Saturday, May 16, 2015

درس 116: مدیتیشن - اولین مرحله طولانی کردن مانترا


 
مدیتیشن   اولین[ مرحله] طولانی کردن مانترا

همچناکه ما به استفاده از مانترای آی ام ادامه می دهیم بگونه خاصی که به ذهن اجازه داده شود که به سکوت برود ،  ما داریم گرفتگی های عمیق درون سیستم عصبی خود را پاک می کنیم،  در طول زمان ،  همچنان که پالایش سیستم عصبی بیشتر می شود،  تجربیات ما روان تر ( ملایم تر) و عمیق تر می شود،  و ما سکوت درونی بیشتری را تجربه خواهیم کرد.

با بیشتر شدن سکوت  درونی،  زمانی فرا می رسد که شما آماده خواهید بود که قدم بلندتری برای رفتن به عمق سیستم عصبی بردارید بدون آنکه زیاد در سطح ذهن گیر کنید.  در چنین موقعیتی آماده اید که مانترای خود را طولانی تر کنید.

اینکار مثل عوض کردن دندۀ ماشین است،  با ماشین دنده ای،  ما اول با دندۀ یک شروع می کنیم،  بعد از مدتی آمادگی پیدا می کنیم که به دنده بعدی برویم،  که ما را قادر می کند که با سرعت بیشتر و راحتی بیشتر برانیم زیرا با دندۀ یک به سرعت مناسب رسیده ایم.  اگر زودتر از موقع به دندۀ دو برویم چه می شود؟ ما گیر می کنیم و سود زیادی از اینکار نمی بریم زیرا هنوز سرعت ما برای دندۀ دو کافی نیست.  عوض کردن زودتر از موقع،  کار درستی نیست،  و به ما کمکی برای تندتر رفتن نمی کند.

بکار بردن مانترای طولانی تر مثل همین کار است.  اگر ما با مانترای آی ام به نرمی و عمق مناسب در مدیتیشن نرسیده باشیم،  می توانیم به فکر حرکت بطرف اولین مرحله طولانی کردن مانترا باشیم.  این زمان می تواند چند ماه بعد از شروع باشد یا چند سال.  افراد در این زمینه با هم فرق دارند. این یکی از موقعیت هایی است که " تنظیم سرعت فردی" مهم است.  هیچ عجله ای برای اینکار نیست.  ما می توانیم در صورتی که بخواهیم تمام طول سفر خود را با مانترای آی ام ادامه دهیم.  چیزی را از دست نمی دهیم. 

موضوع فقط اینستکه چقدر سریع تر بخواهیم برویم.  اینکه آیا باید شروع به تغییر دادن مانترا بکنیم و چه زمانی برای اینکار مناسب است را خودمان خواهیم دانست.  بعد ما مرحله انتقال را با ملایمت بیشتر انجام می دهیم ،  درست مثل وقتی که دنده ماشین را بخوبی و با ظرافتعوض می کنیم.

به مانترای ما ارتعاش و هجای بیشتری اضافه می کند ما با این کار در موقع مدیتیشن جای پای بزرگتری را در سیستم عصبی ما درست می کنیم.  مدیتیشن به سرعت کمتری به سکوت می رود و با سرعت کمتری بیرون می آید.  اینکار باعث می شود که تأثیراتی که سرور آگاهی خالص ایجاد می کندمدت بیشتری در سیستم عصبی و اگاهی ما باقی بماند.  این فایدۀ " دنباله" است.  آن کشت سکوت درونی را در ما بیشتر می کند تا شایع تر و یکنواخت تر شود. این دندۀ بالاتر است.

اولین دنبالل یک مانترای طولانی تر اینست:

شری شری آی ام آی ام                    shree   shree   I  AM   I  AM

ما آنرا دقیقاً همانطوری بکار می بریم که مانترای I AM  را بکار می بریم،  همان روال آسان مدیتیشن را که در دروس اولیه یاد گرفتیم دنبال می کنیم.  وقتی که این تغییر را ایجاد کردیم،  مانترای ما از آن به بعد همان خواهد بود.

ما بلافاصلۀ متوجه تفاوت می شویم.  ذهن ما آهسته تر به سکوت می رود و آهسته تر از سکوت بیرون می آید. جالب این است که ،  این آهسته شدن توجه من برای رفتن بدرون و بیرون آمدن از خود ریختن سرور آگاهی خالص را بدرون سیستم عصبی ما سرعت می بخشد.

مانترا بعنوان وسیله ای در نظر بگیرید که بکمک آن به طور منظم در ااس ضمیر ناخودآگاه خود نفوذ  می کنیم .  یک مانترای چند سیلابی(هجایی) خیلی سریعتر بدرون می رود،  و گرفتگی را بسادگی در هر بار عمیق شدن پاک کند.  بعد ما به مرحله ای می رسیم  که می توانیم یک مانترای پهن تر بکار ببریم و وقتی که به درون ضمیر ناخودآگاه می رویم و بیرون می آییم فضای بزرگتری را پوشش بدهیم،  و با هربار به درون رفتن و بیرون آمدن گرفتگی های بیشتری را پاک کنیم.  یک مانترای چند هجایی اینکار را انجام می دهد،  اما فقط بعد از اینکه ما با مانترای مرحله اول  I AM زمینه را برای آن آماده کرده ایم.

اگر شما تازه مدیتیشن را شروع کرده اید،  بخودتان کمی وقت بدهید تا با استفاده از مانترای آی ام یک عادت خوب برای تجربه سکوت درونی بطور ملایم و عمیق را ایجاد کرده باشیدقبل از اینکه به اولین مرحله بزرگ کردن مانترا جهش کنید.  حداقل چند ماه.  یکی دو سال طول می کشد که مدیتیشن با  I AM

سیستم عصبی را باندازه کافی پاک کند.  حتی ممکنست بیشتر طول بکشد.  هر یک از ما منحصر بفرد خود و برنامۀ زمانی خود را داریم وقتی که سیستم عصبی خود را بروی بینهایت باز می کنیم طولانی کردن مانترا اینجا خواهد بود تا وقتی که ما آماده بشویم.  بنابراین بخود وقت می دهیم و از سفر خود لذت می بریم.  استاد در درون شماست.                                                                    

No comments: