Sunday, January 30, 2011

درس 16: پرسش و پاسخ درباره مدیتیشن - سرور
پرسش و پاسخ درباره مدیتیشن - سرور


پرسش:
من به محض شروع مدیتیشن سرشار از سرور شدم. نشستم و چند بار آی ام را تکرار کردم و در سکوت محو درونی گم شدم. دیروز بدون این که متوجه شوم مدت ده دقیقه ناپدید شدم. به آی ام فکر کردم و دوباره غرق در سرور شدم. و احساس بسیار خوبی پیدا کردم. من یک کاتولیک مؤمن هستم و برایم مشکل بود که با سنت های شرقی ارتباط برقرار کنم. اگرچه حس می کردم که باید چیزهای ارزشمندی در آنها باشد. مدیتیشن روش فوق العاده ای است. مثل یک پل است. من احساس می کنم که به مسیح نزدیکتر شده ام. آیا این حقیقت دارد؟


پاسخ:
به تدریج که تجربیات ما گسترش می یابد در سطح بالاتری تثبیت می شویم و بعد به کمک تمرین رشد می کنیم. و هرگز از گسترش باز نمی ایستیم. آنگاه به واقعی بودن تجربیات خود پی خواهیم برد. این حقیقتِ زندگی معنوی است. همچنان که ما تمرین می کنیم و از درون گشوده می شویم تجربه ها خودشان را اثبات می کنند. اثبات آنها را باید در درون خود جستجو کرد. وقتی که این مطلب را درک کنیم، زندگیمان تبدیل به سفری لذت بخش و بی پایان برای کشف خود می شود. در چنین شرایطی زندگی به تدریج به شکل یک ماشین تولید سرور در می آید.


مسیح می گوید: " اول پادشاهی آسمانها را در درون خود بیابید، پس از آن همه چیز خود به خود متعلق به شما خواهد شد". سرور حق طبیعی ما از زمان تولد است. ماهیت حقیقی ماست. اکنون زمان آن فرا رسیده تا قدم پیش بگذاریم و با بیدار کردن قابلیت های طبیعی و مادرزادی خود آن را طلب کنیم.


این برای بیشتر ما یک سفر طولانی است. مدتها طول کشیده تا ما اینگونه به طور کامل از ماهیت حقیقی خود دور شده به روی آن بسته شویم. پس منطقی است که مدت زیادی طول بکشد تا دوباره خود را به روی آن باز کنیم. حتی به کمک بهترین ابزارها. به تدریج که به تمرین روزانه ادامه می دهیم، گاهی تصویر واضحی از سرور را که در درون ما می جوشد تجربه می کنیم. مواقع دیگر احساس بسته بودن می کنیم. گاهی احساس می کنیم که از درون گشوده می شویم. این روند به شیوه های مختلف خود را نشان می دهد. اما بالاخره زمانی فرا می رسد که سرور غالب می شود، و ما دنیا را به گونه ای که قبلا ندیده بودیم خواهیم دید. در خواهیم یافت که سرور به طور دائم از همه جا می جوشد. یک لوله کثیف نمی تواند برای همیشه کثیف بماند اگر ما هرروز آنرا با آب پاک آگاهی شستشو دهیم.


بنابراین، اگرچه سروری که احساس می کنید یک گنجینه است و قطعا واقعی است، اما در ذهن داشته باشید که همان طور که مدیتیشن پیش می رود، دوره های متفاوتی از تجربیات را خواهید داشت. گاهی همانگونه که نوشته بودید احساس سرور می کنید. مواقع دیگر ممکن است در حالی که روند پالایش عمیق درونی ادامه می یابد، خیلی احساس سرخوشی نکنید. ممکن است حتی در مواقعی احساس کنید که در سطح خاصی از تجربه گیر کرده اید. بدون توجه به آنچه پیش می آید فقط به مدیتیشن ادامه دهید. در دراز مدت، آنچه که مهم است تمرین روزانه شماست. هر تجربه ای که داشته باشید، اگر تمرینتان درست و یکنواخت باشد، در نهایت به نتیجه می رسید.


شما در این سفر عواطف گوناگونی را تجربه خواهید کرد: حیرت، هیبت، حق شناسی، کم طاقتی، بی حوصلگی، خشم، درماندگی، درد، .... هر احساسی که داشتید از آن استفاده کنید تا پایبندی خود را به تمرین دوچندان کنید. اگر احساسات خودرا هرچه که باشند به اشتیاق بی وقفه برای تمرین روزانه تبدیل کنید، هرگز شکست نخواهید خورد. کسانی که با اراده تزلزل ناپذیر خودرا وقف تمرینات می کنند، دیر یا زود موفق می شوند. اشتیاق شما همیشه اساسی ترین عامل است. آنرا پرورش دهید.

استاد در درون شماست.


1 comment: