Saturday, December 25, 2010

درس اول: این بحث برای چیست؟این بحث برای چیست؟

هرکسی می داند که خودش موجودی خاص است. می داند که چیزی بیش از تولد، زندگی و مرگ وجود دارد. این آگاهی عمیقاً در درون ما طنین می افکند. ما در تمام طول زندگی خود تلاش می کنیم تا به چیزی ورای آنچه که هستیم برسیم، که چیزی بیشتر از آنچه هستیم بشویم. گاهی اوقات همه چیز را خراب می کنیم، بعضی وقتها پیشرفت می کنیم، اما بیشتر مواقع در اطراف پرسه می زنیم به این امید که دری به روی ما باز شود. با خود فکر می کنیم ای کاش دری به روی ما گشوده شود تا بی درنگ به درون آن برویم. ولی آیا چنین کاری می کنیم؟

این اولین قدم اساسیست، اینکه بخواهیم به درون آن چیز برتری که در اعماق وجود ما جای دارد برویم. و حقیقتا ًخواستار انجام آن باشیم. برای آن اشتیاق داشته باشیم و در به در به دنبال آن باشیم. من اینجا هستم چون خودم برای سالیان دراز یکی از آن افراد بوده ام و می دانم که باید کسان دیگری هم مثل من باشند. من می خواهم روشهایی را به شما  عرضه کنم که کار می کند و ابزارهای اینکار است. این تنها کاری است که من می توانم برای شما انجام دهم. بقیه اش با خودتان است.

ما در اینجا زیاد از فلسفه سخن نمی گوییم. بیشتر درباره تمرینات یوگا صحبت می کنیم و اینکه آنها چطور کار می کنند و چطور می توانیم آنها را انجام دهیم و اینکه چطور آنها را با هم ترکیب کنیم تا بصورت معجزه آسایی اهرم یکدیگر شوند. به همین دلیل شما عبارت "تمرینات ترکیبی" را در اینجا زیاد خواهید شنید. این ایده جدید نیست. یوگا سوترای پاتانجلی یک روش هشت بازویی را طراحی کرده است. بیشتر سنت های معنوی یوگا بر روی یکی دوتا از این بازوها تمرکز دارد. این کاملاً طبیعی است. مگر چند تا توپ را می توان همزمان در هوا نگهداشت؟ اما اگر شما واقعاً بخواهید که در این زندگی پیشرفت کنید، بایستی کوشش های خودرا بطور همزمان از کانالهای مختلف در جهت مورد نظر بکار اندازید. این در همه امور صادق است. امور معنوی هم با بقیه امور فرقی ندارند.

ما در اینجا به دفعات درباره راههای مختلف رفتن به درون صحبت می کنیم، راهای رسیدن به خود الهی تان. و اینکه چطور می توانیم این راهها را باز کنیم. پس آیا شما واقعاً آمادۀ آن هستید؟ آیا اشتیاق کافی دارید؟ همه بدین کار علاقمند نیستند. اما دیر یا زود همه خواستار آن خواهند شد. در واقع، کمی تمرین آتش اشتیاق الهی شما را شعله ور می کند. فقط کمی تمرین در را به اندازۀ کافی باز می کند تا شوق الهی شما از آن به بیرون فوران کند. بعد آتش درون ما شعله ور می شود و ما خواهان تمرینات بیشتر و راههای تازه تر برای رفتن به درون می شویم. این نوعی اعتیاد می شود. اعتیادی الهی. من اعتراف می کنم که به این بازی تمرینات معنوی معتاد شده ام. این یک نشئه روحانی مارپیچ است که مارا از ادراک محدود زمینی بالا می کشد. به زودی همه چیز متفاوت به نظر خواهد رسید. ابتدا فقط کمی و بعد بسیار متفاوت. بنابراین اگر شما خواهان الهی شدن نیستید، نمی خواهید به الوهیت معتاد شوید بهتر است از این راه دور بمانید. زیرا بهترین ابزارها و روشها در اینجا موجود است. اگر شما از دل و جان خواستار آن باشید می توانید موفق شوید. و بعد دیگر هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود. و شما وقتی که به حقایق درون پی ببرید با تمام وجود خواهید خندید.

این مبحث برای روانهای خردمند است. آنهایی که می خواهند و آماده اند هرکاری را که لازم باشد برای هر مدتی که طول بکشد انجام دهند. آیا فرزانگان قدیم کمتر از این متعهد بودند؟ البته که نه. ما از داستانهای جالب آنها که در کتابهای مقدس می خوانیم حیرت می کنیم. وضع شما هم دقیقا همین طور است. هرچه بیشتر تمرین کنید نتایج بهتری بدست می آورید. همیشه همین طور بوده است.ولی چرا باید زحمت این تمرینات معنوی را به خود بدهیم؟ زیرا حقیقتاً لذت های معنوی بهترین چیزیست که می توان تجربه کرد. لذتی ورای هر چیز زمینی. تجربۀ وجود الهی، خوشی و برکتی باور نکردنی و بی پایان است. یک سکوت آرامش بخش تزلزل ناپذیز.

اما تنها به گفته من اکتفا نکنید. بعضی از این روشها را امتحان کنید تا به چشم خودتان ببینید. همه این تجربیات در درون شما منتظر است. کافیست که ابتدا چند گام کودکانه بردارید و سپس به سرعت بیشتر به پیش بروید و به روی خود واقعیتان گشوده شوید.

و این با این فرض است که شما آماده باشید. و هرروز به دنبال تمرینات بیشتر بروید. به یاد داشته باشید که این تنها چیزی است که ما می توانیم از این زندگی با خود ببریم.

بعضی از تمریناتی که ما در اینجا توضیح میدهیم عبارتند از:

  • پرورش سکوت دائمی درونی از طریق مدیتیشن (مراقبه)
  • بازکردن عصب های ظریف از طریق پرانایاما (کنترل تنفس)
  • بر انگیختن انرژی الهی از طریق مانورها و حرکات بدنی پیشرفته
  • پرورش شوق الهی (باکتی) و عمل کردن مطابق آن
  • پرورش انرژی جنسی برای مقصودی تازه
  • پرورش آگاهی سکوت درونی و هدایت آن به بیرون به کمک روشهای قدرتمند


بعضی از این تمرینات آشنا به نظر می رسند، حال آنکه بقیه غیر معمول و انقلابیند. وقتی که این تمرینات را به روشی خاص با هم ترکیب کنیم به کمک هم یک سیستم قدرتمند یوگا را تشکیل می دهند. این روشها مفید تر از آن هستند که فقط در انحصار عده معدودی باشند. آنها به همه تعلق دارند. اگر شما هم خواهان دگرگونی معنوی هستید شایستگی آنرا دارید که به این تمرینات دسترسی داشته باشید و به مکان درستی آمده اید.

استاد در درون شماست.


2 comments:

Unknown said...

من مشتاق هستم

چیاکو said...

انرژی باکتی در من هر روز شعله ور تر میشود
اکنون زمان نوشتن دائو فرا رسیده