار ما به خودمان کمک می کنیم.

 

استاد در درون شماست     

No comments: