Sunday, January 30, 2011

درس 17: پرسش و پاسخ درباره مدیتیشن - آیا من خواب بودم؟ پرسش و پاسخ درباره مدیتیشن  -  آیا من خواب بودم؟

پرسش: من فکر می کنم در طول مدیتیشن خوابم برده بود. اگرچه بنظر نمی رسید که هوشیاریم را از دست داده باشم. فکر می کردم بیدارم. اما هیچ حسی از زمان یا چیز دیگر نداشتم. متوجه شدم که سرم روی سینه ام افتاده. وقتی به ساعتم نگاه کردم دیدم 30 دقیقه گذشته است. بعد احساس سستی و بی حالی کردم. خیلی بی حال بودم و احساس می کردم درست نیست که بلافاصله بلند شوم بنابراین مدتی دراز کشیدم و بعد رو به راه شدم. آیا خواب بوده ام؟


پاسخ: گفتید که هیچ تجربه حسی یی نداشته اید، نه مانترا، نه فکر. اما با این وجود از درون هوشیار بوده اید. آیا خواب بوده اید؟ احتمالاً نه. مدیتیشن گاهی یک حالت شبیه به خواب ایجاد می کند، حالتی شبیه به آنچه شما شرح دادید. آما ویژگیهای فیزیولوژیک آن متفاوت است. در طول مراقبه سوخت و ساز بدن از موقع خواب خیلی پایین تر می رود و تقریباً متوقف می شود. بدن و ذهن به حالت سکوت کامل می رسد در حالیکه از درون بیدار است. میزان استراحت بدن و ذهن در مدیتیشن از خواب عمیق تر است. این نوع متفاوتی از استراحت است که آن دسته از موانع و نا خالصی های موجود بر سر راه آگاهی را که در موقع خواب امکان دسترسی به آنها وجود ندارد  برطرف می کند. با این وجود مدیتیشن جانشینی برای خواب نیست زیرا خواب در چرخه تجدید حیات روزانه نقش خاص خودش را دارد.


افرادی که سالها مدیتیشن کرده اند ممکن است به دلیل پالایش مستمری که در سیستم عصبی شان صورت می گیرد به خواب کمتری نیاز داشته باشند. این بدان معنی نیست که مدیتیشن می تواند جانشین خواب شود. بلکه به خاطر این است که بدن و ذهن به تدریج در طول زمان تصفیه می شوند و بدن در چرخه خواب شبانه روزی خود نیاز کمتری به پالایش پیدا می کند. این پالایشی که نتیجۀ مدیتیشن و دیگر تمرینات پیشرفتۀ یوگا در زمان طولانی است عموماً نیاز به خواب را کاهش می دهد. زمانی فرا میرسد که آگاهی در تمام 24 ساعت شبانه روز حضور خواهد داشت و بعد فعالیت های روزانه، رؤیا دیدن و خواب عمیق همه مانند فیلمی می شود که در صفحه هوشیاری ساکت و پر از سرور ما به نمایش در می آید. در این مرحله ما دیگر هرگز خواب نیستیم. این همان نوع آزادی و سروریست که ما بطور طبیعی مستعد بدست آوردنش هستیم و حق مسلم ماست. حقی که طبیعت به ما ارزانی داشته و هیچکس نمی تواند آنرا از ما بگیرد.


شما کار کاملاً درستی کردید که در انتهای مدیتیشن دراز کشیدید و استراحت کردید تا بتوانید با احساس ملایمت و شفافیت از مراقبه بیرون بیایید. این یکی دیگر از مواقعی است که بعد از مدیتیشن به استراحت بیشتری نیاز هست. زیرا پاکسازی زیاد در طول مدیتیشن صورت گرفته است. در طول مدیتیشن ممکن است تجربیات بسیار متفاوتی پیش بیاید. آنها می توانند شکوهمند و متعالی یا بی معنی و مضحک باشند. همه این تجربیات بخشی از همان روند سادۀ فکر کردن به مانترا و رها کردن آنست تا در درون ما مستقر شود. بعد پالایش صورت می گیرد. ما می گذاریم که این کار اتفاق بیفتد. بعد هشیار می شویم و به مانترا بر می گردیم و می گذاریم تا ذهن دوباره به درون شیرجه رود. با انجام این روند دوبار در روز هربار 20 دقیقه به تدریج زندگی ما مبدل به سرور دائمی می شود.

به یاد داشته باشید که هر تجربه ای را که برای شما پیش می آید حتی وقتی که به مانترا فکر نمی کنید بخشی از زمان مدیتیشن خود به حساب آورید. خوبست که بعد از 30 دقیقه دوباره متوجه زمان شدید. این یک اتفاق طبیعی در مدیتیشن شماست. هروقت که چیزی شبیه به این اتفاق می افتد و شما بیش از حد معمول مدیتیشن می کنید حتماً بعد از پایان استراحت کافی به خود بدهید. اگر شما مدیتیشن خود را با استراحت کافی در پایان متعادل کنید، همیشه با احساس شادابی بلند می شوید و برای فعالیت آماده می گردید.

استاد در درون شماست.


1 comment:

chiyako said...

11:25 pm
5novamber2020