Sunday, January 30, 2011

درس 14: مدیتیشن پرسش و پاسخ – چرا اتفاق خاصی نمی افتد؟ مدیتیشن پرسش و پاسخ  –  چرا اتفاق خاصی نمی افتد؟

پرسش: خیلی ممنون برای دستورالعمل مدتیشن، ولی ظاهراً برای من کار نمی کند. من مانترا را تکرار می کنم و اتفاق چندانی نمی افتد. من غرق در افکار روزانه می شوم و وقتی که متوجه می شوم همانطور که شما گفتید، به مانترا برمی گردم، و اینکاررا مدت بیست دقیقه ادامه می دهم. بنظر من اینکار خیلی یکنواخت وخسته کننده است. آیا ممکن است که مدیتیشن برای من مناسب نباشد؟

پاسخ: سیستم عصبی ما توانایی تجربۀ سکوت سرورآمیز را دارد. در حقیقت ما برای این تجربه آفریده شده ایم. هیچ انسانی از این قاعده مستثنی نیست. با این حال هر سیستم عصبی ای گرفتگی هایی دارد که باید پاکسازی و باز شود. ناخالصی هایی که تمام عمر رویهم انباشته شده، مانع  ازآشکار شدن این خصوصیات طبیعی ما شده  و جلوی درون بینی ما را گرفته است. کار تمرینات یوگا این است که این گرفتگی ها را برطرف کند. یوگا یک روند پاکسازی است . این پاکسازی اتحاد بین طبیعت درونی و بیرونی ما را میسر می کند. اینکه در طول مدیتیشن گاهی مانترا فراموش می شود و ما درگیر افکارِ دیگر می شویم، بدین معنی است که این روند دارد کار می کند. در جریان مدیتیشن افکاری که به سراغ ذهن می آیند نشان دهندۀ این هستند که چیزی در حال آزادشدن است. بهمین دلیل ما دوباره به مانترا برمی گردیم و همان روند را ادامه می دهیم. مهم این است که با مانترا راحت باشیم، و اصلاً دربند اینکه بصورت واضح یا غیرواضح تلفظ می شود نباشیم. فقط می خواهیم که با آن باشیم. اگر این عادت آسان گرفتن را درخود ایجاد کنیم، ذهن بطور طبیعی در حالت سکوت قرار می گیرد. این روند طبیعی ذهن است، ما فقط آن را بکمک مدیتیشن تسهیل می کنیم.

تابه حال، همۀ افکارِ آگاهانۀ ما برای امور بیرونی و حضوردر ذهن و جلوه های بیرونیِ جهان بوده است. مانترای آی اَم برای آن است که ما را از جلوه های بیرونی جدا کند و به درون ببرد. برای آن است که ما را  به مبدأ وجود وسرچشمۀ افکار، که همان حوزۀ آگاهی خالص و نامحدود است، ببرد. اما این امر همیشه با چنین شیوۀ شکوهمندی تجربه نمی شود. اغلب بصورت از دست دادن مانترا، داشتن لحظه های دلپذیر بدون فکر و بدون مانترا، و بعد دوباره آگاه شدن از افکار و برگشتن به مانترا تجربه می شود. این یک مدیتیشن بی نقص و کامل است ، که در آن روند پاکسازی و پالایش به خوبی به پیش می رود. ما می خواهیم اینکار را  به یک عادت روزانه تبدیل کنیم، زیرا این کار مارا به حوزۀ نامحدود هدایت می کند. این تجربیات در طی مدتی که پالایش صورت می گیرد وجود خواهد داشت، اما بودن یا نبودن آنها ملاکی برای درستی روند مدیتیشن نیست. این یک روندِ ویژه است وما ممکن است که از ابتدای کار رشد درونی خود را احساس نکنیم.

مدیتیشن به نوعی شبیه حفاری برای یافتن گنج است. حفاریِ خوب به گونه ای انجام می شود که ما را سریعاً بطرف صندوق پر از طلا که آنجا منتظر ماست هدایت کند. خودِ عمل کندن زمین ممکن است شباهتی به جعبۀ جواهرات نداشته باشد، با این همه، این عمل حفاری است که ما را به سوی طلا هدایت می کند. نکتۀ جالب دربارۀ مدیتیشن این است که ما غالباً در جریان حفاری نگاه کوتاهی به طلا می اندازیم، و همچنین وقتی که حفاری نمی کنیم و به فعالیتهای روزانه مشغولیم، با انجام روزانۀ مدیتیشن به تدریج در طول زمان تجربۀ ما از طلا افزایش می یابد. سرانجام یک روز درمی یابیم که ما خودِ طلا هستیم. ما مدت زیادی تلاش کرده ایم و حالا همه چیز عوض شده است. از روز اولی که شروع به مدیتیشن می کنیم، جهان را به گونۀ دیگری می بینیم، زیرا از طریق روند پاکسازی درونی داریم به چیزی تبدیل می شویم که بنیادِ هستی را تشکیل می دهد. در واقع ما از ابتدا همان بوده ایم. به کمک مدیتیشن ما در حقیقت پنجرۀ سیستم عصبی خود را پاک می کنیم، و به درک واضحی از ماهیت راستین خود می رسیم. راز زندگی برما آشکار می شود و درمی یابیم که ما آن هستیم. ما آنی هستیم که در بنیاد همه چیز قرار دارد و شالودۀ همه چیز است. ما سرورِ ابدی هستیم.
پس این کار را جدی بگیرید و آنرا بطور مرتب دنبال کنید. مرتباً آتش اشتیاق خود را برای شناختن حقیقت درونی خود شعله ور کنید. این امر شما  را در ادامۀ راه کمک می کند. در طول مسیر از درونِ خود نشانه های مثبتی که دلالت بر درستی کار است دریافت خواهید کرد.

پس به دنبال کردن روند مدیتیشن دوبار در روز به مدت بیست دقیقه ادامه دهید. به محض آنکه تجربۀ رفتن به درون را پیدا کنید می خواهید هر طور شده این توانایی طبیعی رفتن به درون را تسهیل کنید، زیرا شما دارید خود واقعی خود را کشف می کنید. 

به موقع، تمرینات پیشرفتۀ دیگری را که قدرت مدیتیشن را افزایش می دهد اضافه خواهیم کرد. اگر فشار کمِ آب برای پاک کردن آلودگی ها کافی نباشد، همیشه می توان به کمک روش هایی فشار آب را زیادتر کرد. در دروس آینده دربارۀ این روشه ا صحبت خواهیم کرد.

استاد در درون شماست. 


No comments: